Tramlijnen van Leiden naar de kust

Hier worden twee radiale tramlijnen voorgesteld, van Leiden naar Katwijk en Noordwijk, als onderdeel van een Leids tramnet. Het inmiddels afgeblazen project RijnGouwelijn voorzag een enkele sneltramlijn van Gouda naar Noordwijk via Katwijk. Het voorgestelde tramnet gebruikt zijn stadstraject als stamlijn, voor een tiental radiale tramlijnen. Deze stamlijn loopt van Station Lammenschans, door de binnenstad naar het station, en dan door Leeuwenhoek (campus-zone).

De twee lijnen naar de kust gebruiken delen van het geplande RijnGouwelijn tracé, en een oud tramtracé. Een snelle tramlijn – vergelijkbaar met lijn 26 in Amsterdam – rijdt via Katwijk naar Noordwijk. Zijn tracé volgt grotendeels het ‘Alternatief 1 RijnGouwelijn’ zoals beschreven in de “Publieksversie Tracénota/MER 2 fase” (2008). De hoofdverbinding Noordwijk – Leiden wordt overigens gevormd door een nieuwe spoorlijn via Voorhout, de tramlijn kan zich richten op lokaal vervoer. Naast de snelle lijn rijdt een stedelijke tramlijn langs de dorpskernen van Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk aan de Rijn, naar het strand van Katwijk aan Zee.

Tracé’s in Leiden

De tram rijdt in elk geval langs de voorkant van Station Leiden, en kruist de spoorlijn via de Walenkamp-tunnel. De stadstram via Oegstgeest naar Katwijk zou meteen achter Station Leiden aftakken van de Noordwik-lijn, om de Rijnsburgerweg te bereiken. Mogelijk rijdt het wel langs een halte LUMC (zwarte en blauwe tracés op de kaart, alternatief in groen).

Tramlijnen achter Station Leiden: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

Tramlijn achter Station Leiden, campus zone

 
De stadstramlijn rijdt verder rechtdoor over de Rijnsburgerweg en Leidse Straatweg, naar de dorpskern van Oegstgeest. Bij de rotonde daar, draait het tracé naar de Rijnzichtweg, gaat onder de A44, en volgt deze hoofdweg naar de historische kern van Rijnsburg (15 000 inwoners).

De snelle tramlijn krijgt nog twee haltes in het Leeuwenhoek-gebied. Een daarvan, bij het Gorlaeus-gebouw, is een overstaphalte voor een tangentlijn Lammenschans – Rijnsburg. Ook een tramlijn naar Wassenaar zou na deze halte aftakken. De snelle tramlijn draait naar de Plesman, gaat onder de A44, en verlaat Leiden via deze hoofdweg (N206).

Tramlijnen richting kust: snelle lijn in zwart, stadstramlijn in blauw, basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

Tramlijnen door Leiden richting kust
 

Door de gemeente Katwijk

De stadstramlijn krijgt twee haltes bij de kern van Rijnsburg, en rijdt verder via de Sandtlaan en Molentuinweg. Het tracé kruist hier de Oude Rijn. De lijn draait naar rechts om de N206 te volgen, langs de westkant van Katwijk aan den Rijn (6 000 inwoners). Met twee haltes, aan de Rijnstraat en Zanderijweg, is het dorp goed aangesloten. (Dit is overigens het tracé, van de geplande Katwijk-tak van de RijnGouwelijn).

Bij de Zeeweg, draait de lijn naar links, en gaat rechtdoor richting strand. Binnen Katwijk aan Zee zijn er nog 5 haltes. Bij het gemeentehuis kruist deze stadslijn de snelle Noordwijk-lijn.

De twee radiale lijnen door Katwijk: , snelle lijn in zwart, stadstramlijn in blauw, basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

Tramlijnen door Katwijk naar strand en Noordwijk.

 
De snelle lijn rijdt, vanaf de brug over de Oude Rijn, verder over de N206. Het passeert de dorpskern van Valkenburg, van oorsprong een Romeins fort. Inmiddels is de strook tussen N206 en Oude Rijn bijna volgebouwd, en op dit gedeelte krijt de lijn 4 haltes.

Bij Molenwijk verlaat de lijn de N206, en gaat verder aan de westkant van de nieuwbouwwijk Zanderij. Het loopt daar aan de rand van de duinen, maar daarmee kan het goed aansluiten op de Julianlaan in Katwijk aan Zee. Bij het gemeentehuis kruist het vervolgens de Zeeweg, en dus ook de stadstramlijn naar het strand. Katwijk aan Zee heeft (inclusief de wijken ten noorden van het Uitwateringskanaal) ongeveer 34 000 inwoners.

De Noordwijk-lijn gaat rechtdoor over de Julianlaan en de Biltlaan, precies evenwijdig aan de kust. In de bebouwde kom zijn er na het gemeentehuis nog drie haltes, warvan een bij ESTEC (Europees Ruimtevaartcentrum). Bij de Hoorneslaan kruist het een mogelijk derde tramlijn door Katwijk, een verlengde van de tangentlijn Lammenschans – Rijnsburg.

Beide lijnen maken vooral gebruik van hoofdwegen – zeker in Katwijk breed opgezet. Met twee radiale tramlijnen, uit de breiden met een derde lijn door de noordelijke wijken, krijgt Katwijk zelf een eenvoudig tramnet.

Tramlijnen in Katwijk: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

Drie tramlijnen in gemeente Katwijk
 

Naar Noordwijk

Na ESTEC, volgt de lijn de Zwarteweg en de Herenweg naar Noordwijk, dat uit twee kernen bestaat (26 000 inwoners). De kortste route naar het strand is via de Beeklaan, Oude Zeeweg en De Grent, maar een tracé via de Lijnbaanweg en Nieuwe Zeeweg geeft een betere aansluiting van zowel Noordwijk-Binnen als Noordwijk aan Zee.

Tram door Noordwijk: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

Tram uit Leiden naar Noordwijk, via Katwijk.

 
Dit tracé sluit ook aan op de voorgestelde spoorlijn uit Voorhout. De tramlijn kan verder over de Parallel Boulevard, naar een eindpunt aan het strand, vlak bij de noordrand van Noordwijk aan Zee.

Advertisements
Tramlijnen van Leiden naar de kust

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.