Metro Utrecht van Overvecht naar De Uithof

Dit is onderdeel van een voorstel voor een uitgebreid metronet. Om het overzichtelijk te houden, wordt het lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Utrecht.

Bij de eerdere voorstellen ging het om radiale lijnen: hier wordt een oostelijke tangent-metrolijn van Overvecht naar De Uithof voorgesteld. Bij NS-station Overvecht, deelt het één station met de eerder voorgestelde metrolijn vanaf Utrecht Centraal. In De Uithof deelt het een tracé, en twee stations, met de ‘zuidelijke stamlijn‘ via Galgenwaard. De tangent-lijn compenseert de onevenwichtige verdeling van de lijnen – wat alweer een gevolg is van de historische keuze, om de spoorlijn Amsterdam – Duitsland aan de westkant van de binnenstad te bouwen.

Overvecht (31 000 inwoners) is een jaren-’60 stadsuitbreiding, met de bekende mix van galerijflats en laagbouw. De metrolijn zou de bestaande hoofdas van Overvecht volgen, en dat kan geheel op viaduct. Het begint aan de noordrand, in het Bedrijfsterrein Overvecht. Op de kaart ligt het eerste station aan de Franciscusdreef, maar een tweede station in het bedrijfsterrein is ook denkbaar, in combinatie met een opstelterrein aan de noordkant daarvan.

Na de Klopvaart komt het tweede station tussen Tigrisdreef en Pascalplein, een een derde tussen Gambiadreef en Paranádreef. De hoofdweg hier (Carnegiedreef) is breed, met parken en groen aan beide kanten. Het vierde station bedient het winkelcentrum Overvecht, met 110 winkels feitelijk het centrum van de wijk.

Na het winkelcentrum gaat de lijn richting Station Overvecht. De weg gaat niet rechtdoor, maar een groenstrook wel (langs Keggedreef). Om het te benutten moet wel een ‘hapje’ uit de galerijflat, die in de weg staat. De metro draait aan het einde van de groenstrook, om aan te sluiten op de metrolijn uit Utrecht Centraal, dat hier naast de spoorlijn loopt.

Het metrostation komt boven de perrons van het bestaande Station Overvecht (dat overgenomen wordt door Randstadspoor). Deze is eindstation voor de lijn uit Utrecht Centraal. De tangentlijn gaat verder aan de zuidkant van de spoorlijn, eventueel ook boven de twee zuidelijke sporen. (De overige sporen stijgen hier, naar een ongelijkvloerse kruising voor de Intercity’s richting Amersfoort).

Ongeveer ter hoogte van de Magnuslaan, verlaat het metro-tracé de spoorlijn, en draait richting Voordorp. Het tracé maakt zoveel mogelijk gebruik van open ruimtes en volkstuinen, maar enige sloop is onvermijdelijk. Er komt een station aan de Eykmanlaan: de omgeving wordt ongetwijfeld verder bebouwd in de komende jaren.

De metro kruist nu de Maliebaan-spoorlijn, dat nog altijd in gebruik is voor goederen-treinen. In de nieuwbouwwijk Voordorp, dat ingeklemd ligt tussen snelwegen en spoorlijnen, moet de lijn de bebouwing langs de Romerostraat kruisen. Het tracé op de kaart minimaliseert de nodige sloop, en er kan altijd teruggebouwd worden. Ook hier komt een station, aan de Romerostraat: mogelijk daalt de lijn hier al in tunnel.

Vanaf dit punt zijn er geen problemen met het tracé. De lijn draait naar het zuiden via het Veemarkt-terrein. De lijn kan beter hier in tunnel, omdat het nu het recreatiegebied Voorveldsepolder kruist. Een station aan de Biltse Rading lijkt overbodig, omdat er behalve de Veemarkt niets in de directe omgeving staat. De gemeente wil echter de Veemarkt sluiten en het gebied volbouwen.

Aan de Biltste Straatweg komt er wel een station, dat ook bedoeld is om het kantoorgebied Rijnsweerd Noord te bedienen. Het station komt naast de gracht van Fort De Bilt – met een noordelijke uitgang aan de Biltse Straatweg, en een zuidelijke uitgang dicht bij het Fortis-gebouw en het Provinciehuis. De Biltse Straat is de route van een mogelijke tramlijn naar Zeist: meer daarover later.

De lijn gaat verder in tunnel onder de brede Archimedeslaan, met een station in Rijnsweerd-Zuid (ter hoogte van de huidige halte op de busbaan). Daarna gaat de lijn in tunnel onder de snelweg A27, en sluit aan op de eerder beschreven metrolijn via Galgenwaard.

De Uithof is zowel campus, als medisch complex, als bedrijfsterrein. Met in totaal 50 000 studenten en 20 000 werknemers is het een belangrijke bestemming. Na de aansluiting zouden treinen op deze lijn de metro-stations Uithof-West en Uithof-Centrum aandoen, en dan keren. Voor keersporen zou er voldoende ruimte zijn, aan de oostrand van De Uithof.

De hier beschreven lijn zou aansluiten op een aantal radiale verbindingen, huidige buislijnen die in tramlijnen omgezet kunnen worden: meer daarover later. Het zou ook aansluiting geven op Randstadspoor: in Overvecht, en in De Uithof, met de voorgestelde omlegging van de spoorlijn naar Driebergen. De metrolijn zou bijna 10 km lang worden, met 11 of 12 stations (inclusief gedeeld gebruik).

Advertisements
Metro Utrecht van Overvecht naar De Uithof

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s