Viersporige spoorlijn Hoorn – Enkhuizen

Hier wordt voorgesteld, de spoorlijn Hoorn – Enkhuizen viersporig te maken. Dit hangt nauw samen met de voorgestelde hogesnelheidslijn naar Purmerend, en de uitbouw van de lijn Purmerend – Hoorn. De vernieuwde lijn zou deel uitmaken van een mogelijke inter-regionale HSL Amsterdam – Westfriesland – Friesland, met een tunnel onder het IJsselmeer. De stoptreinen door Westfriesland zouden dan niet langer naar Purmerend en Amsterdam rijden, maar als een regionale lijn Enkhuizen – Hoorn – Alkmaar.

Klik om te vergroten: viersporige lijn door Westfriesland sluit aan op IJsselmeertunnel …

Tunnel IJsselmeer, Enkhuizen - Gaasterland

Het gaat niet om een echte HSL: op de afstand Hoorn – Enkhuizen (18 kilometer) is dat niet zinvol. Doel is om de inter-regionale treinen te scheiden van het overige verkeer, en de reistijd te minimaliseren, tot iets onder 10 minuten. Ook voorziet de uitbouw in de aftakking van een mogelijke lijn naar Medemblik, en de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit in Westfriesland. Zie ook Buslijnen rond Hoorn, voor de bijkomende herstructurering van het lijnen-net.

Klik om te vergroten: de tracé-aanpassingen in Westfriesland …

vier sporen spoorlijn Hoorn - Enkhuizen

De bestaande lijn (1885) is dubbelsporig in Hoorn zelf, tot aan Hoorn Kersenboogerd, daarna enkelsporig: de uitbouw tot vier sporen is ingrijpend. In Hoorn loopt er nog een enkele spoor van de Museumstoomtram Hoorn – Medemblik naast de NS-sporen, over ongeveer een kilometer, voordat deze afbuigt naar het noorden. Een verplaatsing van de museumlijn naar een tracé langs langs Keern, lijkt de beste optie. (Het lijkt niet bezwaarlijk, dat er in de zomer enkele stoomtreinen langzaam door de straat rijden). Bij Wognum, kan de verplaatste museumlijn op zijn oud tracé aansluiten.

Het tracé door Station Hoorn is dan beschikbaar voor verbreding. Aan beide kanten van het station, moeten bochten verruimd worden. Er moet ook een vrije kruising komen met de lijn uit Alkmaar, en het station zelf zal geheel verbouwd moeten worden.

Klik om te vergroten…

Vier sporen Hoorn - Enkhuizen

Na Station Hoorn loopt de lijn door de bebouwde kom (ongeveer vier km). Om dit gedeelte viersporig te maken is een tunnel onvermijdelijk. Een bocht bij de ringweg (Provinciale Weg) moet iets afgesneden worden, maar dat kan waarschijnlijk zonder sloop. In de jaren-’80 nieuwbouwwijk Kersenboogerd is sloop langs het tracé onvermijdelijk, maar zulke wijken staan toch al op de nominatie voor grootschalige vernieuwing.

Klik om te vergroten…

Vier sporen Hoorn - Enkhuizen

De lijn verlaat de bebouwde kom van Hoorn, en kruist de bebouwing van Blokker, een van de lintdorpen die kenmerkend zijn voor de streek. Ze zijn vaak richting WZW – ONO gebouwd, en op dit punt zit er een ‘knik’ tussen Westerblokker en Oosterblokker (de korte straat heet Boekert). Tot aan dit punt lijkt een tunnel nodig, en dit is ook een geschikte plek voor een derde station in Hoorn, aan de oostrand van de bebouwing. (De omgeving wordt ook volgebouwd, tot aan de gemeentegrens van Hoorn).

De bestaande lijn loopt verder, met enkele bochten, naast de lintbebouwing van Oostblokker en Binnenwijzend. Voorgesteld is een verplaatsing naar een nieuw tracé met een ruime bocht, ongeveer 500 meter opgeschoven naar het noorden. Hierdoor wordt ook een station Westwoud mogelijk. Na dit station, komt er een vrije kruising met een mogelijke lijn naar Medemblik en verder (hier niet verder beschreven).

Klik om te vergroten…

Vier sporen Hoorn - Enkhuizen

De nieuwe lijn sluit weer aan op het oude tracé, voor Station Hoogkarspel. Twee km verder is veel bebouwing naast het tracé: om de drie lintdorpen Lutjebroek, Grotebroek en Bovenkarspel zijn in de jaren ’70 en ’80 nieuwe wijken aangelegd (gemeente Stede Broec). Ook hier moet de lijn in tunnel, wat ook de aansluiting tussen de oude kernen en de nieuwbouw verbetert. Bij de bouw kan ook een bocht bij Lutjebroek (en desnoods een bij Bovenkarspel) verbeterd worden. Er komt een nieuw station Grotebroek, vlakbij de plaats van de voormalige Stopplaats Lutjebroek, en mogelijk ook bi Lutjebroek zelf.

Klik om te vergroten…

Vier sporen Hoorn - Enkhuizen

Vanaf Bovenkarspel volgt het tracé een rechte lijn naar Enkhuizen. Aan de westrand van Enkhuizen, zou de tunnel naar Friesland beginnen. Deze zou naast de oude lijn lopen, dalend naar een ondergronds station. Vandaar gaat de tunnel (voor de interregionale treinen) onder de oude havenhoofden, en buigt dan richting noord-oosten. De stoptreinen zouden in Enkhuizen doorrijden naar het bestaande Station Enkhuizen.

Klik om te vergroten…

Vier sporen Hoorn - Enkhuizen en tunnel IJsselmeer

Een afgezonken tunnel onder het IJsselmeer lijkt goed mogelijk. Het meer is hier ondiep, ongeveer 6 meter. De tunnel wordt ongeveer 24 km lang, en komt aan land bij Riis (Rijs) in Gaasterland. Zie verder HSL-Friesland voor de tunnel, en de lijn Rijs-Leeuwarden.

Over de tunnel zelf valt overigens weinig te zeggen: hier wordt alleen een tracé voorgesteld. De bouw is een zaak voor de ingenieurs. Er is weinig variatie denkbaar in het tracé, zeker als het de bestaande spoorlijn naar Enkhuizen volgt. Een tunnel naar Stavoren zal niet korter zijn, en de lijn in Friesland zelf langer.

Viersporige spoorlijn Hoorn – Enkhuizen

3 thoughts on “Viersporige spoorlijn Hoorn – Enkhuizen

  1. infrastruct says:

    Geen van de voorstellen hier gaat in op rendabiliteit. Dat is een bedrijfseconomisch begrip, en is alleen van toepassing op ondernemingen.

  2. m.Holla says:

    Aardige ideeen voor het ontwikkelen van openbaar vervoer en daardoor een bijdrage aan het fileprobleem.
    ‘t Is me echter niet duidelijk van wie deze voorstellen komen en waar en wanneer ze ‘ergens’ ter discussie komen.
    M. Holla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.