Nieuwe stations tussen Sittard en Maastricht

De voorgestelde uitbouw tot vier sporen tussen Sittard en Maastricht is vooral bedoeld als aansluiting op een hogesnelheidslijn Eindhoven- Sittard. De kern van het project is een nieuwe lijn tussen Bunde en Beek, over het plateau, langs Maastricht Aachen Airport. De oude lijn volgt de rand van het plateau.

maas-plateau

De nieuwe lijn is echter ook bedoeld om de capaciteit te verhogen, en een stadsregionale dienst mogelijk te maken. Dat zou eventueel een verlenging kunnen zijn, van de voorgestelde S-Bahn Liège – Maastricht. In dat kader zijn ook nieuwe stations gewenst, op de bestaande 22-km lijn Sittard – Maastricht.

De agglomeratie rond Sittard heeft 138 000 inwoners (fusiegemeente Sittard-Geleen, gemeenten Stein en Beek). Tussen de kernen ligt een groot (800-hectare) industrie-terrein met vooral chemische industrie, Chemelot. Door de agglomeratie loopt de spoorlijn naar Maastricht, in 1865 aangelegd als onderdeel van Staatslijn E. Van Sittard tot Geleen en Beek loopt het in een rechte lijn, met de drie kernen aan de oostkant, en de industrie aan de westkant. Er zijn ook drie stations (blauw aangegeven).

sittard-agglo

De lijn door de agglomeratie zou viersporig gemaakt worden (van Nieuwstadt tot Beek). Bij Beek zou de nieuwe lijn via Maastricht airport aftakken. Viersporigheid maakt ook nieuwe stations mogelijk (rood aangegeven), en de invoering van een stadsregionale dienst (S-Bahn) tussen Sittard en Maastricht.

Station Sittard wordt met de voorgestelde hogesnelheidslijnen het ‘centraal station’ van de regio. Het zou direct met Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Liège en Aachen verbonden worden. Ook een nieuwe regionale lijn uit Hasselt en Genk zou hier eindigen. Een nieuw station tussen Sittard en Geleen-Lutterade hangt samen met de ontwikkeling van het gebied tussen de twee kernen, een streven van de fusiegemeente Sittard-Geleen. Dit station komt in de burt van de zuidelijke ringweg van Sittard, de N276.

geleen

Een tweede station in Geleen zelf is ook denkbaar: Geleen-Krawinkel, aan de Kerenshofweg. Dit ligt op ongeveer 1400 m van Geleen-Lutterade, wat voor een S-Bahn (in de bebouwde kom) normaal is. Het kan het industrieterrein echter niet goed bedienen – in de directe omgeving ligt vooral opslag.

De aftakking van de nieuwe lijn komt ter hoogte van het winkelcentrum Makado. Het is het grootste van de regio, maar verplaatsing van Station Beek-Elsloo zou niet zinvol zijn. Het winkelcentrum is volledig gericht op bezoek per auto, omringd door parkeerterreinen en bedrijfsterreinen. Verplaatsing zou ook ten koste gaan van de bereikbaarheid vanuit Beek. Het huidige station bedient ook het feitelijke centrum van Elsloo, het Verschureplein. Een nieuw station in Elsloo is wel zinvol, 1200 m verderop. Het komt dan bij de brug over de spoorlijn, aan de Mgr. Kerckhofstraat, vlakbij de oude dorpskern (en het kasteel en park).

station-elsloo

Vanaf Elsloo volgt de oude spoorlijn het Maas-terras, een plateaurand met hellingbos, uitgesneden door de Maas in de ijstijden. Hier kan Station Geulle heropend worden: het werd in 1945 gesloten. Geulle bestaat uit meerdere kleine kernen, met rond 2500 inwoners.

Bij Bunde verlaat de spoorlijn de plateau-rand: het station ligt redelijk centraal in het dorp. Aan de zuidrand van Bunde, kruist de spoorlijn de Geul. Hier, naast de A2, komt de aansluiting met de nieuwe lijn, dalend vanaf het plateau. Vanaf de aansluiting wordt de lijn viersporig, en kruisingvrij. Ongeveer 1500 m verder, bij Mariënwaard, is er een gelijkvloerse aansluiting met de lijn uit Valkenburg (gebouwd als spoorlijn Aachen – Maastricht). Deze moet ongelijkvloers gemakt worden, met na de aansluiting twee snelle sporen, en twee sporen voor de overige diensten, inclusief heropening van de lijn naar Aachen.

entree-maastricht

Op de resterende 3 km komt een nieuw station Limmel-Nazareth, bij de overgang Balijeweg, dat een onderdoorgang zou krijgen. Het komt ongeveer op de plek van de voormalige halte Limmel, al in 1940 gesloten. Over een heropening werd jaren gesproken, maar de gemeente koos voor een station buiten de bebouwde kom: Station Maastricht Noord. Deze komt aan de Limmelderweg, en is louter als P+R voorziening bedoeld. Het wordt met een nieuwe weg rechtstreeks op de A2 aangesloten.

De viersporige lijn eindigt bij Station Maastricht. Over de laatste kilometers is het tracé breed, en grotendeels recht, maar een scherpe bocht, ongeveer 500 meter ten noorden van het station, moet verruimd worden. Dat kan eventueel met een tunnel onder de opstelsporen aan de oostzijde.

Over de oude lijn zou een stadsregionale metro rijden, vergelijkbaar met de S-Bahn. Ten zuiden van Maastricht is een vergelijkbare S-Bahn van/naar Liège voorgesteld. Omdat deze waarschijnlijk ten zuiden van Liège zou beginnen, is koppeling problematisch – de lijn zou misschien 70 km lang worden. Een oplossing is twee lijnen tussen Maastricht en Liège: één vanuit Sittard tot aan station Liège Guillemins, en een noord-zuid lijn door Liège, met als eindpunt Maastricht.

Advertisements
Nieuwe stations tussen Sittard en Maastricht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.