Metro Utrecht naar Zuilen

Dit is onderdeel van een voorstel voor een uitgebreid metronet. Om het overzichtelijk te houden, wordt het lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Utrecht.

Ten zuiden van Utrecht Centraal is de lijn naar De Uithof is te beschouwen als de stamlijn van de voorgestelde metro. De hier voorgestelde metrolijn naar Zuilen is het verlengde daarvan, en vormt de ‘stamlijn’ ten noorden van het station. De lijn loopt 5 km in noordwestelijke richting, en draait dan naar het geplande station Lage Weide, waar het overstap geeft op Randstadspoor. De metro loopt evenwijdig aan de spoorlijn, maar heeft een andere functie, en meer stations.

Klik om te vergroten…

De lijn begint bij Utrecht Centraal, waar de metro eigen perrons zou krijgen, naast de sporen aan de westzijde. Direct daarna is het grootste knelpunt in het tracé: de beperkte ruimte voor de sporen, met name boven de Leidseveer-tunnel en de Daalsetunnel. Op het beeld is duidelijk te zien dat er vooral aan de westzijde behoefte is aan meer sporen, en dat er ook weinig bebouwing in de weg staat. Uitbreiding door sloop van de aangrenzende gebouwen maakt ook een metro mogelijk (precies hier). Zo niet, dan moet de metro op viaduct boven de sporen.

De lijn moet nu de sporen richting Woerden en Amsterdam kruisen: dat moet sowieso op viaduct. De voorgestelde lichte automatische metro vereist minder van zijn bruggen en viaducten, en de voertuigen kunnen ook beter klimmen. De lijn daalt vervolgens, om naast de spoorlijn naar Amersfoort te lopen. Een station Pijlsweerd aan de Amsterdamsestraatweg zou handig zijn, maar is waarschijnlijk onmogelijk omdat de lijn hier zou hellen.

Na een brug over de Amsterdamsestraatweg, buigt de lijn af naar het noordwesten, dalend naar een tunnel. (De lijn naar Overvecht gaat door, naast de sporen). De lijn naar Zuilen maakt hier gebruik van het tracé van een voormalige goederenlijn (naar de slachthuizen), langs de Schutstraat. In het verlengde daarvan, via een groenstrook, sluit dit tracé aan op de brede Royaards van den Hamkade. Bij het begin van deze straat, aan de Plantage, komt het eerste station, ‘Ondiep’.

De lijn gaat verder onder brede straten door Zuilen, ooit als uitvalsweg aangelegd. Het volgende station komt aan de Marnixlaan, met overstap op een vertramde lijn 10 (ringlijn west).

Daarna komen er twee stations in de wijk Zuilen: tussen De Lessepsstraat en Prins Bernhardplein, en ter hoogte van de Smeenkstraat. Bij de bebouwingsgrens verlaat de lijn de hoofdweg, en draait 90 graden om het Amsterdam-Rijnkanaal te kruisen. Dat gaat onder de sportsvelden – of door de sportsvelden, als de lijn naar een brug klimt. De sportsvelden hier vormen een buffer tussen Zuilen en Maarssen, die steeds meer naar elkaar zijn gegroeid. (Ook zonder dat ze bebouwd worden, is doortrekken van de metro naar Maarssen ook een optie).

Na de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal, bereikt de metro het geplande station Lage Weide, op de spoorlijn Utrecht – Amsterdam. Het makkelijkst is dat de metro boven de spoorlijn loopt, en dat impliceert een brug over het Kanaal. Het station was vooral bedoeld als P+R voorziening, en is voorlopig van de baan omdat het te weinig gebruikers zou trekken. Op het beeld is te zien, hoe het midden in een industriegebied ligt. Overstap op een metro zou een station wel rechtvaardigen.

De plek heeft wel het voordeel, dat de lijn verder doorgetrokken kan worden naar Terwijde. Met twee tussenstations, bij bedrijventerrein De Wetering en bij de bibliotheek, zou deze verlenging eindigen bij Station Terwijde, aan de Randstadspoor-lijn naar Woerden.

De verlenging naar Terwijde zou overstap geven op de voorgestelde metro naar Terwijde via Leidsche Rijn Centrum. Deze zou evenwijdig aan de A2 lopen, biven de Liesveldse Wetering, tussen woonwijk en bedrijventerrein.

De metro vanaf Utrecht Centraal naar Lage Weide, zou circa 5500 m lang worden, met nog eens 2600 m voor een verlenging naar Station Terwijde.

Advertisements
Metro Utrecht naar Zuilen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.