Spoorlijn Leeuwarden – Drachten

Hier wordt een nieuwe regionale spoorlijn voorgesteld tussen Leeuwarden en Drachten. Het zou in Drachten aansluiten op de lang geplande HSL Zuiderzeelijn, maar kan ook los daarvan gebouwd worden (zonder overstap-station, dan). Met overstap, biedt het ook een tweede route tussen Leeuwarden en Groningen. (Zie ook: HSL bypass van Heerenveen)

De voorgestelde spoorlijn is nieuw, maar er was wel een tramlijn met een vergelijkbare route: de tramlijn Dokkum – Veenwouden – Drachten van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. In Drachten sloot deze aan, op de lange interlokale tramlijn Groningen – Marum – Heerenveen (1913-1985). De NTM reed ook over de spoorlijn, van Leeuwarden tot aan Veenwouden. De lijnen zijn kort na de Tweede Wereldoorlog gesloten voor het reizigersvervoer.

leeuwarden-drachten

De nieuwe lijn wordt een volwaardige dubbelsporige elektrische regionale spoorlijn. Opwaardering van de bestaande lijn richting Groningen zou sowieso nodig zijn, i.v.m. de voorgestelde HSL Friesland: treinen zouden doorrijden naar Groningen. In eerste instantie moet Station Leeuwarden op de schop, met herstel van de doorgaande sporen. Verder zouden drie of vier sporen nodig zijn, in elk geval tot aan Hurdegaryp (of Veenwouden, i.v.m. een mogelijke lijn naar Dokkum). Met capaciteitsuitbreiding en doorgaande diensten wordt een regionaal netwerk rond Leeuwarden mogelijk, een ‘metro Friesland’.

De huidige lijn richting Groningen is enkelsporig, en kruist enkele belangrijke straten in Leeuwarden: een tunnel is de enige oplossing. (De lijn richting Zwolle is al kruising-vrij binnen de bebouwde kom). Een viersporige tunnel, tot voorbij Tynje Wide (kanaal), maakt ook een nieuw station mogelijk: ‘Leeuwarden-West’, aan de Julianastraat, vlak bij de Emmakade. (Het komt op de plaats van de voormalige halte Achter de Hoven). Ook Station Camminghaburen moet viersporig worden: dit stuk is al kruisingsvrij, met voldoende ruimte voor uitbreiding aan de zuidkant.

emmakade….camminghaburen

Buiten Leeuwarden loopt de lijn door agrarisch gebied, met slechts twee kruisende wegen tot aan Hurdegaryp. Het doorsnijdt ook geen dorpen, daarom is uitbreiding relatief makkelijk. Een station is ook mogelijk op de plek van de voormalige halte Tietjerk, maar het dorp Tytsjerk heeft slechts 1515 inwoners.

Net voor Station Hurdegaryp kruist de lijn de N355: de kruising moet ongelijkvloers worden, en het station viersporig. Kort na dit station, 10 km van Leeuwarden, zou het nieuwe tracé beginnen. Het zou afbuigen naar het zuidoosten, en kruist weer de N355. Misschien moet een enkel pand gesloopt worden.

hurder-burgum

De lijn loopt dan door agrarisch gebied, tot aan de westrand van Burgum. Het passeert daar (mogelijk verdiept aangelegd) een strook nieuwbouw aan de westrand van het dorp. Er komt een station aan de Hillamaweg, net voorbij de nieuwbouw, en op 700 m van de dorpsstraat. Burgum / Bergum heeft 10 000 inwoners, en is de hoofdplaats van de gemeente Tietjerksteradeel. Na dit station zou de lijn dalen, om in tunnel het Prinses Margriet Kanaal te kruisen. Logisch zou zijn, dat het station ook verdiept (5-7 m) aangelegd wordt.

burgum

Na het kanaal zou de lijn naast de N356 lopen, aan de westzijde. Ter hoogte van buurtschap De Tike, zou het de weg kruisen, en vervolgens aansluiten op de N31. Het zou 1 of 2 km naast deze weg lopen, en dan weer naar het zuidoosten afbuigen. De lijn zou hier de lintbebouwing aan de oostkant van Opeinde doorsnijden. Met 1750 inwoners is het dorp waarschijnlijk te klein, om een station te rechtvaardigen. Als deze wel komt, dan kan het tracé de N31 iets eerder verlaten, waardoor het station dichter bij de dorpskern komt te liggen.

tike….nijega

De lijn zou vervolgens aansluiten op het tracé van de westrandweg van Drachten, de Noorderhogeweg / Zuiderhogeweg. Deze loopt noord-zuid, ongeveer 1500 m ten westen van de oorspronkelijk dubbele dorpskern. De lijn kan mogelijk op viaduct: de weg is breed, en aan de westkant ligt vooral industrie. Er komt een station ‘Drachten Noord’ ter hoogte van De Meer, op 1200 m van winkelcentrum Noorderpoort. Ongeveer 1400 m verder komt een station ‘Drachten-Centrum’, ter hoogte van Moleneinde / Gauke Boelensstraat – ongeveer 1400 m van de winkelstraten in het centrum.

drachten-lijn

De lijn volgt de Noorderhogeweg tot aan de rotonde bij het Eikesingel. Hier zou de lijn (op viaduct of in tunnel) afbuigen naar het tracé van de A7, door de sportvelden. (Nergens hoeft er iets gesloopt te worden t.b.v. dit tracé). Drachten (45 000 inwoners) is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland (55 000).

drachten-zuid

Zoals gezegd is de lijn ook bedoeld om aan te sluiten op de Zuiderzeelijn. Het tracé daarvan, ten oosten van Heerenveen, staat vast: langs de A7. De plaats van het station in Drachten is niet vastgelegd, maar de enige logische plaats is aan de Burg. Wuiteweg / Het Zuid. Een station bij afrit 29 kan slechts automobilisten bedienen: het ligt in een uithoek, gezien vanuit het centrum, en er zijn geen woningen in de directe omgeving. (Afrit 30 is nog slechter wat dat betreft). Een station aan de oostkant van Het Zuid, ter hoogte van de meubelboulevard, ligt 1400 m van het centrum, met een looproute door woonwijken. Het stationsgebouw kan de snelweg overspannen, met een ingang aan de rotonde (een vriendelijker omgeving dan naast de afrit).

Het nieuwbouwgedeelte, vanaf Hurdegaryp, is 20 km lang. Met zes tussenstations, moet een reistijd van rond 25 minuten haalbaar zijn.

Advertisements
Spoorlijn Leeuwarden – Drachten

4 thoughts on “Spoorlijn Leeuwarden – Drachten

 1. Anonymous says:

  En doortrekken via Oosterwolde naar Assen? Is dat een optie? Er ontstaat dan een verbinding Leeuwarden-Assen. Twee provinciehoofdsteden.

 2. Qwerty says:

  Leeuwarden,Burgum,Drachten,Ureterp,Oosterwolde,Appelscha,Assen of Leeuwarden,Burgum,Drachten,Gorredijk,Heerenveen, Betere verbinding in friesland. ??

  1. infrastruct says:

   Deze lijn is bedacht als aanvulling op een HSL tussen Heerenveen en Drachten (Zuiderzeelijn). Daarom is verlenging tot Heerenveen niet zinvol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.