Metro Haarlemmermeer

Hier wordt een lichte metro voorgesteld, dat de twee hoofdassen van de Haarlemmermeerpolder volgt (de polder is gelijk de Gemeente Haarlemmermeer). Het gaat om losstaande infrastructuur, dat geen tracé deelt met andere systemen. De keuze van voertuig en systeem staat dan volledig vrij: een lichte automatische metro zoals de VAL is de beste keuze.

De metro-lijnen zijn een alternatief voor twee van de eerder voorgestelde verbindingen tussen de Schiphollijn en de spoorlijn Haarlem – Leiden. Een derde variant, langs de zuidrand van Hoofddorp, zou de hier voorgestelde metro kunnen aanvullen, of juist vervangen worden door een extra metro-lijn. Het metro-voorstel hangt ook samen, met de eerder voorgestelde verschuiving van de spoorlijn door de Bollenstreek. De metro zou bij Lisse (eventueel ook Hillegom) hierop aansluiten.

Het voorstel omvat twee metro-lijnen, die deels de historische assen van de Haarlemmermeerpolder volgen. Voor het gemak heten ze de ‘blauwe’ en de ‘rode’ lijn. Ze kruisen in Hoofddorp, gebouwd na de drooglegging in 1852 op het kruispunt van de hoofdvaarten. Zoals de naam aangeeft, was het bedoeld als bestuurscentrum: het heeft inmiddels 73 000 inwoners, de helft van de gemeente.

Klik om te vergroten…

metroblauw-hmeer

rodemetro-hmeer

De blauwe lijn begint in Lisse. Voorwaarde hiervoor is de verplaatsing van de spoorlijn door de Bollenstreek. De bedoeling is dat de lijn overstap geeft op treinen richting Leiden, bij het voorgestelde station Lisse-Keukenhof. Het metro-station zou een kort stuk evenwijdig aan deze spoorlijn lopen, en dan naar het oosten draaien, met een station aan de noordkant van Lisse (bij de rotonde aan de Heereweg). Het kruist de Ringvaart in tunnel, met een station aan de noordkant van Lisserbroek (3500 inwoners).

De lijn draait dan 90 graden, om een tracé langs de Nieuwerkerker Tocht te volgen. Dit is het voormalige tracé van de Haarlemmermeer-spoorlijn, dat toen aan de rand van Nieuw-Vennep lag. Inmiddels ligt het tracé tussen de oude bebouwing, en de VINEX-wijk Getsewoud. Nieuw-Vennep zou drie stations krijgen, de middelste bij het winkelcentrum van Getsewoud.

Klik om te vergroten…

lisse-metro….lisse-vennep

Evenals de spoorlijn-variant zou de lijn dan afbuigen richting bedrijvenpark De President, de zuidhoek van Hoofddorp. De lijn zou verder onder de Hoofdvaart / Hoofdweg lopen, door Hoofddorp. De lijn heeft in elk geval stations bij de Tesselschadelaan, van Heuven Goedhartlaan (overstap Zuidtangent), en in het centrum tussen Kruisweg en Van Stamplein. Een station aan de noordelijke ringweg is denkbaar, als het sportpark Arnolduspark bebouwd wordt.

Na de ringweg draait de lijn naar Schiphol. Het zou aansluiten op de Schiphollijn, maar eventueel ook aan de geplande tweede lijn hier, of allebei. Een reservering voor een tweede luchthaven-lijn is wel vastgesteld, maar een bouwtermijn is er niet. Het zou evenwijdig aan de A5 lopen aan de oostzijde van de Zwanenburgbaan, en is vooral bedoeld om een tweede terminal te bedienen. (Zie de kaart tweede terminal, option 6P). De tweede (bypass-) spoorlijn heeft genoeg voordelen, om het los van de tweede terminal te bouwen, bijvoorbeeld met een tijdelijk station ter hoogte van Schiphol-Centrum. De metrolijn zou dit station kunnen bedienen, en dan doorlopen naar Schiphol-Centrum. De metro kan ook via de tweede terminal, de bestaande terminal bereiken. Doortrekking richting Amsterdam is mogelijk, maar wordt hier niet in beschouwing genomen.

De blauwe lijn, van Lisse tot aan de tweede terminal, zou 17,5 km lang zijn. Dat betekent een halte-afstand van 1750 m, hoog voor een metro. De halte-afstand in de bebouwde kom zou echter kleiner zijn, meer te vergelijken met een stedelijke metro.

Klik om te vergroten: Bennebroek-tak...

Bennebroek-tak

Een tweede denkbare tak van deze lijn, zou het tracé volgen van de eerder voorgestelde spoorlijn langs de Bennebroekerweg. Het zou de zuidkant van Hoofddorp bedienen, met in elk geval een station bij de wijk Floriande. Met stations in Zwaanshoek, aan de zuidkant van Bennebroek, en in Hillegom-Noord, zou het eveneens aansluiten op de verschoven spoorlijn door de Bollenstreek. De lengte van deze tak zou iets minder dan 10 km worden.

Het tracé van de rode lijn is grotendeels evenwijdig aan die van de Zuidtangent (inclusief een geplande verlenging naar Aalsmeer). Het zou beginnen bij Station Haarlem, en gaat dan via Schalkwijk richting Hoofddorp. Het inpassen van een metro in de bebouwde kom van Haarlem is niet eenvoudig. De lijn zou mogelijk via de Prins Bernhardlaan lopen: om deze te bereiken zou het een ruime bocht maken door Waardepolder. Een tunnel is de enige mogelijkheid hier (dat geldt voor bijna de hele lijn).

