Verplaatsing spoorlijn Venray – Venlo

Verschoven spoorlijn Venray - Venlo, twee tracés langs HorstDe spoorlijn tussen Venray en Venlo kan worden verschoven, naar een nieuw tracé naast de A73, bij Horst. Dat houdt verband met een hogesnelheidslijn Nijmegen – Venlo, op het tracé van de bestaande Maaslijn. Ten zuiden van Venray, zou de hogesnelheidslijn (HSL), het oude tracé overnemen: alle overige treinen gebruiken dan het nieuwe tracé.

Een nieuw tracé langs Horst kan, in principe, los van een nieuwe HSL worden aangelegd. Daarom wordt het eerst beschreven: de beschrijving van de HSL volgt. Dat is de logische volgorde: eerst kijken of de stoptreinen een nieuw tracé kunnen gebruiken, waardoor het oude tracé beschikbaar komt. Omgekeerd heeft het weinig zin, om een geschikt HSL-tracé door open veld, te verschuiven naar de bebouwde kom.

De verschuiving van het tracé moet wel rekening houden, met een mogelijke zuidtak van de Betuweroute, richting Venlo. De kans is groot dat deze ook de A73 volgt. Afhankelijk van het aantal goederentreinen, kan de nieuwe lijn langs Horst twee functies combineren. Zo niet, dan is er een alternatief tracé beschikbaar voor de ‘Zuidtak’, door de velden ten oosten van Horst.

Nieuwe infrastructuur in deze regio moet ook rekening houden met de vele bedrijfsterreinen en distributiecentra, en de grootschalige intensieve tuinbouw. Ten zuiden van Horst ligt het Tuinbouwgebied Californië. Het lijkt een industriegebied: aan de buitenkant van de fabrieksgebouwen is niet te zien, dat binnen planten groeien. De komende jaren wordt het hele gebied tussen Venlo en Horst volgebouwd, ten behoeve van de tuinbouw en de logistiek. De Floriade 2012 is daarvan een onderdeel.

Maaslijn en nieuw tracé

Vanaf Boxmeer, loopt de bestaande Maaslijn eerst door bossen tussen Venray en de Maas. Het station ligt niet in Venray zelf, maar in Oostrum. Het ligt ook aan een bocht: de lijn draait hier circa 40°. De stations bij Oirlo, Tienray, Lottum, en Grubbenvorst zijn gesloten: het volgende station is Blerick, in de bebouwde kom van Venlo.

Voor het verschoven tracé zijn er twee varianten: beiden lopen naast de A73 bij Horst. Daarna kan het tracé op de spoorlijn uit Eindhoven aansluiten, en deze tot in Blerick volgen. Hiermee krijgt Horst (12 000 inwoners), een station. Dat is weinig voordeel voor circa 15 km nieuwe tracé, en dat terwijl heropening van de stations in Tienray en Grubbenvorst niet meer mogelijk is.

Een langere variant (18 km) zou vanaf Horst de hoofdweg volgen, richting Venlo. Hiermee worden de nieuwe bedrijfsterreinen bediend – of een deel daarvan, want ze zijn erg uitgestrekt. Het planologische voordeel van de nieuwe lijn, moet vooral van dit gedeelte komen.

Een tracé naast de A73 langs Venray is overigens ook denkbaar, maar levert niets op. Het station verschuift daarmee 900 m over de Stationsweg, maar ligt nog steeds niet op loopafstand van het centrum.

Daarom wordt hier uitgegaan, van een tracé dat begint bij Station Venray. Vanwege het nieuwe bedrijfsterrein De Blakt, zou de nieuwe lijn iets verderop aftakken, ter hoogte van de aardappelfabriek. Het tracé loopt tussen Oirlo en Zandhoek, en bereikt de A73 bij het dorpje Castenray.

