Metro Utrecht naar De Meern

Dit is onderdeel van een voorstel voor een uitgebreid metronet. Om het overzichtelijk te houden, wordt het lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Utrecht.

De hier voorgestelde metrolijn naar De Meern bedient een deel van de stadsuitbreiding Leidsche Rijn, met uiteindelijk 80 000 inwoners. Het is een aanvulling op de drie stations van Randstadspoor (op de spoorlijn naar Woerden). Volgens de officiële planning wordt Leidsche Rijn bediend door twee HOV-lijnen (deels in bedrijf als busbaan) De voorgestelde metrolijn gebruikt een deel van hun tracé door Parkwijk, de overige tracés worden als stedelijke tramlijn uitgevoerd: meer daarover later.

De Meernse metrolijn zou aftakken van de noordelijk ‘stamlijn’, de metrolijn naar Zuilen. Dat gebeurt al bij de Daalse tunnel: de lijn naar Zuilen kruist hier de sporen, de Meernse lijn blijft naast de sporen lopen. De lijn komt dus tussen de sporen en de wijken Lombok en Majellapark.

De plek van het tweede station staat vast: aan de oude Utrechtse ringweg, aan de route van bus 10 (ringlijn). Het eerste komt ergens tussen dit station en Utrecht Centraal. De precieze plek hangt af van de lokale omstandigheden: misschien tussen Schimmelplein en Cremerplein. Het station aan de ringweg (station ‘Majella’) vervangt een geplande station van Randstadspoor.

Klik om te vergroten…

De metrolijn kruist vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat doet de spoorlijn ook: op de plek aan de overkant waar deze de A2 kruist, komt het stadscentrum van Leidsche Rijn, met een eigen station. De metro zou hier niet naast de spoorlijn lopen. Het zou op weg naar de busbaan door Parkwijk, juist de zuidrand van het centrumgebied aandoen. Gelukkig staat er daar een groenstrook gepland, zie het Stedenbouwkundig Plan. Het heeft al een naam: Park Leeuwesteyn. (Op de tekening op pagina 10 is te zien, hoe de busbaan uit Parkwijk dit park nadert, en dan afbuigt naar het station Leidsche Rijn).

Als je deze lijn doortrekt, over het Amsterdam-Rijnkanaal heen, dan kom je bij het metrotracé, vlak bij het station ‘Majella’. Ertussen zitten slechts de tijdelijke vervanger van Vredenburg, en enkele gebouwen van de Douwe Egberts fabriek. De metrolijn zou deze rechte lijn gebruiken, voor zover mogelijk. Dat vereist een nieuwe brug, ten zuiden van de onlangs vernieuwde Hogeweidebrug – dat nog altijd gebruikt kan worden, voor een tramlijn via Lombok.

Het metrostation ‘Leidsche Rijn Centrum-Zuid’ bedient een gebied, dat nog geheel gebouwd moet worden. Daarom valt er niets te zeggen over de inpassing. Ook het deelgebied Hoge Weide, net ten zuiden van dit tracé, wordt pas later bebouwd. Wel is duidelijk, dat de lijn hier op viaduct moet lopen. Een verlenging naar Terwijde zou hier aftakken.

Vanaf de Korianderstraat staan tracé en omgeving vast: de metrolijn duikt in tunnel, en loopt onder de bestaande busbaan door Parkwijk. Er komen drie stations: één bij het begin van dit gedeelte, bij het Amaliapark; één bij de hoek Oosterparklaan / Westerparklaan, en één bij de brug over de Leidse Rijn zelf (eigenlijk een trekvaart).

Bij de brug over de Leidse Rijn, sluit het Parkwijk HOV-tracé aan, op de toekomstige zuidelijke HOV-baan. Deze loopt van Station Vleuten, door de wijk Veldhuizen, en dan langs de Leidse Rijn naar deze brug. (Zijn tracé richting bedrijfsterrein Papendorp wordt later aangelegd, samen met een HOV-baan over de Prins Clausbrug).

Op de video is de ‘HOV’ baan door Parkwijk te zien – een niet geheel afgebouwde busbaan. De tijdelijke route van de bus, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal, is nagenoeg gelijk aan het metro-tracé, totdat de bus de Leidse Rijn bereikt (ongeveer 02:00 in deel 2).

Bij de brug zou de metro juist rechtdoor gaan, op viaduct boven de Oudenrijnseweg. Het station hier geeft dan overstap op een tramlijn naar Vleuten over de zuidelijke HOV-baan. Het eindstation van de metro komt ter hoogte van Naamrijk, tussen het bedrijfsterrein Oudenrijn, en De Meern (een nieuwbouwwijk om het oude dorp van die naam).

De metrolijn naar De Meern wordt 6.5 km lang. Een langere variant is ook denkbaar. Komende vanaf Parkwijk zou deze niet de Leidse Rijn oversteken, maar 90 graden draaien naar het westen, om onder de vaart te lopen. (Enige sloop is dan nodig, in de zuidoost-hoek van de wijk De Woerd).

Na de bouw van deze metro, kan alsnog een HOV-lijn langs de Leidse Rijn lopen. De HOV-baan zelf buigt af bij de wijk De Balije, als onderdeel van zijn tracé richting Vleuten. De metro zou verder gaan onder de Leidse Rijn, om te eindigen bij het zuidwest-punt van de wijk Vleuterweide. Deze tracé-variant, met 4 of 5 stations, zou de HOV-lijnen dupliceren tussen Amaliapark en Kloosterpark.

Advertisements
Metro Utrecht naar De Meern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.