Spoorlijn Schiphol – Bollenstreek

Een verbinding tussen de Schiphollijn en de spoorlijn Haarlem – Leiden (de Oude Lijn) is al enkele jaren in discussie. Het heeft de status van ‘geplande lijn’ nog niet bereikt, maar wordt bijvoorbeeld door de Luchthaven Schiphol bepleit. Het zou dan het uiteinde vormen van een RER Almere – Schiphol. RER is de Franse afkorting voor Regionaal Expresnetwerk, en de naam werd eerst in Parijs gebruikt. Hoewel GroenLinks denkt dat het een ‘light-train’ aanduidt, is de Parijse RER een zware metro, met grote treinen in tunnels van 7 meter doorsnede. Er wordt geen lijn van deze omvang tussen Almere en Schiphol aangelegd. In werkelijkheid gaat het om een viersporige uitbouw van de bestaande lijn, met hoge frequenties. Het wordt ook niet snel gebouwd: bij de Rijksoverheid heet het een variant op langere termijn, na 2030.

De aandacht is vooral gericht op de verbinding over het IJmeer, en het blijft vaag hoe deze RER de Bollenstreek moet bereiken. Hier worden drie varianten beschreven, voor een verbinding Schiphollijn – Bollenstreek (met of zonder RER). In tegenstelling tot de officiële voorstellen, gaan ze uit van een verschuiving van de spoorlijn door de Bollenstreek. Een gedeelte van de Oude Lijn, tussen Sassenheim-Zuid en Bennebroek, zou verplaatst worden naar een nieuwe lijn door of langs de dorpen. De drie varianten sluiten hierop aan.

hmeerse-lijnen

De eenvoudigste variant, maar niet de kortste, is een rechte lijn tussen de twee spoorlijnen. Het zou vanaf Station Nieuw-Vennep naast de N207 lopen, en tussen Hillegom en Lisse door (rode lijn op de overzichtskaart). Waar het de N208 kruist, komt mogelijk een station. Bij een verschoven Bollenstreek-lijn is het overstap-station ‘Lisse-Keukenhof’. (Deze variant kan overigens ook op de bestaande Oude Lijn aansluiten).

N207-lijn

Ingrijpender zou zijn, om de lijn zou te bouwen, dat het ook een metro-achtige functie krijgt in de Haarlemmermeer-polder. Daarvoor zijn twee varianten denkbaar. De ene bedient Hoofddorp en geeft een betere verbinding met Hillegom (groene lijn op de overzichtskaart). De andere bedient Nieuw-Vennep en Lisse-Zuid (blauwe lijn), en heeft als voordeel dat het alle stoptreinen van de Schiphollijn kan overnemen.

De verbinding via Hoofddorp zou aftakken van de Schiphollijn bij het bedrijvenpark De President. De zuidelijke helft daarvan is nog onbebouwd, en het zal in een recessie niet snel vollopen. Een station aan de zuidrand van het bedrijvenpark is mogelijk. (De project-ontwikelaar beweert dat het ‘vlakbij Station Hoofddorp’ ligt, maar naar de zuidrand zou dat 40 min lopen zijn). Waar precies het station komt, hangt af van de verdere ontwikkeling. De nieuwe lijn zou vervolgens de Bennebroekerweg volgen, de zuidrand van Hoofddorp. Een station aan de zuidkant, tussen de Nieuwe Molenaarslaan en de Deltaweg, zou de nieuwste wijken bedienen. Met een korte verbinding kunnen ook bussen vanaf de HOV-lijn Zuidtangent dit station bereiken. (Een station op het snijpunt van de twee lijnen is niet zinvol, want er staat verder niets in de directe omgeving). De lijn zou vervolgens de N205 kruisen, en verder in oostelijke richting lopen, met mogelijk een station bij Zwaanshoek. Het draait dan richting zuid-westen, om aan de noordkant van Hillegom aan te sluiten op de verschoven Bollenstreek-lijn.

