Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen

Dit voorstel maakt deel uit, van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een verlenging van metrolijn D naar Lombardijen voorgesteld. Het sluit aan op de oudste lijn van de Rotterdamse metro, en wordt met conventionele metrotoestellen gereden. Dit in tegenstelling tot de overige voorstellen hier – nieuwe lijnen met een volautomatische lichte metro, gescheiden van het bestaande net. De verlengde Lijn D kruist twee van deze lijnen.

Klik om te vergroten: verlenging Lijn D in rood, overige nieuwe metrolijnen in wit…

Verlenging metrolijn D in Rotterdam naar Station Lombardijen

Een aftakking naar Lombardijen stond ook jarenlang in de officiële planning. Het geplande tracé liep langs Remise Hilledijk (evenwijdig aan de Laan op Zuid), en vervolgens naast de spoorlijn. Het project werd uiteindelijk opgegeven: op de voormalige aansluiting naast metrostation Wilhelminaplein, staat nu een kantoorgebouw. Een nog groter gebouw boven de metrosporen, maakt de aanleg van een ongelijkvloerse kruising onmogelijk. (Het remise gaat ook dicht, en het terrein wordt herontwikkeld).

Er is echter een alternatief tracé: langs de Hillevliet, de route van tramlijn 2. Dit tracé sluit juist beter aan, bij de woonwijken en winkelstraten in Rotterdam-Zuid. (Het loopt niet langs stadion De Kuip, maar deze gaat toch verhuizen). Het tracé is circa 3500 m lang.

De nieuwe lijn zou aftakken na station Rijnhaven, en meteen draaien naar de Pretorialaan. Daarvoor moet dit station, op betonnen viaduct, aangepast worden. Wellicht kunnen de sporen richting Maashaven aan weerskanten van het bestaande viaduct: de nieuwe sporen komen in plaats van het viaduct, al dalend naar maaiveld. De oostelijk rijstroken van de Hillelaan kruisen deze sporen, met een ondergang of viaduct. Hoe dan ook, met een combinatie van viaducten en tunnels, bereikt de nieuwe lijn de westkant van het Afrikaanderplein, in tunnel onder de Pretorialaan.

Van hier tot de spoorlijn, wordt de lijn in open-bouwput tunnel aangelegd, onder brede straten, in een bijna rechte lijn. (De lijn is ontstaan rond 1900 als scheiding tussen nieuwe woonwijken: de Hillevliet is niet meer dan een waterpartij).

Het eerste station komt aan de Putselaan, net na het Afrikaanderplein. Hier kruist de lijn de eerder voorgestelde oost-west metrolijn Vlaardingen – Capelle. Hiervoor is een extra station nodig op die lijn, op slechts 500 m van station Maashaven.

Het volgende station komt bij de winkelstraat Groene Hilledijk, in de wijk Hillesluis. Hier kruist de lijn de voorgestelde nieuwe metrolijn van Schiebroek of Alexander naar Carnisselande.

Klik om te vergroten: de twee voorgestelde lijnen (volautomatische lichte metro)…

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, door Hillesluis naar Zuidwijk….Nieuwe metrolijn, Rotterdam Zuid naar EUR en Capelsebrug

De verlengde lijn gaat verder onder de Hillevliet (Randweg), naar het Breeplein. Hier komt het derde station, waar de lijn de Breeweg kruist. De lijn gaat rechtdoor, onder Beukendaal, naar de spoorlijn, waar het aan de oppervlakte komt. Om de spoorlijn te bereiken moeten enkele panden wijken, op het bedrijfsterrein Laagjes. Op dit punt is een station mogelijk, ter hoogte van de Buitendijktunnel (fietstunnel). Het kan ook het Clara-ziekenhuis aan de overkant van de sporen bedienen, met een nieuwe voetbrug.

De metrolijn loopt vervolgens naast de sporen, naar Station Lombardijen. In principe komt het aan de westkant, maar vlak bij het station staan twee flatgebouwen (aan de Aesopusplaats). Als de ruimte te krap is, dan kunnen metro en station in principe ook aan de oostkant van de sporen. Het tracé moet wel rekening houden met de voorgestelde tweede spoorlijn onder de Maas, die hier zou aansluiten.

Klik om te vergroten: tweede spoorlijn onder de Maas…

Nieuwe HSL door Rotterdam, tracé Kralingen tot Lombardijen

De nieuwe metro-tak eindigt hier, bij Station Lombardijen. Hier geeft het overstap op de eerder voorgestelde zuid-tangent Rhoon – Zwijndrecht. Ook zonder deze lijn, en ook zonder tweede Maastunnel, is Lombardijen een belangrijk overstappunt.

Een verdere verlenging van Lijn D tot Barendrecht is denkbaar, maar niet langs de Barendrechtseweg. Dit tracé wordt namelijk gebruikt door de voorgestelde nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom, dat net onder Station Lombardijen zou aftakken.

Het is ook de vraag, of de bestaande lijn veel meer kan verwerken, dan een korte verlenging naar Lombardijen. De metrolijn door de binnenstad is de oudste van Nederland, en sterk verouderd, ondanks latere aanpassingen. Het is gekoppeld aan de Randstadrail-lijn uit den Haag, dat later zal doorrijden naar Slinge. Toevoeging van een lange tak aan de zuidkant lijkt te veel gevraagd.

Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s