Station De Hoven en busbaan Deventer-Noord

Dit voorstel hangt samen met de eerder voorgestelde viersporige IJssel-tunnel bij Deventer. Een nieuw station De Hoven wordt met Deventer-Noord verbonden, door een nieuwe busbrug over de IJssel. Zodoende ontstaat een ringlijn, buiten het centrum om. Deze kan aansluiten op nog twee nieuwe stations in Deventer: meer daarover later.

Busbaan en station versterken elkaar. Het station ligt aan de westrand van de bebouwde kom, gescheiden van de binnenstad door de IJssel. Zonder de busbaan zou het één wijk bedienen, De Hoven, met 2400 inwoners. De busbaan verbindt het nieuwe station met de naoorlogse wijken ten noorden van de binnenstad. Aan de zuidkant zou het aansluiten op de Rijksstraatweg (N344), de bestaande busroute naar de binnenstad van Deventer, over de Wilhelminabrug. Deze brug kan ook verplaatst worden, waardoor de aansluiting op Deventer-Zuid verbetert.

Klik om te vergroten…

Nieuw station De Hoven in Deventer met spoortunnel onder de IJssel

De Hoven is ontstaan buiten de stadsmuren van Deventer, en was nooit bedoeld als woonwijk. Het werd in 1621 aangelegd als moestuinen (hoven) voor de stadsbewoners, maar werd later met huisjes bebouwd. De huidige wijk met rijtjeswoningen ligt ingeklemd tussen spoorlijn, rijksweg, en rivier. Het nieuwe Station De Hoven (of Deventer-Hoven) komt aan het oostpunt van de wijk. De treinen moeten namelijk klimmen uit de eerder voorgesteld IJssel-tunnel, en ook de busbaan zou om de wijk heen lopen.

Het tracé kan hier iets naar het noord-oosten worden verschoven, om de bocht bij de Rijksstraatweg te verruimen. Daarmee wordt de spoorlijn ook iets verwijderd van de bebouwing. De hele lijn tot Apeldoorn zou viersporig worden, en mogelijk op andere plaatsen verschoven of ondertunneld worden: meer daarover later.

Bij het nieuwe station loopt de busbaan haaks op de spoorlijn. Aan de noordkant loopt het door de weilanden (Stadsland), en draait vervolgens om de IJssel te kruisen via een nieuwe brug. Het Stadsland kan bebouwd worden, maar dit is geen voorstel tot stadsuitbreiding, en de busbaan is daarvan niet afhankelijk.

Aan de overkant sluit de busbaan aan, op de Van Vlotenlaan, en in het verlengde daarvan de Ceintuurbaan. Samen vormen ze een onvoltooide ringweg door de naoorlogse wijken: later werd een tweede ringweg aangelegd. De Van Vlotenlaan kruist de spoorlijn naar Zwolle, een dit is een geschikte plek voor een Station Deventer-Noord, tussen de wijken Zandweerd en Zwolse Wijk.

Klik om te vergroten…

Busbaan met nieuwe IJsselbrug, vanaf Station De Hoven in Deventer

Aan de zuidkant van Station De Hoven, loopt de busbaan langs de rand van de wijk (Dahliastraat), naar de Rijksstraatweg, en sluit op deze aan. Eventueel kan de bus de huidige route gebruiken, over de Twelloseweg. De route aan de overkant van de IJssel wordt hier niet beschreven, omdat het afhangt van een mogelijke verplaatsing van de verkeersbrug.

In elk geval zou de busbaan gebruikt worden door ring- of tangentlijnen, die Deventer ten noorden en ten zuiden van de binnenstad bedienen. De wijken ten noordoosten van de binnenstad liggen dichter bij Station Deventer. Reizigers richting Twente, Arnhem, of Zwolle zullen ook Station Deventer blijven gebruiken: Station De Hoven is vooral bedoeld voor reizigers richting Apeldoorn.

Advertisements
Station De Hoven en busbaan Deventer-Noord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.