Tram Groningen: west-tangent

Dit hoort bij een serie voorstellen voor tramlijnen in Groningen, in aanvulling op de gemeentelijke plannen voor twee lijnen, en mogelijk een derde. In tegenstelling tot de officiële plannen, wordt hier een compleet tramnet voorgesteld. Lees daarom eerst de inleiding Tram Groningen, met een overzicht van alle voorstellen.

Een tangentlijn Zernike – Vinkhuizen – Corpus den Hoorn – Station Europapark combineert het voordeel van een goed tracé, met bediening van woonwijken. Het kan worden gebouwd voor iets hogere snelheden, zoals ook de TramPlus lijnen in Rotterdam.

Klik om te vergroten…

Tangent-tramlijn Zernike - Europapark in Groningen

De lijn zou beginnen waar de officiële Lijn 1 eindigt, op de HO-campus Zernike. Om de campus goed te bedienen, zou de tangent-lijn beginnen op het Zernikeplein, de voorlaatste halte van Lijn 1.

De tram rijdt voorbij de eindhalte van Lijn 1, en verlaat Zernike via de Uilkensweg, over het Reitdiep heen. (De brug moet waarschijnlijk aangepast worden, maar dat geldt voor meerdere bruggen langs de hier voorgestelde tramlijnen). Aan de overkant ligt de Vinex-wijk Reitdiepshaven: helemaal aan de rand van Groningen, en maar half-afgebouwd. De tram zou hier haltes krijgen bij de Hoogeweg, en aan de westzijde van de haven.

De lijn gaat vervolgens onder de afritten van de N355, de Friesestraatweg, vlakbij de bestaande fietstunnel. Vlak voor de tramtunnel is er nog een halte, aan de zuidkant van de haven. Direct aan de zuidkant van de N355, begint de jaren-’70 nieuwbouwwijk Vinkhuizen (10 000 inwoners). De tangentlijn bedient deze wijk samen met eerder voorgestelde radiale lijn via de oude Friesestraatweg.

Klik om te vergroten: tramlijnen in Vinkhuizen, radiale lijn in blauw, west-tangent in geel…

Tramlijnen in Vinkhuizen

De eerste halte komt aan de Aquamarijnstraat, aan de noordrand van Vinkhuizen. Deze bedient de galerijflats aan de rand van de wijk (typerend voor grote jaren-’70 wijken). Daarna loopt de lijn over de Goudlaan, met haltes bij de Edelsteenlaan en Siersteenlaan. Aan het einde van de Goudlaan, draait de lijn naar de Metaallaan, en het tracé van de radiale lijn.

Het gedeelde tracé kruist de ringweg (met tunnel of viaduct), en bereikt het oude gedeelte van Friesestraatweg. Twee haltes worden ook gedeeld: in de Metaallaan en bij het begin van de Schildersbuurt. De lijn kruist hier de spoorlijn naar Delfzijl, dat hier verhoogd zou worden, met een nieuw station.

De radiale lijn gaat richting centrum via de oude Friesestraatweg: de tangent-lijn gebruikt de Rembrandt van Rijnstraat. De volgende halte is bij het Hoendiep, eventueel met overstap op een verlenging van de lijn uit Ruischerbrug (Damsterdiep-lijn).

Aan het einde van de De Ruyterlaan, kruist de lijn de spoorlijn uit Hoogkerk: de kruising moet ongelijkvloers worden. (Dit is namelijk het tracé van de Zuiderzeelijn en zou worden uitgebouwd tot vier sporen). In elk geval, deelt de tangent-lijn hier een halte, met de tramlijn Hoogkerk – Beijum. Meteen na de halte splitsen de lijnen weer.

De tangent-lijn gaat verder naast de ringweg (hier ‘Laan 1940-1945’), gebruik makend van de groenstrook. Net als de ringweg, krijgt de tram een viaduct in het Stadspark, over de Concourslaan heen.

Klik om te vergroten…

Tangent-tramlijn Zernike - Europapark in Groningen

Een halte ter hoogte van de Gasunie bedient ook het evenementencentrum Martiniplaza en een kantorenwijk aan de Springerlaan. Een verdiept gedeelte voert de lijn onder de aansluiting ringweg / A7, naar de Laan van de Vrijheid.

De lijn gaat verder door de naoorlogse wijk Corpus den Hoorn. Een halte naast het Overwinningsplein (winkelcentrum) geeft overstap op de eerder voorgestelde ringlijn, en op de tramlijn uit Ten Borch.

Daarna kruist de lijn het Noord-Willemskanaal, en gaat rechtdoor over de Van Iddekingeweg, door de jaren-’60 wijk De Wijert. Er komt in elk geval een halte bij het MBO-college, mogelijk ook bij de Van Lenneplaan, vlakbij het winkelcentrum.

Klik om te vergroten…

Tangent-tramlijn Zernike - Europapark in Groningen

De lijn kruist daarna de Verlengde Hereweg, met overstap op de eerder voorgestelde lijn naar Haren. Het gaat verder over de Helperbrink, en draait vervolgens via de Haydnlaan naar Station Europapark, met een halte aan het begin van de Haydnlaan.

De eindhalte komt aan de westzijde van Station Europapark. Het geeft daar overstap op een regionale metro (meer daarover later), en ook weer op de ringlijn, dat aan de overzijde van het station zijn tweede eindhalte heeft.

De west-tangent lijn wordt 10 km lang, met een gemiddelde halte-afstand van 550 m. De lijn geeft overstap op de overige hier voorgestelde tramlijnen, als tenminste de Damsterdiep-lijn verlengd wordt, naar de westrand van de stad.

Advertisements
Tram Groningen: west-tangent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s