hdorp-hillegom

De lijn via Nieuw-Vennep zou eveneens aftakken bij De President. Het zou dan dwars door Nieuw-Vennep gaan, gebruik makend van de stroken door de bebouwing. De polder is aangelegd in blokken van 3×1 km, met afwisselend wegen en afwaterings-tochten op de lengte-assen, en Nieuw-Vennep is bloksgewijs uitgebreid. Er zijn twee stroken beschikbaar: de Hoofdvaart / Hoofdweg, en de Nieuwerkerker Tocht langs de VINEX-wijk Getsewoud. Deze laatste is ook de route van de Zuidtangent, en de voormalige route van de Haarlemmermeer-spoorlijn (die na Nieuw-Vennep afboog naar Leimuiden). Beide tracés zijn in principe even lang: de Hoofdvaart loopt langs het oude winkelcentrum, de busbaan langs het winkelcentrum van Getsewoud.

hoofddorp-getsewoud

Vanaf Nieuw-Vennep gaat de lijn verder door de polder en onder de Ringvaart, naar een station Lisse-Zuid. Deze bedient vooral de wijk Poelpolder. De lijn kruist dan de N208, en sluit aan op de verschoven Bollenstreek-lijn bij het trafostation, kort voor het nieuwe station van Sassenheim. Het lijngedeelte tussen De President en de aansluiting bij Sassenheim is 14 km lang.

getsewoud-sassenheim

Een voordeel van deze variant is dat het feitelijk de Schiphollijn viersporig maakt. De lijn Hoofddorp – Getsewoud – Lisse-Zuid – Sassenheim – Leiden is namelijk niet veel langer, dan de bestaande route naast de A44. Alle stoptreinen kunnen dan via de nieuwe lijn rijden, door naar Leiden. Deze variant is daarom geschikt voor het regionaal verkeer tussen Amsterdam en Leiden. Een RER uit Almere zou beter aansluiten op de variant Hoofddorp – Hillegom, met een eindpunt / overstap in Hillegom.

Een volledig alternatief voor het voorstel hier is het voorstel voor een lichte metro langs de twee assen van de Haarlemmermeer.

Advertisements
Spoorlijn Schiphol – Bollenstreek

2 thoughts on “Spoorlijn Schiphol – Bollenstreek

  1. Anonymous says:

    Er zijn hierbij alleen twee problemen. Het stuk tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp waar de blauwe lijn gebruik van maakt wordt omgebouwd tot een groot recreatiepark en ik denk niet dat de gemeente daar spoorlijnen wil bouwen. Het westelijke gedeelte van de Haarlemmermeer wordt ook volledig volgebouwd. De gemeente wil de oostkant van de Haarlemmermeer gebruiken voor snelwegen en spoorlijnen.Mij lijkt dan ook de enige optie een combinatie van de blauwe en rode lijn. Al moet je dan wel oppassen dat je niet te dicht langs het nog te bouwen dorp Turfdorp gaat en ook niet langs het al bestaande dorp Abbenes. Ten zuiden van Nieuw-Vennep wordt ook nog gebouwd in de toekomst, dus het is wel problematisch. Je zal zo snel mogelijk de oude lijn langs de snelweg moeten oppakken. Dit betekent dat de lijn eigenlijk geen nut heeft. Het verbindt Leiden noch Haarlem (wat volgens mij de belangrijkste reden van een verbinding van beide lijnen is) niet sneller met Schiphol en er is ook geen directe route tussen de Keukenhof en Schiphol. Overigens kan de groene optie nog wel. Hier wordt gebouwd in de toekomst, maar dat zijn maar een paar huizen. Er komt nu wel een gigantisch sportcentrum, maar ik denk dat het spoor er wel langs kan lopen. Dit zou ook betekenen dat de wijk Floriande en de wijk Toolenburg direct op het spoornet worden aangesloten (er zijn stations die dorpen bedienen met nog niet eens de helft van de inwoners van beide wijken). De verbinding tussen de Keukenhof en Schiphol wordt zo ook gerealiseerd en als de overstap op Hillegom goed is is de verbinding tussen Haarlem en Schiphol ook sneller.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s