Sneltram naar Wijk bij Duurstede

De buslijn van Utrecht naar Wijk bij Duurstede, over de N229, is klassiek ‘streekvervoer’. Het loopt door een nog agrarisch landschap, maar dat is te danken aan de planologische bescherming, want de druk op de regio is groot. De officiële houding tegenover regionale tramvervoer is dat het ondenkbaar is, zonder het tracé vol te bouwen met VINEX-wijken. Zijn er geen VINEX-wijken mogelijk, zoals in dit geval langs de N229, dan maar geen tram. Hier wordt voorgesteld om, in afwijking van deze houding, een sneltram aan te leggen.

sneltram De Uithof - Wijk bij Duurstede

Dit veronderstelt wel de bouw van een nieuwe spoorlijn naar De Uithof, waar de nieuwe tramlijn zou beginnen. De Uithof wordt een Intercity-halte, en krijgt ook een metroverbinding vanuit Utrecht, en verder naar De Bilt en Bilthoven en naar Zeist-Noord. Het zijn de veranderde omstandigheden, die een tramlijn naar Wijk rechtvaardigen.

Klik om te vergroten: de verschoven spoorlijn naar De Uithof, met de nieuwe verbinding naar Amersfoort…

Twee nieuwe lijnen via De Uithof

 
Er was ooit een tram naar Wijk bij Duurstede, maar niet over de N229 vanaf Bunnik. Het was een tak van de tramlijn Utrecht – Arnhem, en liep via Zeist en Doorn. Ten oosten van Doorn, boog het af richting Cothen – niet over de weg (N227), maar door de velden, ongeveer 1 km verderop. Het tracé vanaf Cothen was ongeveer gelijk aan de huidige N229.

De voorgestelde lijn zou beginnen een nieuw station in de Uithof, ‘Utrecht-Campus’ (ook een metrostation). Het loopt eerst als stadstram door De Uithof, over de Yalelaan, met één halte. Bij het einde van de Yalelaan, zou het naar het zuiden draaien en al snel in tunnel dalen.

Klik om te vergroten…

tram De Uithof - Bunnik met tunnel onder Kromme Rijn

De tramtunnel is nodig om de Kromme Rijn te kruisen (en het beschermd landschap ernaast). De tunnel komt naar boven in het verlengde van de Camminghalaan in Bunnik, en de tram gaat direct verder over deze brede straat. Er komt een halte Bunnik-Noord, iets ten noorden van de Boslaan. Aan het einde van de Camminghalaan, gaat de lijn verder over de huidige Provinciale Weg, met een halte bij het dorpscentrum.

De tramlijn kruist vervolgens de spoorlijn naar Arnhem. Na de bouw van een lijn naar De Uithof, wordt dit tracé gebruikt voor een HSL-Oost. In Bunnik verdwijnt het dan in tunnel, tot voorbij de Kromme Rijn: de huidige overgang verdwijnt dan ook, en vormt geen hindernis voor de tram. In het industriegebied bij afrit 19, komt er een derde halte, Bunnik-Zuid.

tram Uithof - Wijk bij Duurstede

Na de snelweg A12, verlaat de tram de bebouwde kom, en gaat verder langs de N229. Van hier tot Wijk bij Duurstede wordt het meer een sneltram, maar niet overal op eigen spoor. Vooral bij kruisingen, waar het wegverkeer langzamer rijdt, kan de tram op de weg. Uiteraard wordt de capaciteit van de N229 daardoor verminderd.

Er zijn slechts drie dorpen langs de N229. Odijk is de grootste, met 4500 inwoners. De N229 loopt langs de rand van de bebouwde kom, en twee haltes zijn voldoende: bij Singel en bij de Zeisterweg.

Werkhoven is een klein dorp met 1600 inwoners: het ligt haaks op de N229, en één halte is voldoende. Ook in Cothen (bijna 3000 inwoners) ligt de weg aan de noordrand van het dorp, maar de loopafstanden zijn groter. Het zou mogelijk zijn om de tram door het dorp om te leiden, langs de kerk, maar dat beperkt de loopafstanden nauwelijks. Daarom zou de tramhalte op de plaats van de huidige bushalte komen, bij de rotonde.

Klik om te vergroten…

Tram langs N229 bij Werkhoven….Tram langs N229 bij Cothen

In Wijk bij Duurstede (18 000 inwoners) wordt de lijn weer een stadstram. Het volgt globaal de oude weg naar het stadje, en bedient daarbij alle wijken aan de oostkant. Er komen haltes vlakbij Geerweg, bij de Langebroekseweg en bij de Nieuweweg. Aan het einde van de Zandweg is er een halte tegenover Veldpoort (eindhalte van de oude tram, aan de rand van de oude stad). Daar draait de lijn naar de Steenstraat, en krijgt een eindhalte aan het Stadspark, bij de Brandweer.

tram De Uithof - Wijk bij Duurstede

De lijn wordt 19 km lang. De reistijd van De Uithof naar Wijk bij Duurstede zou op ongeveer 30 minuten uitkomen.

In dit geval kan gedeeltelijk uitvoering ook zinvol zijn. De tramlijn zou in dat geval eindigen bij de halte ‘Odijk-Zuid’, Zeisterweg. De bestaande buslijnen langs de N229 geven hier overstap op de tram, maar zouden verder rijden (via de Zeisterweg), van en naar station Driebergen-Zeist.

Advertisements
Sneltram naar Wijk bij Duurstede

One thought on “Sneltram naar Wijk bij Duurstede

  1. Jordy says:

    Deze post is enigszins gedateerd geworden nu er al een tramlijn vanaf Centraal naar de Uithof wordt aangelegd. Dit artikel zou je nu kunnen zien als een mogelijke verlenging van die tramlijn.

    Verder schat je het volgende: “De reistijd van De Uithof naar Wijk bij Duurstede zou op ongeveer 30 minuten uitkomen.” Als je dan door zou willen naar Centraal kost dat dus nog meer tijd. Echter kost het met de huidige bussen ook krap 30 minuten vanaf Wijk naar Centraal, dus deze lijn zou dan geen winst opleveren,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.