Metro Utrecht

Hier werd in 2009 een lichte metro voor Utrecht voorgesteld. Het voorstel is inmiddels verouderd, zie Metro Utrecht update. Het wordt als ‘archief’ bewaard, met hieronder de oorspronkelijk versie…

Om het hier overzichtelijk te houden, wordt de metro lijn voor lijn beschreven, in opeenvolgende posts. Dit is een inleiding, met een beschrijving van de eerste lijn, naar De Uithof.

Wat zou deze metro wel en niet doen? Het voorstel gaat uit van een lichte automatische metro: het tracé, en de afstand tussen stations, is daarop afgestemd. Het zou Randstadspoor niet vervangen, maar aanvullen. Randstadspoor bestaat uit hoogfrequente diensten op de bestaande spoorlijnen rond Utrecht, eventueel met extra sporen. Het is ‘heavy rail’, vergelijkbaar met de Duitse S-Bahn. (Ondanks de naam, is het niet te vergelijken met Randstadrail in Den Haag).

De eerste lijn van de metro is wel een alternatief voor de geplande HOV-lijn naar De Uithof, en gebruikt een vergelijkbaar tracé. De metro is echter niet bedoeld als alternatief voor de overige “vertrambare HOV-lijnen” die momenteel onderzocht worden. Die zouden meer als stadstram uitgevoerd moeten worden, terwijl de metro de zwaarste vervoersstromen verwerkt. Het is ook de bedoeling om het niet tot deze lijnen te beperken. Utrecht zou een uitgebreid tramnet krijgen, inclusief bijna alle lijnen van het vooroorlogse net: meer daarover later.

De voorgestelde metro vervangt wel de sneltram naar Nieuwegein / IJsselstein, hoewel een deel van het tracé als tramlijn in gebruik zou blijven. Het voorstel hangt ook nauw samen met de voorgestelde omlegging van de spoorlijn Utrecht – Arnhem naar De Uithof. Het nieuwe station daar zou een belangrijke overstappunt worden, ook van train op metro. Onderdeel van dat voorstel is namelijk ook, dat de huidige Intercity’s vanuit Zwolle en Deventer naar Den Haag en Rotterdam, via De Uithof zouden rijden.

Als alle voorstellen uitgevoerd worden, zou de (brede) regio Utrecht beschikken over een regionale metro, een metro, een uitgebreid tramnet, twee hogesnelheidslijnen, en twee belangrijke intercity-stations. Dat is niet overdreven veel, voor een regio met ongeveer een miljoen inwoners, dat ook nog tot de rijkste van de EU hoort.

De metrolijn naar De Uithof zou als eerste gebouwd moet worden. Qua functie en zwaarte, ligt het tussen de ‘officiële’ HOV-lijn naar De Uithof, en de voorgestelde spoortunnel. Het metro-tracé ligt ook ongeveer tussen de twee andere tracés in. De geplande HOV-lijn is een mengeling van bus/tram baan (centrum), verhoogd vrije baan (Pelikaanstraat), en vrijliggende trambaan (Maarschalkerweerd, Weg tot de Wetenschap). Het volgt overal het bestaande stratenpatroon, en begint waarschijnlijk bij de bestaande sneltramsporen, aan de stadszijde van Utrecht Centraal. Het blijft dus genieten van weer en wind bij het wachten.

De metrolijn zou op het spoorwegemplacement lopen, aan de westzijde, met eigen perrons als integraal onderdeel van Utrecht Centraal. Deze ligging is al een breuk met de huidige planning, maar is nodig voor doortrekking naar het noorden. Voorlopig is er nog veel ruimte beschikbaar, aan de westkant van het station. Er is zelfs een strook beschikbaar, van bijna 200 m breed, tussen Scheltemabaan en Kruisvaart, tot aan de Bleekstraat. De gemeente en NS Vastgoed willen het gebied direct naast de sporen volbouwen, waardoor verdere uitbreiding van het station onmogelijk wordt. Er is echter een HOV-reservering aan de westkant van de sporen, en die wordt opnieuw onderzocht.

Klik om te vergroten…

Op dit stuk komt het tweede station, ter hoogte van de Veilinghaven. De plek is tegenwoordig onbereikbaar voor het publiek, maar met een voetgangers- en fietsverbinding is dat anders. Het ligt dan op een looproute, van de Veilinghaven via de Beetsstraat, naar de Lange Smeestraat, de Zuilenstraat, Lepelenburg en de Maliebaan.

Bij de kruising van de Vaartsche Rijn komt er een station, naast het al geplande station van Randstadspoor. (Het ontwerp moet rekening houden met mogelijke tramlijnen door de Bleekstraat). Daarna gaat de lijn verder aan de zuidkant van het spoor, met een volgend station ter hoogte van de Opaalweg (de HOV-lijn krijgt geen halte op dit gedeelte).

Bij de Waterlinieweg moeten eventueel de sporen verschoven worden, om plaats te maken voor de metro. Na deze brug, draait de metrolijn 90 graden, om Lunet II, en loopt dan aan de westkant van het huidige Sportpark Koningsweg. Het kruist dan de Koningsweg en de Kromme Rijn op viaduct, naar een station naast Stadion Galgenwaard. Het station (ook op viaduct) komt tussen het nieuwe kantoorgebouw en de brug.

Voordeel van deze ligging is dat de lijn makkelijk verder kan, langs de middenlijn van de Weg tot de Wetenschap. Het tracé is nu gelijk aan die van de geplande tram. Het volgende station komt bij de Platolaan, in de woonwijk Rijnsweerd-Zuid.

Daarna draait de metrolijn naar de lengte-as van De Uithof (Padualaan / Heidelberglaan). Het kruist de snelweg A27 en de Sorbonnelaan: een tunnel net onder maaiveld is waarschijnlijk het beste hier. Na de A27 sluit de lijn aan op de voorgestelde oostelijke tangentlijn uit Overvecht. Het tracé ligt nu direct naast de voorgestelde spoorlijn naar De Uithof. Als de strook door de bebouwing niet breed genoeg is voor vier sporen, dan moet de metro maar op viaduct (boven de weg, die boven de spoortunnel ligt). In De Uithof komen er twee metrostations: ‘Uithof West’ aan de rand, en ‘Uithof Centraal’ naast het station op de nieuwe spoorlijn (aan de Universiteitsweg, naast het ziekenhuis UMC).

De lijn wordt 6200 – 6500 m lang. Het is te beschouwen als de stamlijn van de voorgestelde Utrechtse metro. Het wordt ook doorgetrokken vanuit De Uithof naar Zeist, en naar De Bilt / Bilthoven. Deze en de overige lijnen, worden in opvolgende posts beschreven…

Advertisements
Metro Utrecht

One thought on “Metro Utrecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s