Stadstram in Ede

Dit voorstel is een logisch gevolg op de voorgestelde tramlijn Ede – Wageningen. Een C-vormige tramlijn in Ede zou gebruik maken van een deel van de tramlijn Ede – Wageningen, en daarbij drie stations bedienen.

Een nieuw station Ede-Centrum werd hier al eerder voorgesteld, als onderdeel van een verbeterde Valleilijn. Een nieuw station in Ede-West hoort bij de voorgestelde spoorlijn Veenendaal – Ede. Deze zou aantakken op de bestaande lijn Utrecht – Ede – Arnhem, met een extra station bij het huidige Industrieterrein Klaphek. Beide lijnen eindigen bij ‘Ede-Intercity’ (het huidige Station Ede-Wageningen).

Klik om te vergroten: tramlijn met de mogelijke vier stations in Ede…

De tramlijn met de mogelijke vier stations in Ede

De stad Ede is het regionaal centrum in de zuidelijke Gelderse Vallei, en heeft 68 000 inwoners. Dat zou, normaal gesproken, een tramnet niet rechtvaardigen. Maar, als er al tramsporen liggen op het tracé Telefoonweg / Stationsweg / Bennekomseweg, dan is het tracé makkelijk uit te breiden in het noorden en het zuiden.

Klik om te vergroten: het tracé binnen Ede van de tramlijn naar Wageningen…

Tramlijn Ede - Bennekom - Wageningen, tracé door Ede

De noordelijke tak zou afbuigen bij de Bibliotheek, op de hoek Molenstraat / Telefoonweg. De lijn volgt dan de Molenstraat en de Slotlaan, richting westen. Er komen haltes bij de Bibliotheek/Molen, ongeveer bij de Thomaslaan en Proosdijer Veldweg, bij Winkelcentrum Bellestein, en ongeveer bij Nijenhof.

De Slotlaan eindigt abrupt, in de nieuwbouwwijk Veldhuizen (misschien was het ooit de bedoeling om het door te trekken, naar de verlengde N30). De tramlijn zou hier naar het zuiden draaien, langs een groenstrook (met halte), en door volkstuinen en sportvelden (aan de Inschoterweg). Het kruist dan de spoorlijn Utrecht – Arnhem, naar Frankeneng. De noordtak eindigt op deze straat, bij de ingang van het voorgestelde station Ede-West (bijvoorbeeld op de hoek Galvanistraat / Frankeneng).

De zuidelijke tak zou beginnen bij Congrescentrum De Reehorst aan de Bennekomseweg, waar mogelijk een halte komt. De lijn gaat langs de rustige Reehorsterweg en Diedenweg, naar de bredere Tooroplaan. Evenals de Slotlaan, voert deze naar de nieuwbouwwijken aan de westkant van Ede: er komt een halte aan het einde van de Diedenweg. De tramlijn bedient in elk geval het nieuwe streekziekenhuis Gelderse Vallei. Het kan daar rechtdoor gaan, maar een betere optie is naar het zuiden, langs de Dreeslaan of de Willy Brandtlaan, naar Stadspoort. Dit winkelcentrum met kantoren ligt tussen de wijken Rietkampen en Maandereng in. De hele zuidtak (ten zuiden van het station) heeft slechts 3 tot 5 haltes.

Er ontstaat zodoende een lijn in de vorm van een omgekeerde C. De totale lengte bedraagt 9 km, met 13 tot 16 haltes. De afstand tussen haltes is dan gemiddeld 600 tot 750 m, vrij laag voor een nieuwe tramlijn. De tramlijn en de voorgestelde stations brengen een groot deel van de Edese bevolking binnen loopafstand van stedelijk rail-vervoer.

Advertisements
Stadstram in Ede

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s