Nieuwe spoorlijn langs Soest

Dit voorstel hangt samen met de voorgestelde viersporige uitbouw Amsterdam – Amersfoort, maar kan ook los daarvan uitgevoerd worden. Het huidige tracé tussen Baarn Torenlaan en Amersfoort, een rechte lijn langs de Eem, wordt aan de sneltreinen overgelaten, mogelijk met een derde spoor voor goederentreinen. Voor de stoptreinen wordt een nieuwe spoorlijn aangelegd, langs de noordrand van Soest. Via een korte tunnel, wordt ook de lijn uit Utrecht en Den Dolder hierop aangesloten. De nieuwe tracés zijn niet lang, enkele kilometers, en ook een deel van de bestaande spoorlijn Baarn – Soest – Den Dolder wordt daarvoor gebruikt. Deze ‘Stichtse Lijn’ werd in 1898 als enkelsporige lokaalspoorlijn gebouwd.

Klik om te vergroten, nieuwe tracés in wit…

soest-lijnen

Bij Station Baarn heeft de lijn naar Soest inmiddels zijn eigen perron en spoor, naast de lijn naar Amersfoort. Het voorstel voor een viersporige lijn Amsterdam – Amersfoort veronderstelt dat de sneltreinen deze lijn zouden kruisen, tussen Station Baarn en het Baarns Lyceum (Torenlaan). In elk geval moet de lijn richting Soest dubbelsporig worden. Dat maakt een nieuw station mogelijk, ter hoogte van Zwanenweide, aan het zuidpunt van Baarn. Op zich is dit een goede plek voor een station: de perrons komen dan wel aan de verkeerde kant van de sporen richting Amersfoort.

Bij dit punt buigt de lijn af, richting Soest. Het loopt in een rechte lijn langs een zuiveringsinrichting, en draait dan richting de hoofdstraat van Soest. Hier zou het nieuwe tracé beginnen, bij een nieuw station (“Soest-Noord”), ter hoogte van de Beek en Daalse laan. Deze straat, en de Korte Melmweg, worden tot aan de ingang doorgetrokken. De nieuwe lijn volgt dan de grens van de bebouwing, naar een tweede station “Soest-Midden”, bij de Brandweer. Deze ligt slechts 700 m verder, maar de goede aansluiting op het stratenpatroon (Dalweg), maakt het een geschikte plek voor een station.

soest-detail

De nieuwe lijn loopt hier evenwijdig aan de bestaande lijn Baarn – Amersfoort. Het draait dan iets meer naar het zuiden, en daalt naar een open-bouwput tunnel. De lijn passeert de hoek Eemstraat / Lange Brinkweg: hier komt mogelijk een station, vlakbij de Oude Kerk. De lijn draait dan meer naar het oosten, totdat het evenwijdig loopt aan de Birkstraat: hier kan het weer op maaiveld-niveau (ongeveer 3 meter boven NAP). Aan de rand van Amersfoort sluit het aan op het bestaande tracé, vlak voor een nieuw station Soesterkwartier. Een ongelijkvloerse aansluiting is mogelijk, ná dit station.

Het voordeel van het tracé evenwijdig aan de Birkstraat, is dat de Stichtse Lijn uit Utrecht hierop aangesloten kan worden. Daarvoor moet de lijn dalen: in Soest volgt het namelijk de rand van de stuwwal Het Gooi / Utrechtse Heuvelrug, op +10 m NAP. De nieuwe lijn kan beginnen met dalen, bij de huidige perrons van Station Soest-Zuid, dat verplaatst zou worden. Met beperkte sloop, zou de lijn de hoofdstraat kunnen kruisen, bij de rotonde (Kerkstraat / Birkstraat / Soesterbergsestraat). Het kan de straat waarschijnlijk in tunnel kruisen, als deze iets verhoogd wordt. Het verplaatste station komt dan op maaiveld-niveau (4 m NAP), tussen de rotonde en de Huycklaan.

