Hogesnelheidslijn Eindhoven – Venlo

Over de spoorlijn Eindhoven – Venlo reden vroeger internationale treinen, van Den Haag naar Köln. Met een forse opwaardering kan de 52-km spoorlijn deel uitmaken van een Europees HSL-net. Het ligt in het verlengde van de voorgestelde HSL Antwerpen – Eindhoven, en vormt een verbinding met de voorgestelde HSL Venlo – Neuss, voor treinen naar Köln en het Ruhrgebied. Een HSL tussen Eindhoven en Venlo verbindt meer dan Eindhoven (212 000 inwoners, agglomeratie 440 000) en Venlo (100 000).

De huidige dubbelsporige lijn werd in 1866 aangelegd, als onderdeel van Staatslijn E, en werd in 1956 geëlektrificeerd. Over de lijn rijdt een ‘Intercity’ uit Den Haag, maar die stopt wel in Helmond, Deurne, Horst-Sevenum en Blerick. Er rijdt ook een Sprinter Deurne – Eindhoven, dat de overige stations bedient. De lijn is nauwelijks verbeterd sinds 1956: het lijkt erop dat ProRail en de NS er vanaf willen.

In Eindhoven

Het huidige tracé loopt om, via Helmond. De kortste route zou langs Asten lopen, ongeveer het tracé van de snelweg A67. Een tracé richting A67 is echter problematisch, door de toenemende bebouwing van het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Ook een kortere bypass van Helmond en Deurne is om die reden problematisch. Als het tracé moet slingeren om alle bebouwing te vermijden, dan is het als HSL nutteloos.

Het lijkt erop dat opwaardering van de bestaande lijn als Ausbaustrecke onvermijdelijk is. Al vanaf Station Eindhoven, zou de lijn richting Venlo viersporig worden. Dat geldt ook voor de lijn richting Weert, dat zou aansluiten op een HSL richting Sittard, of een HSL bypass van Roermond. Een eerste stap is een ongelijkvloerse kruising tussen de twee lijnen, dat ook nog boven de ringweg aangelegd moet worden.

Deze ongelijkvloerse kruising moet ook rekening houden met een aansluiting voor de HSL vanuit Antwerpen, dat de bestaande perrons in Eindhoven niet kan gebruiken. Het zou in tunnel lopen onder de Stationsweg en Fuutlaan. Mogelijk kan die lijn, al voor de ringweg, op de bestaande sporen aansluiten: anders moet het op viaduct over sporenbundel en ringweg.

In Tongelre zou de spoorlijn bij voorkeur in tunnel duiken. Dat is vooral om planologische redenen, er is op zich voldoende ruimte voor vier sporen. Afhankelijk van de helling bij de tunnel, is een nieuwe station mogelijk, aan de Tongelresestraat. Na Tongelre loopt de lijn nog 2 km door bedrijfsterreinen, waar uitbreiding geen probleem is.

Eindhoven – Helmond

Na Eindhoven, is het vooral een kwestie van inpassen van extra sporen, en opheffen van overwegen. Het terrein is vlak tot aan de Maas, en het tracé bestaat uit kaarsrechte stukken, met twee grote bochten in Helmond en bij Sevenum.

Zelfs in de bebouwde kom is uitbouw tot vier sporen meestal geen probleem, dankzij brede groenstroken. De drie nieuwe stations in de buitenwijken van Helmond moeten op de schop, ze zijn niet voor vier sporen ontworpen. Het grootste probleem is de bocht bij Station Helmond, ook vanwege de ligging tussen twee kanalen, de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal.

Centrum van Helmond, met station op bocht: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

bocht spoorlijn bij station Helmond

 
De spoorlijn kruist de Zuid-Willemsvaart op een dubbelsporige hefbrug, met pal ernaast een overweg, en kort daarna nog een (Verlengde Stationsstraat). Ondertunneling tot aan het station is de enige manier om dit stuk te verbeteren. De huidige nieuwbouwprojecten (Helmond Spoorzone) maken dat bijna onmogelijk.

ProRail en de gemeente hebben bewust ervoor gekozen, om de huidige toestand van het tracé te ‘bevriezen’, dat wil zeggen een scherpe bocht met gebogen perrons. Verruiming van de bocht met een nieuw tracé aan de zuidkant was mogelijk geweest, maar is blijkbaar nooit overwogen. De nieuwbouwprojecten aan de zuidkant hebben prioriteit.

Het lijkt nog steeds haalbaar om nieuwe sporen aan te leggen voor doorgaande snelle treinen. Die zouden aftakken van de bestaande lijn vóór de Zuid-Willemsvaart, en weer aansluiten achter de Rooseindsestraat. Sloop is onvermijdelijk: in het bedrijfsterrein vooral laagwaardige bebouwing, maar ook een deel van de nieuwbouw aan de Overspoor. (Vanaf het station lijkt het op een winkelcentrum of kantoor, maar het zijn woningen). Deze tunnel is een voorwaarde voor een HSL Eindhoven – Venlo.

Klik om te vergroten…

Tunnel onder Zuid-Willemsvaart en langs Station Helmond.

Deurne – Venlo

In Deurne zou de lijn ondertunneld moeten worden, over circa 3 km – vooral om milieu- en planologische redenen. Bijna overal is er een brede strook beschikbaar, voor zowel een tunnel als een viersporige lijn op maaiveld.

Van Deurne tot Blerick loopt de lijn door agrarisch gebied, en uitbreiding is geen probleem.
De bocht bij Sevenum ligt tussen Horst en Sevenum, maar naast het station ligt een bedrijfsterrein. Met minimale sloop daar, is een nieuwe tunnel of viaduct aan te leggen, met een ruime bocht voor de snelle treinen. Het huidige station kan op zijn plaats blijven, of anders wordt de hele lijn verschoven naar een nieuw viersporig tracé.

Klik om te vergroten…

Verruimimg bocht bij Station Horst-Sevenum

 
In Blerick en Venlo moet het verouderde spoor-tracé verdubbeld en verbeterd worden, met een vrije kruising met de Maaslijn uit Nijmegen, en nieuwe Maas-bruggen. Station Venlo zelf is sowieso aan verbouwing toe.

Vooral tussen Deurne en Blerick kan de lijn volledig verbouwd worden, met een ontwerpsnelheid van 300 km/h. Op de overige delen is 200 km/h waarschijnlijk het hoogste haalbaar. De reistijd Eindhoven – Venlo zou rond 20 minuten bedragen.

Advertisements
Hogesnelheidslijn Eindhoven – Venlo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s