Klik om te vergroten…

haarlem-hoofddorp….waardepolder

De lijn gaat vervolgens langs het winkelcentrum Schalkwijk, en dan (voor zover mogelijk de groenstroken volgend), richting Meerwijkplas. Het kruist hier de Ringvaart. De lijn gaat verder naar het zuiden, om aan te sluiten op het tracé van de Kruisweg, bij het Spaarneziekenhuis. Het volgt de Kruisweg door Hoofddorp, met twee tussenstations, en een overstapstation in het centrum. Er komt nog een station bij de ringweg, bij kantoren-gebied Beukenhorst.

Klik om te vergroten…

metrokruis-hoofddorp

De lijn volgt de N201 / Kruisweg, met een station bij De Hoek. Hier is een tweede overstap richting Schiphol mogelijk, via de Zuidtangent. Het volgende station bedient het kantorenzonekantornzone Schiphol-Rijk. De lijn kruist weer de Ringvaart, en volgt dan de N201 / Burg. Kasteleinweg door Aalsmeer.

In Aalsmeer komen twee stations, bij de Van Cleefkade (centrum) en de Ophelialaan (winkelstraat). De lijn volgt de N201 tot aan de Legmeerdijk, en vervolgens deze weg tot aan de hoofdingang van de Bloemenveiling Aalsmeer. In de omgeving van de Bloemenveiling Aalsmeer zijn de wegen breed uitgevoerd: een tracé op maaiveld en viaduct is hier mogelijk. Met 4500 werknemers rechtvaardigt de veiling een eigen metro-station, als eindpunt van de rode lijn.

Klik om te vergroten…

schiphol-rijk….aalsmeer

De rode lijn wordt 21 km lang. Een tweede tak is ook mogelijk, van het Spaarneziekenhuis naar Heemstede. In de polder zou deze ook de Kuisweg volgen, met een station bij Cruquius, net voor de Ringvaart. Hoewel een ‘weiland-tracé denkbaar is, om College Hageveld heen, lijkt het beter om de wegen te volgen. De lijn loopt dan onder de Cruquiusweg, Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan. De metrolijn eindigt bij Station Heemstede-Aerdenhout, op de spoorlijn Haarlem – Leiden.

De wegen zijn redelijk breed, en niet bochtig: hier kan de lijn mogelijk in ondiepe tunnel. Dat vergemakkelijkt de bouw van de stations, bij Javalaan, Zandvaart en Binnenweg (winkelstraat van Heemstede). De bochten tussen Cruquiusweg en Heemsteedse Dreef, en tussen Heemsteedse Dreef en Lanckhorstlaan, moeten echter onder de bebouwing door, en dat vereist een geboorde tunnel. De Heemstede-tak wordt circa 6 km lang.

Klik om te vergroten: de rode lijn tussen Hoofddorp en Haarlem, met de Heemstede-tak in geel…

Lichte metro Haarlemmermeer, rode lijn met aftakking Heemstede

Met een totale lengte van rond 55 km, is dit metrostelsel niet te rechtvaardigen vanuit het inwonertal. De gemeente Haarlemmermeer telt echter 125 000 arbeidsplaatsen, en de relatief sterkste forensen-stromen van alle Nederlandse gemeenten. De metro verbindt ook de omliggende verstedelijkte gebieden, met de luchthaven en met Hoofddorp – tot nu toe geldt dat alleen voor de as Amsterdam – Leiden. Dit is een bijzonder gebied, en dat rechtvaardigt een eigen oplossing.

Advertisements
Metro Haarlemmermeer

2 thoughts on “Metro Haarlemmermeer

 1. Anonymous says:

  De functies die deze metrolijnen hebben, worden grotendeels al door de Zuidtangent gerealiseerd. Als je de zuidtak (Nieuw-Vennep-Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam Zuid) doortrekt naar Lisse, dan is de eerste lijn al overbodig. De oosttak (Schiphol-Aalsmeer-Uithoorn) zal de functies van de tweede lijn overnemen. Je houdt dan alleen de verbinding met een tweede terminal over. Echter zijn er nog steeds geen concrete plannen voor een tweede terminal, al twijfel ik er niet aan, dat deze er binnen 20 jaar wel zijn. Een noordtak via Badhoevedorp zal dit oplossen en alle kernen van de Haarlemmermeer verbinden. Een eventuele extra tak naar Hillegom zal ook dit dorp met Schiphol verbinden. De eerder voorgestelde spoorlijn naar Leimuiden/Alphen aan den Rijn zou echt alles oplossen. Schiphol is dan met alle dorpen en steden in de omgeving verbonden. Deze metro oplossing lijkt me overbodig en inmiddels achterhaald!

  1. infrastruct says:

   De Zuidtangent is een busbaan. Daarom kan het een metro niet vervangen. Dat is bijvoorbeeld in het centrum van Haarlem goed zichtbaar, waar de bus temidden van het overige verkeer rijdt. Een metro is een vervoerssysteem, dat gescheiden is van het overige verkeer. Dat heeft belangrijke voordelen, die de grote investeringen rechtvaardigen.

   Als een busbaan elke metrolijn kan vervangen, dan zijn alle metrolijnen overbodig, overal ter wereld. Dat is echter niet het geval. Het kan wel zo zijn, dat de vervoersstromen niet groot genoeg zijn, om een metro te rechtvaardigen. Die vraag is in de Haarlemmermeerpolder aan de orde, niet de vraag of een busbaan altijd de voorkeur heeft boven een metrolijn.

   Het is dus niet relevant, óf en waarheen de Zuidtangent uitgebreid wordt. Het blijft altijd een busbaan. Er is niets tegen dat busbanen aangelegd worden in aansluiting op een metronet, dat werd juist hier voorgesteld: Busbaan Hillegom – Nieuw-Vennep.

   Een vervanging voor een metro is een busbaan echter nooit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.