HSL bypass van Heerenveen

De Zuiderzeelijn, door de Flevopolders naar Groningen, is al tientallen jaren “in discussie”. Door het rijk is het project definitief afgezegd in 2007 – maar provincies, gemeenten en bouwbedrijven proberen het nieuw leven in te blazen. De lijn is een voorwaarde voor een hogesnelheidslijn (HSL) richting Hamburg: zie High-speed rail line Groningen – Bremen.

Het tracé dat nu de ronde doet is geen HSL meer: het zou langs de A6 lopen via Lemmer, en treinen zouden stoppen in dorpen zoals Tolbert. In het verleden zijn er twee tracés voorgesteld tussen Emmeloord en Drachten. De ene volgt de snelwegen (groene lijn op de kaart). Aan de noordkant van Heerenveen kruist het de lijn Zwolle – Leeuwarden. Een nieuw kruisstation zou het bestaande station Heerenveen aanvullen, of helemaal vervangen. Het station komt dan wel aan de rand van de bebouwde kom te liggen.

NOP-heerenveen

Al eerder is een een tracé besproken door de polder Emmeloord – Kuinre – Heerenveen (oranje lijn). Mogelijk was dit het eerst geplande tracé, toen de Flevopolders nog in aanleg waren. De Zuiderzeelijn zou dan aansluiten op de lijn Zwolle – Leeuwarden, en treinen zouden het bestaande station Heerenveen bedienen. (Ze kunnen ook doorrijden naar Leeuwarden, wat met een kruis-station niet mogelijk is). Ten noorden van het station zou de Zuiderzeelijn een kwartslag draaien, om een tracé langs de A7 te bereiken. Alle varianten volgen deze snelweg, naar Drachten en Groningen. Nadeel van deze oplossing is, dat er behoorlijk knik komt in het tracé Randstad – Groningen.

Er is nog een derde mogelijkheid: een haakse kruising in Heeenveen zelf, met een HSL door de bebouwde kom. Een ondiepe tunnel zou mogelijk zijn op het tracé Oude Veenscheiding – Koornbeursweg – Atalantastraat: het station moet dan verplaatst worden naar de onderdoorgang Koornbeursweg. Op zich is dat even dicht bij de winkelstraten, maar dit tracé is wel bochtig. Het doorsnijdt ook de half-afgebouwde VINEX-wijk Skoatterwâld, aan de overkant van de A32. Alle andere tracés dwars door Heerenveen impliceren een geboorde tunnel onder de bebouwde kom, en dat in veengebied. De Noord-Zuid Lijn in Amsterdam laat zien, dat deze combinatie veel problemen oplevert.

hveen-dwars

Het probleem van een ‘knik in het tracé’ is op te lossen door de Zuiderzeelijn om Herenveen aan te leggen, met een aftakking naar de bestaande lijn. Dit tracé is ook het kortste, van Emmeloord naar de A7. Een snelle inter-regionale dienst zou via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, en Drachten naar Groningen rijden. De snelste treinen zouden non-stop van de Flevopolders naar Groningen rijden. (Of ze dan wel in Almere of Lelystad stoppen, blijft hier buiten beschouwing). Op zich is Emmeloord niet ver van Heerenveen: ongeveer 32 km met het hier voorgestelde tracé. Daarom is het ook zinnig dat de snelste treinen kunnen doorrijden. Een bypass vermindert ook de druk op Station Heerenveen, al moet de lijn door Heerenveen sowieso viersporig worden.

hveen-station

Het station in Emmeloord komt in elk geval naast de A6, waar het de Marknesserweg kruist. De Zuiderzeelijn zou dan afbuigen naar het noordoosten, evenwijdig aan de N351 (Kuinderweg). Het tracé kan in een bijna recht lijn lopen, tussen Burchtbos en Kuinderbos, langs Slijkenburg, en door Polder Oldelamer, richting de spoorbrug over de Tjongen. De aansluiting op de oude lijn zou ten noorden van deze brug plaatsvinden. Ook kan de lijn iets verder naar het noorden aangelegd worden (rode lijnen). De bypass-lijn gaat rechtdoor, kruist de oude lijn en de A3, en buigt dan iets meer naar het noorden, richting de A7 bij Luxwoude (witte lijn).

hveen-bypass

Aan de oostkant van Heerenveen moet de nieuwe lijn de bossen en landgoederen van Oranjewoud passeren. Een geboorde tunnel van 3-4 km lijkt de beste oplossing: dit is ook veengebied, maar niet bebouwd. Na de tunnel zou de lijn door open agrarisch gebied naar de A7 lopen, langs de oostrand van buurtschap De Knipe. Vanaf km 149 volgt het de snelweg, richting station Drachten, ongeveer 14 km verder. (Zie ook: Spoorlijn Leeuwarden – Drachten).

Vandaar is het 35 km tot Groningen. Met 185 000 inwoners is de stad een slag groter dan de andere plaatsen langs de Zuiderzeelijn. (Emmeloord heeft 25 000 inwoners, Heerenveen 29 000, en Drachten 45 000). Ook om die reden is het zinnig om de Zuiderzeelijn geschikt te maken voor hoge snelheden Randstad – Groningen. Snelle treinen, vanuit Hamburg of Kopenhagen, moeten niet elke 35 km stoppen in Noord-Nederland. Met een bypass van Heerenveen zou de afstand Lelystad – Groningen op ongeveer 118 km uitkomen. (Amsterdam – Lelystad over de bestaande lijn via Weesp is 53 km).

Advertisements
HSL bypass van Heerenveen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.