Nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom

Er was ooit sprake van een tweede spoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen, ook in het kader van een tweede nationale luchthaven bij Dinteloord. Die is er nooit gekomen, en de latere HSL tussen Rotterdam en Antwerpen werd 20-30 km verder naar het oosten aangelegd, langs de A16. Het voorstel hier betreft een regionale en inter-regionale verbinding, en geen HSL. In Bergen op Zoom zou het aansluiten op een nieuwe regionale lijn naar Antwerpen – niet te verwarren met de geplande goederen-spoorlijn naar de Antwerpse haven.

Met inhaalsporen is de lijn ook geschikt voor een snelle interregionale dienst Rotterdam – Zeeland, die de huidige “intercity” vervangt. Een aanvullende verbinding Willemstad – Roosendaal is ook mogelijk. De lijn zou ook aansluiten op de voorgestelde 2e spoorlijn door Rotterdam.

Klik om te vergroten…

barendrecht-bergen

Het voorstel is een geheel nieuwe lijn, van Station Rotterdam-Lombardijen tot Station Bergen op Zoom, via Barendrecht, de Hoekse Waard en Hollandsch Diep, en langs de snelweg A4 / A29. Er is nooit een spoorlijn geweest op dit tracé, wel een tram-verbinding naar West-Brabant vanuit Rotterdam. Een tramlijn van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij liep door de Hoeksche Waard: vanaf een veerhaven in Numansdorp vertrok een boot naar Willemstad. Van daar uit was Bergen op Zoom te bereiken, met trams van de Zuid- Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, en de Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen – Bergen op Zoom – Tholen. Het nieuwbouw-gedeelte zou 48-50 km lang worden, met nog eens 7 km over de bestaande lijn naar Rotterdam Centraal.

Klik om te vergroten…

aansluiting-lombardijen

De nieuwe lijn zou beginnen net ten zuiden van Rotterdam-Lombardijen. De aansluiting is moeilijk, omdat hier ook de HSL-Zuid sporen aansluiten, en iets verderop de verbindingsboog met de Betuwelijn. Mogelijk moeten de sporen aan de westzijde van het emplacement verschoven worden, en in elk geval lijkt het beter dat de nieuwe lijn zo snel mogelijk in tunnel daalt. De lijn draait daarbij ongeveer 30 graden, ten opzichte van de bestaande lijn, om het tracé van de Barendrechtseweg te bereiken. De lijn volg dan deze kaarsrechte weg door Barendrecht: een ondiepe tunnel is hier ideaal. Er komt een station Barendrecht-Centrum, precies in het centrum, ter hoogte van het gemeentehuis. Deze ligt ongeveer 950 m van het bestaande station Barendrecht, dat gewoon in bedrijf blijft. Barendrecht heeft 46 000 inwoners, maar een deel daarvan woont in VINEX-wijken ten westen van de A29, en wordt ook door een tweede station niet bediend.

Aan de zuidrand van Barendrecht, bij de eerste waterkering (Middeldijk), zou de lijn afbuigen van de Barendrechtseweg, en ook in geboorde tunnel overgaan. Het gaat onder de zeedijk, en kruist de Oude Maas. De lijn komt weer boven bij Blaaksedijk in de Hoeksche Waard, en draait vervolgens om (evenwijdig aan de Romeinseweg) een station Mijnsheerland te naderen. Het station komt precies aan het uiteinde van de dorpsstraat (Raadhuislaan – Hoflaan). Het dorp heeft, samen met Westmaas, ongeveer 6000 inwoners.

Klik om te vergroten…

barendrecht-mijnsheerland

Na het station, kruist de lijn de Binnenbedijkte Maas. Er is geen scheepvaart op deze afgesneden rivierloop, een lage brug is voldoende, Vanaf de brug loopt de lijn door open agrarisch landschap, naar de rand van Numansdorp (9000 inwoners). (De inpassing in het landschap, met zijn vele binnendijken, kan het voorbeeld volgen van de HSL-Zuid, enkele km verderop). De lijn passeert het bedrijfsterrein Middelsluis aan de westkant of oostkant, en loopt ongeveer naast de Van der Veldenweg, naar een station aan de rand van de bebouwde kom. Het komt ter hoogte van de Vlielanderstraat, en ligt dan 500 m van het dorpscentrum.

