Nieuwe lijn Drenthe – Twente

Dit voorstel schept een nieuwe spoorverbinding tussen Drenthe en Twente, door de spoorlijn Groningen – Assen – Hoogeveen aan te sluiten op de spoorlijn Mariënberg – Almelo. Het project is afhankelijk van de eerder voorgestelde hogesnelheidslijn Zwolle – Groningen. Ze delen een nieuw tracé door Hoogeveen, en tussen Hoogeveen en Dedemsvaart. Met de nieuwe lijn wordt een snelle inter-regionale dienst mogelijk, tussen Groningen en Twente.

Nieuwe spoorlijn Drenthe - Twente

De twee bestaande lijnen zijn niet gelijkwaardig. De lijn uit Groningen en Assen is gebouwd als hoofdlijn naar het noorden (Staatslijn C, 1870). De lijn Mariënberg – Almelo is een enkelsporige plattelandslijn, van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij uit 1906.

De lijn uit Groningen wordt verbouwd tot hogesnelheidslijn (HSL). Het tracé leent zich daarvoor: van Assen tot Hoogeveen is het kaarsrecht. De inter-regionale treinen uit Groningen zouden eerst stoppen in Assen (tussenliggende stations zouden een hoogfrequente dienst krijgen, een S-Bahn). Daarna zouden ze in Beilen stoppen, het enige overgebleven station op dit traject. Met 10 000 inwoners is het wel groot genoeg, voor een inter-regionale dienst.

Aan de noordrand van Hoogeveen, begint een HSL op nieuw tracé, dat ook een nieuw station bedient. De afstand van Groningen naar dit nieuwe station in Hoogeveen is 59 km.

Klik om te vergroten: De nieuwe HSL door Hoogeveen…

HSL door Hoogeveen

Ten zuiden van Hoogeveen loopt het gedeeld tracé door agrarisch landschap. In deze open ruimte, ongeveer 5 km ten noorden van Dedemsvaart, zou de verbinding naar Twente zich van de HSL naar Zwolle afsplitsen. Deze gaat min of meer rechtdoor richting Mariënberg. Het moet echter Dedemsvaart passeren, en daar komt het enige station op het nieuwe tracé.

Klik om te vergroten…

HSL tussen Zwolle en Hoogeveen bij Dedemsvaart

Dedemsvaart (12 000 inwoners) is hoofdplaats van de veenkoloniale streek, tussen de Overijsselse Vecht en de Drentse zandgronden. De Dedem’s vaart zelf werd de hoofdas, opgevolgd door de Dedemsvaartsche Stoomtram (1886-1947), en de huidige N377. De voorgestelde spoorlijn biedt geen vervoer richting Zwolle, maar het kruist deze as in Dedemsvaart: het station wordt vooral overstap-punt.

De lijn kan de bebouwing kruisen, tussen de Van Haeringenstraat en de zuiveringsinstallatie. Het station komt aan de Langewijk – 1200m van het centrum, maar hier is bijna geen sloop nodig. Na de Hoofdvaart, verlaat de lijn alweer de bebouwde kom.

Nieuwe spoorlijn door Dedemsvaart

Van Dedemsvaart loopt het tracé richting Mariënberg eerst door open veld. Het kruist de N34, en gaat door de bossen van het Diffelerveld. (Tracé-bundeling met de N36 zou het stuk door de bossen langer maken). Bij het laatste stuk, de kruising van de Vecht, zou de spoorlijn wel naast deze weg lopen.

De lijn zou station Mariënberg niet aandoen: er komt dus geen overstap op de lijn Zwolle – Emmen. Het sluit aan op de lijn naar Almelo, circa 1 km ten zuiden van Mariënberg. Het nieuwe tracé, inclusief met de HSL gedeelde stukken, wordt circa 27 km lang.

Nieuw spoorlijn Dedemsvaart-Mariënberg

In elk geval vanaf de aansluiting, moet de lijn naar Almelo verdubbeld en geëlektrificeerd worden, over 18 km. De interregionale treinen zouden slechts twee verdere stations aandoen, Vroomshoop en Vriezenveen. In Vroomshoop (9000 inwoners) loopt de lijn door de bebouwde kom, en moet het over ca. 1500 m in tunnel. Vriezenveen daarentegen is een groot lintdorp (13 000 inwoners), dat bijna geheel ten oosten van het station ligt. Er is bijna geen bebouwing naast de spoorlijn.

Spoorlijn Vroomshoop….Spoorlijn Vriezenveen

Bij Aadorp kruist de lijn het Twentekanaal: 2 km verder ligt Station Almelo. Er is hier voldoende ruimte voor een eigen perron, en dat is waarschijnlijk het beste eindpunt. Verderop is de capaciteit beperkt: de lijn door Almelo is met grote moeite verdiept aangelegd, maar nog altijd tweesporig. Met een hoogfrequente dienst op de hoofdas van Twente, en Intercity en regionale treinen, is er waarschijnlijk geen ruimte voor inter-regionale treinen uit Groningen.

Spoorlijn en station in Almelo

De afstand Groningen – Almelo bedraagt (afhankelijk van het tracé via Dedemsvaart), ongeveer 105 km. Met slechts zes tussenhaltes op een geheel vernieuwd tracé, moet een reistijd van 50 minuten haalbaar zijn.

Advertisements
Nieuwe lijn Drenthe – Twente

2 thoughts on “Nieuwe lijn Drenthe – Twente

  1. T.S says:

    Ondanks dit plan al 7 jaar oud is, er blijkt momenteel kansrijke pleidooi te zijn voor een trein van Groningen naar Almelo. Alleen deze zal dan wel helemaal omrijden via de Veenkoloniën, Zuidoost-Drenthe en Hardenberg, wat voor die plaatsen uiteraard heel goed zal zijn (want het oude spoor Emmen-Stadskanaal) kan voor slechts 250 miljoen gerealiseerd worden. Ik heb zelf een online-petitie opgericht voor dit HSL-spoor, zodat deze 2de treimverbinding van Groningen naar Almelo ook kan komen. Dan hoeft deze niet helemaal om te rijden, zoals nu het plan is. De petitie heeft nu inmiddels al 120 ondertekeningen, dus wie weet wordt het ooit werkelijkheid!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.