Tram Haarlem – Schiphol

Haarlem is relatief slecht met Schiphol verbonden. Per trein moet de reiziger eerst richting Amsterdam, en vervolgens in Sloterdijk overstappen. Dat duurt 27 minuten, terwijl de stations 12 km uit elkaar liggen. De voorgestelde Haarlem-aftakking van de Schiphol-bypass zou de reistijd vanuit een tweede terminal (of een tweede station Schiphol-Centrum) drastisch verkorten. Vanuit Haarlem ten zuiden van de binnenstad, zou het echter nog een omweg betekenen.

De enige rechtstreekse verbinding is de Zuidtangent. Deze HOV-baan heeft wel haltes in de binnenstad en Schalkwijk. Verder loopt het over een 25-km vrije busbaan, naar Schiphol-Centrum. Deze maakt echter een lange omweg via Hoofddorp (groene lijn op de kaart). Het zou een eventuele tweede terminal ook niet kunnen bedienen. Het voorstel hier is een nieuwe rechtstreekse lijn, van Haarlem-Schalkwijk naar Schiphol-Centrum (blauwe stippellijn). De lijn zou dwars door de Haarlemmermeerpolder lopen, evenwijdig aan de Vijfhuizerweg. Het kruist de locatie van de tweede terminal, in de hoek tussen de Zwanenburger- en Buitenveldert- banen. (Zie de kaart tweede terminal, development option 6P).

vijfhuizen-cutoff

De Zuidtangent is zo ontworpen, dat het in een tramlijn omgezet kan worden. Het hier voorgestelde tracé kan uitsluitend met geboorde tunnels uitgevoerd worden, en daarbij past eerder een tramlijn. Een tram is ook in alle andere opzichten beter – het is louter een geldkwestie, dat de Zuidtangent eerst als busbaan opgeleverd werd. Binnen de Haarlemse agglomeratie, zou het tracé gebruikt worden door een radiale tramlijn Bloemendaal – Schalkwijk.

Het nieuwe tracé zou beginnen op de Bernadottelaan in Schalkwijk. De huidige Zuidtangent maakt een bocht aan het einde van deze straat: de trams richting Schiphol zouden in tunnel duiken, en een veel ruimere bocht maken. De tunnel kruist de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, en passert Vijfhuizen aan de noordkant. De enige halte op het nieuwe tracé komt hier, ongeveer 1200 m ten noorden van de huidige Zuidtangent-halte. Deze halte kan wel op maaiveld-niveau.

Vanaf deze halte, loopt de lijn kaarsrecht door de polder, onder de Polderbaan, en de Hoofdvaart. Dit stuk is evenwijdig aan de oude kruiswegen van de polder, die haaks staan op de hoofdvaart. Bij de snelweg A5 draait het tracé, om de Zwanenburgbaan onder een rechte hoek te kruisen. Er volgt dan een rechte stuk: dit is de plek van een eventuele (ondergrondse) halte, bij een tweede terminal. Daarna draait de lijn 90 graden, kruist de A4 en de Buitenveldertbaan, en eindigt bij een halte onder (of naast) het terminal-gebouw.

Klik om te vergroten…

schalkwijk-schiphol

Het nieuwbouw-tracé, bijna geheel in tunnel, zou rond 9500 m lang worden. Uiteraard is dit een moeilijk project: de lijn kruist drie landingsbanen, twee snelwegen, en het platform bij de terminal. Het voordeel is de korte rijtijd, over het deels kaarsrechte tracé. Met een top-snelheid van 80 km/h, en één tussenhalte, moet een reistijd van 11-12 minuten Schalwijk Centrum – Schiphol haalbaar zijn. Met aangepast materiaal, kan dat nog korter. De resterende 3,3 km tot de binnenstad (Verwulft) moet een tram in minder dan 10 minuten doen. De reistijd tot aan het station is minder relevant, omdat de voorgestelde spoorverbinding een beter alternatief vormt.

Het spreekt vanzelf, dat het aansluitende vervoer ook verbeterd moet worden, bijvoorbeeld richting Heemstede. Een tramlijn naar Heemstede, over de Europaweg en de Schouwbroekerbrug, is daarvoor de ideale oplossing.

Advertisements
Tram Haarlem – Schiphol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s