soest-zuid

Op de nieuwe lijnen en stations, volgt ook een vereenvoudigd opzet van de diensten. Soest krijgt een doorgaande dienst – een stadsregionale metro richting Hilversum en Amsterdam. De overstap in Baarn verdwijnt. Twee of drie nieuwe stations vervangen het huidige Station Soestdijk. Bovendien rijden de treinen naar Amersfoort – dat niet te bereiken is vanuit Soest, sinds de sluiting van de stopplaats Grote Melmweg in 1898. Via Soest-Zuid rijden er treinen Utrecht – Amersfoort, als onderdeel van Randstadspoor. Ook Soest-Zuid krijgt daarmee een trein-verbinding met Amersfoort. De treinserie 5500, de historische dienst over de Stichtse Lijn, verdwijnt: Baarn en Soestdijk verliezen daarmee een verbinding met Utrecht.

soest-schema

Advertisements
Nieuwe spoorlijn langs Soest

6 thoughts on “Nieuwe spoorlijn langs Soest

 1. Mark says:

  Hallo,

  Ik ben Mark en ik woon in Soest. Ik ben benieuwd wie dit plan heeft bedacht? Is het een eigen idee, of wordt het in de toekomst ook echt allemaal uitgevoerd?

  1. infrastruct says:

   Alle infrastructuur-voorstellen hier zijn voorstellen en niets meer. Er wordt bewust niet ingegaan op de uitvoering. Een deel van de voorstellen is al eerder besproken in de media of politiek (landelijk, regionaal, of lokaal). Waar bekend, is dat wel aangegeven in de beschrijving. Het is echter ondoenlijk, om alle lokale media in de gaten te houden.

 2. Ik vind het een bijzonder interessant verhaal en zou het graag uitgevoerd zien.( voor de duidelijkheid ik ben een geinteresseerd burger van Soest) Op wiens aangegeven is dit proces op gang gekomen ?

 3. infrastruct says:

  Nogmaals: het staat iedereen vrij om naar de gemeente te stappen met de voorstellen. Er is geen ‘proces’ totdat iemand anders dat doet, het zijn maar tracé-voorstellen. En als iemand het vraagt aan de gemeente, dan krijgen ze waarschijnlijk als antwoord: “Daar gaan wij niet over”. Niet voor niets wordt de uitvoeringsvraag, en de lokale politiek, op deze blog bewust vermeden.

 4. jaap says:

  mooie plannen, een station aan het eind van de Dalweg voor een rechtstreekse verbinding naar Amersfoort is mooi. wellcht kan de oude spooordijk naar amersfoort dan worden omgebouwd tot een wegverbinding
  Het plan om een tweede verbinding vanuit Amersfoort via Soest naar Utrecht te leggen is wellicht een beetje overdone Amersfoort heeft immers een uitstekende verbinding met Utrecht, Ik denk dat het boemeltje Baarn Soest-Den Dolder een sneltram kan worden of naar Hilversum moet worden doorgetrokken.

  ben benieuwd.

  1. infrastruct says:

   Er komt geen spoordijk vrij. Het bestaande tracé langs Grote Melm wordt voor de Intercity en andere snelle treinen gebruikt, het is een rechte lijn. Als je de lijn in Soest zelf bedoelt, die is niet geschikt voor een weg, hooguit een fietspad. De tracés op de kaart hangen nauw samen – zonder de lijn via Soest-Zuid, zou de lijn vanaf Dalweg anders lopen.

   Een sneltram Utrecht – Den Dolder – Baarn – Hilversum kan niet, want afgezien van het enkelsporige gedeelte door Soest, wordt het tracé gedeeld wordt met het overige treinverkeer. Er is geen reden om eigen sporen voor een sneltram aan te leggen, de route en halte-afstanden zijn ook niet voor een sneltram geschikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.