Metro Utrecht naar Terwijde

Dit is onderdeel van een voorstel voor een uitgebreid metronet. Om het overzichtelijk te houden, wordt het lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Utrecht.

Een metrolijn naar Terwijde is afhankelijk van de bouw van de eerder voorgestelde lijn naar De Meern. De twee lijnen bedienen de stadsuitbreiding Leidsche Rijn met uiteindelijk 80 000 inwoners. Binnen Leidsche Rijn, zijn hun tracés onafhankelijk van Randstadspoor.

De lijn naar Terwijde zou aftakken van de Meernse lijn, waar deze het toekomstige stadscentrum van Leidsche Rijn verlaat. Op het Stedenbouwkundig Plan is te zien, dat het centrum een groenstrook krijgt aan de zuidkant, en water aan de westkant. Aan de overkant van het water, om het huidige Park Grauwaart, wordt een woonwijk gebouwd.

De aftakkende metro moet in dit gebied draaien naar het noord-westen. De ingetekende zwarte stippellijn op de plankaart laat zien, hoe krap dat wordt. Vooral het geplande gebouw op de hoek Kruidenlaan / Weg naar Parkwijk staat in de weg. Aanleg van deze bocht vereist dan ook aanpassing van de plannen.

De metro (op viaduct) draait hier naar de Rijnkennemerlaan. Deze loopt kaarsrecht door Leidsche Rijn, en is op het eerste gezicht een ideaal OV-tracé. Onder de groenstrook zitten echter twee hoofdwaterleidingen van de Rijn naar de duinen. Daarom is een metro op dit tracé aangewezen op viaducten en eventuele brugconstructies. Het eerste station komt na het kleine park. Detailbeelden hebben hier weinig zin, omdat de meeste bebouwing nog niet staat: het duurt 10-15 jaar, voordat alles af is.

In plaats van de Rijnkennemerlaan, zou de metro verder een tracé gebruiken langs de Liesveldse Wetering. Om dat te bereiken moet het naar het noorden draaien, na Park Grauwaart. Het enige geschikte tracé lijkt de Belcampostraat. Aan het einde daarvan ligt er al een onderdoorgang (onder de spoorlijn naar Woerden), dat eventueel uitgegraven kan worden voor een metrotunnel. Een doorlopende viaduct lijkt echter veel eenvoudiger. Deze kan in het verlengde van de Belcampostraat lopen. Dit gebied is nog in aanbouw, er valt weinig te zeggen over de aanpassing. Er komt hier geen aansluiting op Randstadspoor.

Na de kruising met de Jazzsingel is het tracé probleemloos: de lijn kan op viaduct boven de Liesveldse Wetering. Het eerste station komt al bij de Jazzsingel, naast het nieuwe ziekenhuis (vroeger ‘Mesos’, maar al voor de oplevering gefuseerd met St. Antonius).

Het tweede station komt ter hoogte van de Musicalkade. Het zou het overstap geven op de voorgestelde verlenging van de metrolijn naar Zuilen.

De verlengde Zuilen-lijn

Het derde station komt in de buurt van de waterzuiveringsinstallatie, misschien naast de Meijewetering. Dit wordt ook eindstation: verlenging naar Maarssenbroek is zeker mogelijk, maar wordt hier niet besproken. Alle drie stations in Terwijde bedienen zowel woonwijken, als een deel van het lange bedrijventerrein De Wetering.

Deze tak van de metro wordt 4 km lang. Inclusief gedeelde tracés wordt het 7 km, van Utrecht Centraal naar het eindstation.

Metro Utrecht naar Terwijde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s