Klik om te vergroten…

Nieuwe spoorlijn van Venray naar Horst

Het tracé ligt eerst aan de oostzijde van de snelweg. Bij afrit 10, Horst-Noord, zou het de snelweg en afrit kruisen in ondiepe tunnel (de snelweg is hier verhoogd). De lijn klimt meteen, en passeert Horst verder op viaduct, naast de snelweg. Planologisch zijn er weinig bezwaren: de snelweg is ook verhoogd, en er ligt een ruime groenstrook ernaast. Dit tracé ontziet ook de kasteelruïne en kasteelpark, aan de oostzijde van de snelweg.

Een goede stationslocatie is wel een probleem. Voor reizigers richting Venlo, is een station aan de zuidkant aanvaardbaar: aan de Meldersloseweg, bij afrit 11. Dat ligt echter aan de rand van de bebouwde kom. Het station kan ook aan de Vondersestraat, halverwege de twee afritten, maar de looproute naar het centrum is omslachtig. Eventueel kan een doorbraak de Vondersestraat met de Groenewoudstraat verbinden, de reiziger loopt dan langs het stadhuis naar de winkelstraten.

Klik om te vergroten…

Nieuwe spoorlijn door Horst (Limburg) naast A73.

Ten zuiden van Horst zijn er zoals gezegd, twee opties. Het kortere tracé, naar de spoorlijn Eindhoven – Venlo, moet het tuinbouwgebied Californië ontwijken. Daarvoor moet het van de snelweg afdraaien, bij de Meldersloseweg. Het doorsnijdt het bos Reulsberg, en sluit aan op de spoorlijn bij km 9.

Vanaf deze aansluiting, tot aan Blerick, wordt de lijn Eindhoven – Venlo viersporig. Dat zou al nodig zijn, ten behoeve van de Helmond-variant van de voorgestelde hogesnelheidslijn Eindhoven – Venlo. (Er is ook een A67-variant van deze HSL, dat verderop bij TradePort aansluit).

In de tweede variant, zou de lijn vanaf Horst de Horsterweg / Venrayseweg volgen, een bijna rechte lijn richting Venlo. Tussen de Horsterweg en de snelweg komt er een agribusiness zone, wel met een groenstrook naast de weg: de nieuwe lijn kan deze volgen. Gedeeltelijke ondertunneling, verdiepte aanleg, of viaduct zal hier nodig zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen, is een station denkbaar.

Verderop komt er zeker een station, ter hoogte van Fresh Park Venlo, een 130-hectare bedrijfsterrein ontstaan uit de Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland (ZON). Aan de overkant van de snelweg hier, ligt ook het terrein van de Floriade. Daar wordt een ‘hoogwaardige’ bedrijfsterrein ontwikkeld, het Venlo GreenPark.

Klik om te vergroten…

Verschoven spoorlijn Venray - Venlo, tracé langs Floriade en Fresh Park.

Vanwege de vele kruisende wegen, de kruising van de A73, en het drukke verkeer, moet de nieuwe spoorlijn hier op viaduct. Met een station is uiteraard geen rekening gehouden, bij de grootschalige plannen. De bestaande Maaslijn loopt, in treurige staat, langs de achterkant van Fresh Park Venlo.

Bij Raaiend, zou de nieuwe lijn weer aansluiten op de oude. Drie kilometer verder, bij Station Blerick, sluit de Maaslijn zelf aan op de lijn uit Eindhoven. Station Venlo ligt 1500 m verder: de brug over de Maas moet ook verdubbeld worden.

Het nieuwe tracé is niet bedoeld om de lijn te verkorten. De korte variant wordt 2% langer dan de bestaande route, en het ‘Floriade-tracé’ langs Fresh Park, GreenPark en Floriade, hooguit 2% korter. Het maakt dus niet veel uit. De verschuiving vergroot de capaciteit, maar viersporigheid tussen Venray en Blerick kan ook op het Maaslijn-tracé. Daarom wordt er bij de beschrijving van een HSL Nijmegen – Venlo, van dat tracé uitgegaan: meer daarover later.

Advertisements
Verplaatsing spoorlijn Venray – Venlo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.