Tram Haarlem: Bloemendaal – Schalkwijk

Het is altijd de bedoeling geweest, dat een tram zou rijden over het tracé van de Zuidtangent. Deze HOV-lijn is gericht op regionaal vervoer naar Schiphol, maar vertramming levert ook een Haarlemse stadslijn op, tussen binnenstad en Schalkwijk. Hier wordt voorgesteld, dit tracé te verlengen naar Bloemendaal: een radiale tramlijn, van noord-west naar zuid-oost. Het maakt deel uit van een voorgesteld tramnet in Haarlem: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Tram Haarlem, radiale tramlijn Bloemendaal - Schalkwijk - Vijfhuizen

Het voorstel is niet origineel: de voormalige Haarlemse tram reed namelijk al naar Bloemendaal. De nieuwe lijn zou het voormalige tracé geheel overnemen.

Eerst het gedeelte ten zuiden van Station Haarlem, de huidige route van de Zuidtangent. Deze snelle bus rijdt op eigen baan in Hoofddorp en Schiphol, en die is ontworpen voor latere vertramming. In Haarlem rijdt de bus echter door de straten, en moet ook wachten als de brug over de Spaarne open staat. Daarom zijn verschillende tunnel-opties onderzocht door gemeente en Provincie, ook een tunnel onder de Spaarne. Het gaat om “tramvoorbereide bustunnels”, want geld voor een tram is er voorlopig niet.

Klik om te vergroten: de nieuwe tramlijn van Bloemendaal naar Schalkwijk en Vijfhuizen…

Stedelijke tramlijn Bloemendaal - binnenstad - Schalkwijk

Hier wordt uitgegaan van een stedelijke tramlijn binnen Haarlem, ook in aansluiting op de eerder voorgestelde snelle tramlijn naar Schiphol. Een korte HSL naar Schiphol, een aftakking van de voorgestelde Schiphol bypass hogesnelheidslijn, zou de allersnelste verbinding vormen.

Klik om te vergroten: HSL tussen Schiphol en Haarlem…

Korte HSL tussen Haarlem en Schiphol (tweede terminal)

De regionale functie van de Zuidtangent zou helemaal verdwijnen, met de bouw van de voorgestelde Metro Haarlemmermeer. De ‘rode lijn’ van deze lichte metro, loopt van Station Haarlem, via Waarderpolder en Schalkwijk, naar Hoofddorp. De metro krijgt ook een station in de ‘023-zone’ – een lege strook tussen Europaweg en Schipholweg, dat de komende jaren ontwikkeld wordt.

Klik om te vergroten: lichte metro tussen Haarlem en Hoofddorp…

Lichte metro van Haarlem naar Hoofddorp en Aalsmeer

Het voorstel hier is een stadstram op een vertramde Zuidtangent-tracé. Het zou daarom meer haltes krijgen, dan officieel voorzien: in de binnenstad bij Kenaupark of Nassauplein, en op de Turfmarkt. Het tracé in de binnenstad, tussen Raaks en Spaarne, wordt ook gedeeld met een oost-west tramlijn Overveen – Station Spaarnwoude. Een tramtunnel onder de Spaarne, op het gedeelte tussen Turfmarkt en Schipholweg, blijft echter noodzakelijk.

De gemeente overweegt een tracé-verschuiving om de 023-zone beter te bedienen: dat hangt af van de toekomstige ontwikkelingen. Een tracé-variant langs het ziekenhuis (Kennemer Gasthuis, voorheen Elisabeth) is in wit aangegeven op de kaart.

Klik om te vergroten: tram met extra haltes in Schalkwijk…

Vertramd Zuidtangent-tracé als stedelijke tramlijn in Haarlem

De tramlijn zou een eindpunt krijgen in Vijfhuizen, aan de rand van de Haarlemse agglomeratie (de volgende Zuidtangent-halte is in Hoofddorp). In Schalkwijk, zou de tram extra haltes krijgen bij de de Kennedylaan / Belgiëlaan, de Eijkmanlaan, en mogelijk bij de Slakkenbrug. Bij Winkelcentrum Schalkwijk, kruist de lijn de voorgestelde tangentlijn van Station Spaarnwoude naar Heemstede.

Terug naar Station Haarlem. Het kortste en eenvoudigste tracé loopt via Parklaan, Kruisweg, en Statenbolwerk, meet een halte aan de zijkant van het Stationsplein. Vanaf Statenbolwerk, aan de noordzijde van de spoorlijn, volgt de nieuwe lijn het oude tramtracé naar Bloemendaal. De tram rijdt, zoals zijn voorganger, via Ostadestraat, Kleverparkweg (een bescheiden winkelstraat), en Verspronckweg. Er komen haltes bij de Schotersingel, en op het plantsoen Kleverpark.

Daarna kruist de tram de spoorlijn Haarlem – Beverwijk. Hier werd eerder voorgesteld, om deze spoorlijn te verschuiven naar een tracé naast de N208 / A208. Er komt ook een station aan het begin van de Kleverlaan, bij de IJsbaan. De tram geeft zodoende overstap op een regionale metrolijn.

Klik om te vergroten: verschoven spoorlijn langs N208…

Verlegging spoorlijn Haarlem - Velsertunnel langs N208

De oude tramlijn eindigde verderop op de Kleverlaan, aan de zuidrand van Bloemendaal. De nieuwe tramlijn zou wel het centrum bedienen, en rijdt verder via de Korte Kleverlaan, naar de Bloemendaalseweg, en door de winkelstraat. (De huidige buslijn gebruikt de Hartenlustlaan, maar die is te smal en bochtig). Er komen drie haltes op dit gedeelte, met een eindhalte op het terrein van zorgcentrum Wildhoef, circa 3500 m van Station Haarlem.

Vanaf dit punt kan de lijn makkelijk over de Kennemerweg verlengd worden naar Santpoort en Verlserbroek. Eventueel kan het over de oude spoorlijn lopen: het tracé komt immers vrij na de verschuiving naar de N208. Deze opties worden apart beschreven.

Klik om te vergroten: tram naar Bloemendaal…

Nieuwe Haarlemse tramlijn op oud tracé, naar Bloemendaal via Kleverpark

Gemeten vanaf Wildhoef, is de lijn Bloemendaal – Schalkwijk – Vijfhuizen bijna 11 km lang. Dat is vergelijkbaar met de eerder voorgestelde tweede noord-zuid tramlijn, van Santpoort naar Station Heemstede-Aerdenhout, en ook met stadstram-lijnen in Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag. De gemiddelde halte-afstand bedraagt circa 700 m.

Advertisements
Tram Haarlem: Bloemendaal – Schalkwijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.