Regionale metro Veldhoven – Nuenen

Een nieuwe oost-west spoorlijn in de agglomeratie Eindhoven, van Veldhoven naar Nuenen, is mogelijk in combinatie met eerder voorgestelde projecten. Het wordt geen metro, maar een stadsregio-lijn – vergelijkbaar met de Duitse S-Bahn, of de Franse RER. De lijn kan gebouwd worden in combinatie met de voorgestelde hogesnelheidslijn Antwerpen – Eindhoven, of in combinatie met de voorgestelde regionale lijn Eindhoven – Hasselt, of in combinatie met beide. Het versterkt ook een mogelijk tramnet in Eindhoven.

De lijn wordt hier beschreven in twee delen, een westtak naar Veldhoven en een oosttak naar Nuenen. De HSL naar Antwerpen zou beginnen in een ondergronds station onder de Stationsweg, bij het voorplein van het bestaande Station Eindhoven. De voorgestelde HSL-tunnel door Veldhoven kan simpelweg met vier sporen worden gebouwd. Hiermee wordt een stadsregio-metro met de HSL ‘bijgeleverd’, maar het tracé zal de woonwijken niet optimaal bedienen.

HSL via Veldhoven: basiskaart door Jan-Willem van Aalst, CC3.0 licentie

hsl-veldhoven

 
Daarom is het beter, om een lijn naar Veldhoven te combineren met een herstelde lijn naar Hasselt. Om het te scheiden van de HSL, zou die lijn beginnen bij een ondergronds station onder Fellenoord, aan de noordkant van Station Eindhoven. Dat is ook beter te combineren met een tracé richting zuiden: de lijn kan al draaiende onder de bestaande spoorlijn. De lijn naar Veldhoven zou dit tracé delen, tot voorbij het Philips Stadion. Daar kruist het ook de HSL-tunnel richting Antwerpen. Kort daarna zouden de lijnen splitsen.

Al die lijnen moeten in tunnel door woonwijken, en de uitvoering is niet makkelijk. De eenvoudigste optie voor de lijn naar Hasselt is daarom herstel van zijn voormalig tracé, door sloop van de daarop gebouwde laagbouw-woningen. Een alternatief is een tracé door parken langs de Gender en het Afwateringskanaal, tot aan de zuidrand van de stad. In dat geval zou de Hasselt-lijn kort naast de HSL lopen (bij de Beemdstraat). De varianten van de Hasselt-lijn zijn in blauw en groen aangeven, op de kaart hieronder.

Tracé-opties vanaf binnenstad: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC4 licentie

Veldhoven S-Bahn

 
In beide gevallen, zou de lijn naar Veldhoven aftakken bij het Lodewijk Napoleonplein. Zijn tracé is in rood aangegeven: het volgt de brede Karel de Grote Laan. Op dit stuk komen drie stations: Hagenkamp, Oud-Gestel en Genderbeemd (bij het winkelcentrum). Het eerste ligt op bijna 2 km van Station Eindhoven, de volgende twee telkens 1 km verder.

Het tracé zou dan afbuigen naar de noordelijke wijken van Veldhoven. Dit stuk moet onder de A2: mogelijk kan de lijn hier in geboorde tunnel, anders moeten enkele woningen en bedrijfsgebouwen wijken. Daarmee bereikt het tracé een groenstrook, dat ook door de HSL-tunnel gebruikt zou worden. Het ligt wel centraal ten opzichte van de woonwijken. De lijn krijgt een station onder de Heemweg, naast het grote winkelcentrum, en verderop aan de westrand van Veldhoven, tussen de wijken ‘t Look en Zonderwijk.

Tracé-opties binnen Veldhoven: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC4 licentie

tunnels in Veldhoven

 
De westtak van de lijn wordt 8 km lang, van Station Eindoven naar de rand van Veldhoven. Het kan ook worden doorgetrokken naar Oerle, bij voorkeur in geboorde tunnel (circa 1500 m). Verder doortrekken naar Eindhoven Airport is niet zinvol: een spoorlijn naar de luchthaven kan beter van de Boxtel-lijn aftakken.

Veldhoven kan ook worden bediend door een tracé langs de Meerveldhovenseweg en Kempenbaan, in olijfgroen op de kaart. In dat geval krijgt de lijn stations bij het Maxima-ziekenhuis en bij Veldhoven-Dorp, vlakbij de dorpskern. In principe kan deze lijn worden doorgetrokken langs de A67 naar Eersel en verder, maar dat is meer een regionale lijn.

Van Eindhoven naar Nuenen

Ten oosten van Station Eindhoven, zijn er twee opties voor de lijn naar Nuenen. Eerst loopt de lijn gewoon verder onder de Dorgelolaan, in ondiepe tunnel. Het kan dan uit tunnel klimmen, om na de ringweg aan te sluiten, op de bestaande lijn richting Venlo. Dit tracé is in oranje aangegeven op de kaart hieronder: het veronderstelt wel een viersporige lijn.

De lijn kan ook een eigen tracé krijgen, eerst onder de N270 (Eisenhowerlaan), en vervolgens op maaiveld naast de A270. Met dit tracé (in rood op de kaart) is een station mogelijk, aan de oostzijde van de TU-campus. In beide varianten komt er een station Tongelre: of op zijn oude plek, of onder de brede Eisenhowerlaan tussen Koudenhoven en ‘t Hofke (dorpskern).

Richting Nuenen: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC4 licentie

Nuenen-aftakking

 
Als de lijn de A270 volgt, dan draait het om de afrit Nuenen, naar de Smits van Oyenlaan. Dit tracé kan grotendeels bestaande infrastructuur volgen. In de bebouwde kom, duikt het weer in tunnel: er volgt een relatief scherpe bocht richting centrum. In het oorspronkelijke voorstel (2009), eindigde de lijn onder de sportvelden, achter de kerk in de oude dorpskern. De kerk is die van de familie Van Gogh, een pluspunt voor een koopwoning, en de gemeente kon het niet nalaten om de sportvelden vol te bouwen. Een eindstation kan nog wel bij het zwembad, nog altijd aan de rand van het centrum. Daarvoor moet een klein deel van de nieuwbouw weer gesloopt worden: de lijn komt in ondiepe tunnel te liggen.

Verder komt er een station aan de Smits van Oyenlaan (bij de Klamperlaan), en aan de zuidkant van Nuenen (bij het viaduct Geldropsedijk). Als een station bij het zwembad niet haalbaar is, dan eindigt de lijn achter de nieuwbouw, bij de rotonde. In dat geval is er geen station bij de Klamperlaan.

Naar het dorpscentrum: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC4 licentie

Nuenen tunnel

 
Als de treinen over de bestaande lijn rijden, dan komt er een station in Eeneind, dat de zuidkant van Nuenen bedient. Meteen daarna begint een nieuw tracé richting Nuenen, over de Refelingsche Heide (oranje lijn op de kaart). In de bebouwde kom zijn beide varianten gelijk, en ook hier geldt dat de lijn misschien bij de rotonde in de Smits van Oyenlaan eindigt.

De oost-tak wordt circa 8 km lang, iets langer over de bestaande lijn, en krijgt 4 of 5 stations. In totaal wordt de nieuwe lijn 16 km tot 18 km lang, met maximaal 12 stations. Dat geeft een gemiddelde stationsafstand van rond 1500 m, normaal voor een S-Bahn lijn in Duitsland.

Advertisements
Regionale metro Veldhoven – Nuenen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s