Tram 1 naar Overvecht

Deze tramlijn binnenstad – Overvecht hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond Utrecht. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

De tramlijn bedient de wijken tussen binnenstad en Overvecht: het zou de huidige buslijn 1 vervangen. De voorgestelde radiale metrolijn en de tangentlijn naar De Uithof zouden de vervoersstromen vanuit Overvecht verwerken. Het tracé is problematisch, omdat er een duidelijke uitvalsweg ontbreekt. Tot Oudenoord zou het tracé gedeeld worden, met een tramlijn naar Zuilen.

Het tracé wordt beschreven vanaf Utrecht Centraal. De lijn zou een oost-west tramtunnel onder het station kunnen gebruiken, maar ook kunnen aansluiten op een noord-zuid tracé langs de Catharijnesingel. Het gaat in elk geval eerst naar Oudenoord. Komend vanaf de tramtunnel moet het dan naar links, naar het noorden. Daarvoor zijn twee opties denkbaar.

De tram kan de huidige route van bus 1 volgen, via de Jacobsstraat naar Oudenoord (licht-blauwe stippellijn). Voordeel is dat het de halte Vredenburg aandoet, maar de bocht naar de Jacobsstraat is scherp, en het begin van de straat smal. (Sloop van het hoekpand zou die problemen overigens oplossen). De lijn kruist de Weerdsingel naar Oudenoord.

Klik om te vergroten…

De lijn kan ook langs Smakkelaarsveld naar de Amsterdamsestraatweg. De huidige stadsautoweg Catharijnebaan wordt hier weer de Catharijnesingel, met gracht. Deze optie sluit natuurlijk het beste aan, op een tram-tracé langs de hele Catharijnesingel. Bij de ruim uitgevoerde rotonde tegenover Paardenveld, draait de lijn dan naar rechts, en rijdt over de Weerdsingel Westzijde. Het draait dan links naar Oudenoord.

BIj het begin van Oudenoord is er voldoende ruimte voor de eerste halte (de tweede, als de lijn via Vredenburg rijdt). Vanaf Oudenoord zijn er weer twee opties. De lijn kan de route van buslijn 5 volgen. Het gaat dan rechts de Kaatstraat in: ook hier is de straat ruim. De tram rijdt nu op het vooroorlogse tracé van tram 1.

De tram kruist de Vecht, en rijdt door de Adelaarsstraat, langs de molen Rijn en Zon -zoals zijn voorganger dat ook deed. Dit gedeelte is een woonstraat, maar wel breed genoeg voor een tramlijn. Er komt een halte vlakbij de molen.

Verderop is de straat, nu de Willem van Noortstraat, breder geworden. De tram rijdt hier door de vooroorlogse Tuinwijk. De volgend halte komt bij het Willem van Noortplein, het centrum van de wijk, waar het tracé naar links draait.

De lijn gaat verder over de Matthaeuslaan. Aan het einde daarvan, kruist het de Kardinaal de Jongweg, naar de Tripkade. De lijn gebruikt nu het tracé van de eerder beschreven tangent-tramlijn door de oostelijke wijken, en de Singel-tramlijn. Er komt een halte aan het begin van de Tripkade, voor alle drie.

Via de Tripkade en de Tiberdreef, bereikt de lijn Station Overvecht. Hier geeft de tram overstap op Randstadspoor richting Hilversum en Baarn, en op de voorgestelde tangent-metrolijn Overvecht – Uithof. Het Adelaarstraat-tracé is 3 km lang.

De tweede optie vanaf Oudenoord volgt geheel de route van buslijn 1. De tram rijdt voorbij de Kaatstraat, en draait naar rechts, de Van Mollemstraat in. (Net voor de hoek komt er een halte). De lijn kruist de vecht en bereikt (via de korte Draaiweg) de Talmalaan.

De Talmalaan is heel breed uitgevoerd, eigenlijk meer als groenstrook. Het krijgt twee haltes: aan het begin (hoek Draaiweg, waar nieuwe winkels zijn gebouwd), en bij het kantoorgebied aan de Willem Dreeslaan. Bij het Allendeplein draait de lijn naar rechts, naar de Kardinaal de Jongweg, en bereikt zodoende de Tripkade. (Vanaf de Draaiweg heeft de bus 5 haltes, de tram één minder).

Het Talmalaan-tracé is erg bochtig. Het Adelaarstraat-tracé lijkt beter, maar vooral de Lauwerecht-buurt (tussen Talmalaan en Vecht), komt dan vrij ver van een halte te liggen. En wat gebeurt er met buslijn 5 naar Voordorp? Deze zou geheel vertramd kunnen worden, maar niet met de huidige bochten bij Van Noortplein. Een betere optie lijkt een route via de ‘Binnenstadsas’ (Janskerkhof, Nobelstraat), en dan over het tracé van de Singel-lijn naar Eykmanplein.

Tram 1 naar Overvecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s