Metro Utrecht naar Zeist

Dit is onderdeel van een voorstel voor een uitgebreid metronet. Om het overzichtelijk te houden, wordt het lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Utrecht.

De hier voorgestelde metrolijn naar Zeist is (evenals de voorgestelde lijn naar Bilthoven), een verlenging van de lijn naar De Uithof. Het begint ook bij metrostation ‘Uithof Centraal’, naast het station op de voorgestelde verplaatste spoorlijn naar Driebergen.

Klik om te vergroten...

De lijn volgt eerst het tracé van deze spoorlijn ten noorden van de Munsterlaan. De spoorlijn draait vervolgens naar de bebouwingsgrens van Zeist, waar ook een nieuw station Zeist komt. (De bevolking van Zeist, 51 000, is voldoende om naast een spoorlijn ook een metro te rechtvaardigen). De metrolijn buigt iets naar het noordoosten, om de Kromme Rijnlaan te bereiken. Deze brede weg is ooit aangelegd als toegangsweg tot Zeist, vanaf de nooit afgebouwde afrit Zeist-West, op de A28. Het ligt ideaal voor een metrolijn, dat vanuit de Uithof de noordkant van Zeist bedient. De lijn is dan ook aanvullend op het nieuwe station, dat aan het zuidpunt van Zeist komt.

Het eerste station komt aan het uiteinde van de Weteringlaan: dit is juist het westpunt van de bebouwde kom van Zeist. Het gaat dan verder langs de Kromme Rijnlaan, dat kan waarschijnlijk op viaduct. Mogelijk komt er een tweede station op dit gedeelte, bij de Noordweg. Er komt in elk geval een station op de kruising met de Utrechtseweg, de route van een mogelijke tramlijn uit Utrecht via De Bilt. Ook hier lijkt een lijn op viaduct aanvaardbaar, de bebouwing reikt niet tot aan de rooilijn.

Dat geldt ook voor het verlengde van het tracé, langs De Dreef. Er is bijna geen bebouwing aan de kant van deze ontsluitingsweg, en de lijn kan ook hier op viaduct, misschien deels op maaiveld. Aan de noordkant ligt de jaren-’60 wijk Vollenhove, met een van de grootste galerijflats van West-Europa. Hoewel het slechts 500 m verder ligt, zou het volgende station tegenover winkelcentrum Vollenhove komen: de rotonde hier geeft toegang tot de hele wijk. Het volgende station komt dan 1350 m verder, bij de Panweg. Dit is de logische plek om de wijken Staatsliedenkwartier en Verzetswijk te bedienen. (Een gelijkmatige afstand tussen stations is in Zeist-Noord niet zinvol).

De lijn volgt deze weg (nu Dijnselburgerlaan), eerst naast de A28, en dan draaiende naar het zuidoosten. Het eindigt bij een station aan de kruising met Boulevard. Deze is de toegangsweg tot Zeist, vanaf afrit 3 van de A28, en vanaf Huis ter Heide en Bosch en Duin, de Zeister wijken aan de overkant van de snelweg. Het is ook de route van een mogelijke tramlijn Amersfoort – Zeist, waarop de metro aansluiting zou geven. Dit is bijna het noordpunt van de bebouwde kom: de voorgestelde metro en spoorlijnen bedienen inderdaad de randen van Zeist. Ook daarom is aanvulling met tramlijnen wenselijk: meer daarover later.

De lijn, gemeten vanaf De Uithof, wordt 6500 m lang. De totale lengte vanaf Utrecht Centraal naar het eindstation wordt zodoende 13 km, en de reistijd rond 25 minuten.

Advertisements
Metro Utrecht naar Zeist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s