Nieuwe stations in Beverwijk / Heemskerk

Beverwijk en Heemskerk vormen inmiddels een aaneengesloten stedelijk gebied. Beide hebben 39 000 inwoners, samen bijna 80 000. De twee stations aan de spoorlijn Haarlem – Uitgeest, liggen beide in de bebouwde kom van Beverwijk. Eén ligt echter in de gemeente Heemskerk, en heet ook ‘Station Heemskerk’. (Het dorp Heemskerk ligt niet aan de spoorlijn, en had vroeger geen eigen station).

Lange tijd vormde de spoorlijn de oostrand van de woonbebouwing: de A9 werd ook direct ernaast aangelegd. Na de bouw van de Wijkertunnel werd de A9 verlegd, en in de ruimte tussen spoorlijn en snelweg is een VINEX-wijk aangelegd: Broekpolder. Er wonen tegenwoordig meer mensen naast de spoorlijn, maar van opwaardering is geen sprake. Het is zelfs de vraag of de lijn open blijft.

Hier worden twee of drie nieuwe stations voorgesteld, in de bebouwde kom van Beverwijk. Eén daarvan zou ook de oostrand van Heemskerk bedienen. Ze zouden ook aansluiten op het voorgestelde IJmond-tramnet.

Klik om te vergroten: Beverwijk en Heemskerk, bestaande stations in blauw-wit, nieuwe stations in wit.

Nieuwe stations in Beverwijk

Het bestaande Station Beverwijk ligt op slechts 150 m van de Breestraat, de hoofdwinkelstraat. De enige ingang ligt aan de stadszijde: de andere kant is slecht bereikbaar. Daar liggen een bedrijfsterrein, een woonboulevard, en De Bazaar (voorheen ‘Zwarte Markt’), dat 50 000 bezoekers per weekend trekt. Spoorlijn, snelweg, en twee doorgaande wegen, vormen hier een behoorlijke barrière: voetgangers gebruiken een naargeestige autotunnel (Viaductweg). Het station moet daarom een zuidelijke ingang krijgen, en een nieuwe fietstunnel van het Meerplein naar de Wijkermeerweg is ook wenselijk.

Een goede plek voor een nieuw station is die van de voormalige halte Beijnes, ter hoogte van Kerkbeeklaan / Beijneslaan. De halte werd in de jaren ’50 aangelegd ten behoeve van de treinfabriek Beijnes, en sloot al in de jaren ’60. Er is voldoende ruimte voor een eilandperron, net voor een bocht in de lijn.

Nieuwe stations in Beverwijk

Ook hier is de barrière-werking groot. Dat is te verhelpen met een nieuwe voetgangersbrug van de Graaf Florislaan, naar de Parallelweg (naast McDonalds, tegenover de hoofdingang van De Bazaar). Deze brug zou ook toegang geven tot het perron. Aan het andere einde van het perron, is een nieuwe wegverbinding nodig, een tunnel tussen de Beijneslaan en de Ringvaartweg. Ook hiervoor is er voldoende ruimte. 300 m verderop zou ook een nieuwe fietstunnel de fietspaden over de Sint Aagtendijk verbinden: deze vervangt de gevaarlijke tunnel Aagtenpoort.

Dit station ligt 800 m van Station Beverwijk, gemeten van ingang tot ingang. Nog 1000-1150 m verderop is een tweede nieuw station mogelijk, bij de Laan der Nederlanden. Deze straat werd, als toegang tot de nieuwe wijk Broekpolder, onder de spoorlijn doorgetrokken. Dat lijkt een goed plek voor een station, maar bij de planning is daarmee geen rekening gehouden. Vanwege de verlaagde kruising met de Spoorsingel, is een bushalte naast het station ook niet mogelijk. Een station kan wel, met de perrons aan de zuidkant van de Laan der Nederlanden, en een voetbrug over de verlaagde kruising. (Aan de noordkant is een station weinig zinvol, het is dan slechts 650 m tot de perrons van Station Heemskerk). Vanwege de moeilijke inpassing is dit een zwakke stationslocatie. Een naam is in elk geval voorhanden: Oosterwijk, naar het nabijgelegen slot.

Klik om te vergroten: mogelijk station Oosterwijk, het beeld is uit 2004 en inmiddels is Broekpolder bijna volgebouwd

Nieuwe stations in Beverwijk

Het bestaande Station Heemskerk werd in 1969 gebouwd, naast de noordelijk nieuwbouwwijken van Beverwijk (Zuidbroek, Oosterwijk, Sandenburg). Het bedient inmiddels een groot deel van Broekpolder. Deze wijken liggen deels op het grondgebied van de gemeente Heemskerk.

Een nieuwe station ten noorden van Station Heemskerk is wel makkelijk te bouwen. Het komt aan de oude Communicatieweg, 1350 m van Station Heemskerk (ingang tot ingang). Dit is een bestaande overweg: de nieuwe Communicatieweg is een snelweg-afrit met een brug over spoorlijn. Het station komt midden in bedrijfsterrein Trompet te staan, en kan ook ‘Heemskerk-Trompet’ heten. Met een korte verbinding tussen de afrit en de oude Communicatieweg is de overweg niet meer nodig: een fietstunnel is dan voldoende.

Nieuwe stations in Beverwijk

Dit station ligt ook niet in de bebouwde kom van Heemskerk, maar er is wel een goede fietsroute daarheen (Communicatieweg / De Baandert). Het station kan ook de noordelijke buurten van Broekpolder bedienen.

De bouw van twee of drie nieuwe stations op deze lijn, heeft wel gevolgen voor de dienstregeling. De voorgestelde verlegde spoorlijn Haarlem – Velsertunnel krijgt ook een extra station. Een meer ‘stedelijke’ spoorlijn vraagt ook om een hogere frequentie (‘S-Bahn‘). Het wordt dan steeds moeilijker, om de sneltrein Den Haag – Haarlem – Alkmaar te handhaven. In wezen zijn er twee opties: een hoogfrequente dienst Amsterdam – Uitgeest, of een hoogfrequente dienst Haarlem – Alkmaar.

Advertisements
Nieuwe stations in Beverwijk / Heemskerk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.