Klik om te vergroten…

mijnsheerland-numansdorp

Na dit station heeft de lijn ongeveer 1200 m (tot aan de oude zeedijk), om te dalen naar een tunnel onder het Hollandsch Diep. De lijn komt naar boven bij de vestingstad Willemstad in Brabant, op een tracé evenwijdig aan het Steenpad. Idealiter komt het station naast deze weg, 500 m van de oude kern. De precieze ligging van het station is problematisch, omdat de lijn hier ongeveer 20 m moet klimmen. (Het Hollandsch Diep is 10-15m diep, en het station zou misschien 600 m van de zeedijk liggen). Verdiept aanleggen van het station (5-8 m onder maaiveld) is een optie, maar ook dan zullen er woningen moeten wijken. Een tracé verder weg van het Steenpad (witte lijnen) beperkt de sloop in deze wijk, maar het station ligt dan verder van de historische kern (vesting). Willemstad heeft slechts 2400 inwoners, maar dit eerste station in Brabant zou een overstap-functie krijgen, ook richting Overflakee.

Klik om te vergroten…

hollands-diep….willemstad

Na Willemstad passeert de lijn Helwijk, en loopt vervolgens enkele kilometers naast de A29. Voor of na de brug over de Dintel, zou de spoorlijn de A29 kruisen, en afbuigen richting Dinteloord. Er komt een station aan de rand van het dorp (6000 inwoners), bij het bedrijfsterrein Molenkreek, 800 m van de dorpskern.

Klik om te vergroten…

willemstad-dintel

Na Dinteloord, loopt de lijn evenwijdig aan het geplande tracé van de A4/A29, tot aan Steenbergen (12 000 inwoners). Hier wordt de bestaande N259 waarschijnlijk tot snelweg uitgebouwd, en de spoorlijn zou in elk geval naast deze weg lopen. Mogelijk zou de spoorlijn de geplande snelweg tweemaal kruisen, aan de rand van Steenbergen en weer aan de rand van Bergen op Zoom, om een beter tracé te realiseren. Het station Steenbergen komt in elk geval aan de weg naar Welberg, 1100 m van het dorpscentrum.

Klik om te vergroten…

dinteloord-steenbergen

Een deel van de A4 richting Bergen Bergen op Zoom is al aangelegd. De nieuwe spoorlijn zou dit tracé in elk geval volgen door de bossen aan de noordkant van Bergen. Verderop, ter hoogte van Halsteren, buigt de snelweg af, om beter aan te kunnen sluiten op de N286 naar Tholen. De spoorlijn zou mogelijk een kortere route nemen vanaf Steenbergen, verder ten oosten van Halsteren.

Klik om te vergroten…

om-halsteren

In Bergen op Zoom moet de lijn over ongeveer 1300 m door de bebouwde kom, tussen de Randweg Noord en de aansluiting op de bestaande lijn. Het tracé gaat onder, of vlak langs, de tennis-banen op de Bastionweg. Ook met een tunnel is enige sloop onvermijdelijk, maar dan vooral van bedrijfsgebouwen. De aansluiting zelf komt net ten noorden van de overgang Wouwsestraatweg (dat ook ongelijkvloers moet worden). Vandaar is het slechts 600 m tot aan de perrons van Station Bergen op Zoom, dat zelf direct aan de rand van de oude binnenstad ligt. Er is hier voldoende ruimte voor de noodzakelijke uitbreiding van het station.

Klik om te vergroten…

boz-centrum

Bergen op Zoom heeft 66 000 inwoners. Hier zouden reizigers kunnen overstappen op een toekomstige lijn naar Antwerpen, onderdeel van een Antwerps Gewestelijk ExpresNet.

Het nieuwbouwgedeelte Barendrecht – Bergen kan met 25 kV wisselstroom uitgerust worden, de nieuwe treinen kunnen voor twee systemen uitgerust worden. Met een totale afstand van 55-57 km, en een gemiddelde van 80 km/h over de nieuwe lijn (zes tussenstops), zou de reistijd Rotterdam – Bergen op 45-47 min uitkomen. De huidige intercity doet 52 min erover. (In Zeeland is deze eerder een sneltrein, het stopt bijvoorbeeld in Kruiningen-Yerseke). Als de Zeeland-lijn ook sterk verbeterd wordt (met 25 kV), kan zelfs een regionale trein de huidige intercity-reistijd Rotterdam – Vlissingen (95 minuten) evenaren.

Advertisements
Nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s