Tram Groningen: naar Haren

Dit hoort bij een serie voorstellen voor tramlijnen in Groningen, in aanvulling op de gemeentelijke plannen voor twee lijnen, en mogelijk een derde. In tegenstelling tot de officiële plannen, wordt hier een compleet tramnet voorgesteld. Lees daarom eerst de inleiding Tram Groningen, met een overzicht van alle voorstellen.

Eerder werd een tramlijn Ten Borch – binnenstad – Lewenborg voorgesteld, inclusief het tracé van de ‘officiële’ lijn 2. Hier wordt een tramlijn naar Haren voorgesteld, dat eveneens beschreven wordt vanaf de Herebrug. Deze heeft geen halte bij het station: met een uitgebreid tramnet, zoals hier voorgesteld, is het niet nodig dat elke lijn het stationsplein aandoet.

Klik om te vergroten: tram naar Haren, tracé vanaf Herebrug…

Tramlijn Groningen - Haren

De Harense lijn zou beginnen bij Station Groningen-Noord aan de lijn naar Delfzijl en Roodeschool. Daar is voldoende ruimte voor een keerlus. In de binnenstad, deelt de lijn het tracé van lijn 1, tot aan de Herebrug. Evenals de lijn naar Ten Borch, kruist het de spoorlijn op een vernieuwde brug. Daarna volgt het de oude hoofdweg naar het zuiden, de Hereweg. De officiële plannen voorzien hier geen tramlijn, terwijl de Hereweg historisch de belangrijkste as van de stad vormde. Het was ook de oude route van de paardentram, en daarna de vooroorlogse tramlijn 5 (opgeheven 1939).

De sporen van de oude paardentram in Haren: public-domain beeld via oudzuidlaren.nl

In de bebouwde kom van Groningen krijgt de nieuwe lijn vijf haltes (twee minder dan de bus). De eerste twee komen bij de Vechtstraat en Thomsonstraat. Ook deze lijn kruist de A7, dat hier in tunnel zal lopen.

Bij de Helper Brink is er overstap op een westelijke tangentlijn (Zernike – Europapark). Daarna volgen twee haltes, bij de Van Ketwich Verschuurlaan en Quintuslaan. De bebouwing houdt daarna abrupt op, bij de gemeentegrens. Tussen Groningen en Haren komt er één halte, bij de Dilgtweg.

Haren (gemeente 19 000 inwoners) is een forensendorp met villawijken. De tram zou zijn oude eindhalte kunnen gebruiken, ten zuiden van het centrum. Het wachthokje staat er nog – het is een gemeentelijk monument (public-domain foto) …

Het is echter verstandiger om de tram een aansluiting te geven op de spoorlijn, vooral voor reizigers tussen Groningen-Zuid en Assen. Station Haren wordt ook bediend door de voorgestelde Hondsrug-spoorlijn, van Groningen naar Emmen.

De rustieke straten in Haren zijn vaak ongeschikt voor een tram, maar een tracé via de Kerkstraat en Stationsweg is wel mogelijk. Het begin van de Kerkstraat is een voetgangersgebied, maar het is breed genoeg: de tram moet hier langzaam rijden. In totaal komen er 4 haltes in Haren: aan de rand van het dorp bij de Botanicuslaan, noordrand centrum (Raadhuis), oostrand centrum (einde Kerkstraat), en bij Station Haren.

Klik om te vergroten…

Tramlijn Groningen - Haren

De zuidkant van Haren wordt niet door deze tramlijn bediend. Vooral voor reizigers richting Assen is een tweede station wenselijk, bij Felland.

De tramlijn naar Haren wordt 7 km lang, gemeten vanaf de Grote Markt. Het gehele tracé vanaf Station Noord is 9 km lang. In de Groningse binnenstad versterkt deze lijn de noord-zuid verbinding (lijn 1), ook voor reizigers die bij Station Noord uitstappen.

Advertisements
Tram Groningen: naar Haren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s