Vier sporen Amsterdam – Amersfoort

Verbetering van de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort uit 1874 is wenselijk vanwege het drukke verkeer, en is een voorwaarde voor een hogesnelheidslijn Amersfoort – Nijmegen. Het tracé zelf valt nauwelijks te verkorten: het is 44,5 km lang, tegen een rechte lijn van 41 km. Drie bochten beperken de snelheid: bij Naarden, bij Baarn, en ten zuiden van Station Hilversum. Dat laatste is minder een probleem, als de treinen toch in Hilversum stoppen.

amsterdam-amersfoort

 
Verbetering is vooral een kwestie van uitbouw tot vier sporen, verhoging van de lijnsnelheid (baanvaksnelheid), ombouw tot 25 kV wisselstroom, en opheffing van alle overgangen. Dat begint in Amsterdam met extra sporen door Watergraafsmeer en Diemen.

Bij Diemen zou een nieuwe spoorlijn langs de A1 naar Bussum aftakken. Daarvoor zijn er twee tracé-varianten denkbaar, één in geboorde tunnel onder de Bloemendaler Polder. De nieuwe lijn is voor alle snelle treinen naar Flevoland en Amersfoort: de overige treinen blijven door Weesp rijden. De lijn van Weesp naar Bussum wordt echter verplaatst, om ook naast de A1 te lopen. Dat wordt gecombineerd met een nieuwe verbinding Gooi – Almere.

A1-spoorlijn en verschoven lijn Weesp – Bussum…

A1-spoorlijn

 
Bij Naarden buigen de nieuwe sporen weer af van de A1, en sluiten vervolgens aan op een viersporige tunnel door Bussum. Tussen Bussum en Hilversum loopt de lijn ‘over de heide’, langs Stapelplaats Crailoo, en daar is voldoende ruimte voor extra sporen.

In Hilversum wordt een viersporige spoortunnel Hilversum-Noord aangelegd, met een iets verschoven tracé. Zodoende ontstaat een viersporig tracé door Narden, Bussum en Hilversum.

Viersporige tunnel tussen Media Park en Station Hilversum.

 
De bocht ten zuiden van Station Hilversum kan iets verruimd worden: de sporen moeten over de Zuiderweg ‘schuiven’, en enkele gebouwen (soms niet meer dan schuren) moeten wijken. Een ongelijkvloerse kruising met de lijn naar Utrecht is mogelijk, als de perrons niet verder reiken dan de Beatrixtunnel. (Lange perrons zijn een symptoom van onvoldoende capaciteit: als er genoeg sporen zijn, dan kunnen kortere treinen vaker rijden). De lijnen geven schematisch aan, hoe een ongelijkvloerse kruising hier (net) kan passen:

hilv-zuidkant

 
Er is voldoende ruimte voor vier sporen, tussen de Beatrixtunnel en de rand van Hilversum. Daarna loopt de lijn weer door het bos, waar extra sporen geen probleem zijn. Bij Station Baarn moet de bocht verruimd worden, aan de zuidkant van de spoorlijn. Dat betekent onvermijdelijk de sloop van enkele (wel dure) woningen. De stoptreinen zullen de bestaande perrons blijven gebruiken.

baarn-station

 
Als de stoptreinen vervolgens de doorgaande sporen kruisen, ten zuiden van het station, kan viersporige uitbouw plaatsvinden in de vorm van een nieuwe spoorlijn langs Soest. Het huidige tracé – een rechte lijn van Baarn Torenlaan tot Amersfoort – wordt voor de sneldiensten gebruikt

De stoptreinen zouden vanaf Baarn de lijn richting Utrecht gebruiken, en vervolgens een nieuw tracé aan de oostkant van Soest. Er komen twee of drie nieuwe stations in Soest: ter hoogte van de Beek en Daalselaan, naast de Brandweer aan het uiteinde van de Dalweg, en mogelijk bij de Eemstraat (vlakbij de Oude Kerk). Ook op het zuidpunt van Baarn, komt mogelijk een nieuw station. De lijn uit Utrecht, via Den Dolder, kan ook op deze nieuwe lijn aangesloten worden – waarna het tracé via Soestduinen aan de Intercity’s overgelaten wordt.

Klik om te vergroten…

Nieuwe spoorlijnen bij Soest met nieuwe stations.

 
De nieuw lijn langs Soest loopt vervolgens evenwijdig aan de Birkstraat: aan de rand van Amersfoort kan het aansluiten op het bestaand tracé, dat viersporig wordt tot aan Station Amersfoort. Aan de rand van Amersfoort is er dan ruimte voor een nieuw station, aan de westkant van het Soesterkwartier.

soesterkwartier

 
Er zijn meerdere aanpassingen en projecten denkbaar, die verband houden met deze viersporige uitbouw Amsterdam – Amersfoort, bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn Utrecht – Amersfoort via De Uithof. Ze worden apart beschreven.

Vier sporen Amsterdam – Amersfoort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.