Verplaatsing spoorlijn naar Eemshaven

Dit voorstel is nauw verwant aan de voorgestelde regionale metro op de lijn naar Roodeschool. Met een nieuwe goederenlijn langs de N46, naar de Eemshaven, kan die lijn aan het passagiersvervoer worden overgelaten. Het nieuwe tracé is ook korter.

Klik om te vergroten…

Nieuwe havenspoorlijn Eemshaven langs N46

Aansluiting van de diepzeehavens Eemshaven en Delfzijl is altijd een probleem geweest. Aan de overkant van de Eems, is Emden wel aangesloten op een noord-zuid infrastructuur: het Dortmund-Ems Kanaal en de Ems zelf, en de Ems-spoorlijn. Dat geldt niet voor Noord-Groningen – vanuit de Randstad gezien ‘het einde van de wereld’. De havens zijn bedacht tijdens de groei-euforie van de jaren ’60, ook om het agrarisch noorden te ontwikkelen. De strategie van een ‘tweede Rotterdam’ heeft volledig gefaald, maar de havens verwerken in absolute termen veel lading, en dat moet vervoerd worden.

De Eemshaven wordt bediend door een enkelsporige verlenging van de lokaalspoorlijn Sauwerd Roodeschool (1893). In de haven zijn niet alle kades op de spoorlijn aangesloten, en de lijn wordt niet veel gebruikt. De havenlijn in Delfzijl begint achter het station, eindpunt van de spoorlijn uit Groningen (1884). Het loopt om het centrum van de oude havenstad heen. Beide lijnen zijn 38 km lang (vanaf Groningen), met daarna circa 7 km havenspoor.

Het voorstel is dat goederenvervoer naar beide havens eerst over de lijn naar Delfzijl rijdt. Circa 4 km na Bedum, zou een nieuw tracé richting Eemshaven afbuigen, om de N46 te volgen. Het tracé is probleemloos: deze weg vermijdt de weinige dorpen, de spoorlijn komt ernaast te liggen, met ook vier bruggen. 800 m voor Zijldijk, buigt de nieuwe lijn af, om aan te sluiten op de bestaande havenlijn.

Klik om te vergroten…

Aansluiting nieuwe havenlijn Eemshaven bij Roodeschool

Het nieuwe tracé wordt 13 km lang. Het station in Roodeschool wordt verplaatst – zoals reeds gepland – naar de plek waar de huidige goederenlijn de dorpsstraat kruist. De twee lijnen hoeven elkaar niet te kruisen: ze lopen circa 1200 m naar elkaar. De bestaande lijn Sauwerd – Roodeschool komt geheel vrij voor een regionale metro. Goederenvervoer naar Delfzijl blijft de huidige route gebruiken.

Dit tracé kan richting Groningen verlengd worden, ook naast de N46. Het zou weer aansluiten op de Delfzijl-lijn aan de rand van Groningen – bij het Van Starkenborghkanaal, of enkele km verderop. Met deze optie komt ook de lijn tussen Groningen en Bedum vrij voor de regionale metro, en ook goederen-treinen naar Delfzijl kunnen het N46-tracé gebruiken. Ze blijven echter door de bebouwde kom van Groningen rijden, en door Station Groningen.

De werkelijke winst van een verlengde N46-tracé zit in een oostelijke bypass van Groningen. Deze zou tussen Groningen en Haren aansluiten, op de hoofdlijn naar Assen en Zwolle. Voor het tracé zijn er globaal twee opties: langs de ringweg Beneluxweg (dit is ook de N46), of door open veld ten oosten van Ruischerbrug.

33 km nieuw spoor, ook door de buitenwijken van Groningen, is al een omvangrijk project. Dan lijkt het beter om een naar een totaal-oplossing te kijken: een geheel nieuwe lijn Groningen – Delfzijl, in combinatie met een Eems-tunnel. Een tracé vanuit het oosten lijkt ook beter aan te sluiten, op de hoofdlijn richting Assen. Om de Eemshaven te bereiken, is vervolgens een aanvullende havenlijn nodig, langs de N33 vanaf Delfzijl. Samen bieden ze een alternatief voor het N46-tracé, zoals hier beschreven.

Advertisements
Verplaatsing spoorlijn naar Eemshaven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.