Tram Gooi: noord-zuid tramlijn Naarden – Hilversum

Deze tramlijn Naarden – Bussum – Hilversum maakt deel uit van een tramnet in het Gooi: zie de korte inleiding bij Tramlijn Hilversum – Huizen. De noord-zuid lijn volgt een nieuw tracé, met weinig gebruik van de oude tram-tracés (van de Gooische Stoomtram).

Regio Gooi, tramlijn Naarden - Bussum -Hilversum

 
Naarden en Bussum delen één bebouwde kom, met samen 50 000 inwoners. De lijn zou beginnen aan het noordpunt van Narden, bij het kantorenpark Gooimeer (hier is ook ruimte voor een remise). De lijn gaat meteen onder de snelweg A1 (bij afrit 6), en draait naar de Amsterdamsestraatweg.

De tram volgt nu het tracé van de Gooische Stoomtram uit Amsterdam, naast de Naarder Trekvaart. Aan de noordkant is een bedrijfsterrein, aan de zuidkant een naoorlogse woonwijk. Op dit rechte stuk komen er twee haltes, gelijk de bushaltes (Rubberstraat en Meerstraat).

De oude tram reed door Naarden-Vesting, naar de Amersfoortsestraatweg. Dat was toen al moeilijk, vanwege de smalle straten en vestingwerken. Het tracé kan nu wel korter, net binnen de vestingwerken, over de Westerwalstraat. Aan de rand van het stadje, draait de lijn naar rechts. Hier moet een hap uit de aarden wal – een beperkte ingreep vergeleken met de eerdere verbouwing van dit bastion tot parkeerterrein. De halte komt vóór de bocht: hier is anders geen ruimte. Ook de hoek van de Van Wettumweg vereist aanpassingen, en ook hier zijn de vestingwerken eerder doorgesneden: de weg is in de jaren ’30 door de aarden wal heengebouwd.

Tram door Naarden…

Tramlijn Naarden - Hilversum door Naarden-Vesting.

 
Het tracé op straat door Naarden-Vesting heeft dus één halte, in de zuidwest-hoek. Via de de Van Wettumweg, verlaat de tram de vestingwerken, en rijdt verder over de Alexanderlaan, met een halte bij het hertenkamp (hoek Wilhelminalaan). De lijn kruist de Rijksweg naar de Hortensiuslaan, met een halte bij het tankstation.

Anders wordt het bij de aanleg van de voorgestelde spoorlijn uit Almere. Deze krijgt een nieuw tracé in tunnel door Naarden. In dat geval, zou de tram juist via de Meerstraat en Visserlaan lopen, om een nieuw station te passeren, op de hoek met de Rijksweg. De tram zou dan naast de Rijksweg lopen, tot aan de Hortensiuslaan. Het tracé is even lang, maar loopt niet via de vesting.

Nieuwe spoorlijn door Naarden en Bussum, met tramnet in blauw: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

Regionale metro en tram in Naarden / Bussum.

 
Vanaf de kruising Rijksweg / Hortensiuslaan, volgt de tramlijn de noord-zuid hoofdroute door Bussum (een deel ligt in de gemeente Naarden). Een deel van de Brinklaan moet verbreed worden, met de sloop van enkele panden en een tankstation, aan de vaartzijde. Bij de Brediusweg, geeft de lijn overstap op de eerder voorgestelde tramlijn Bussum – Huizen

Door het centrum van Bussum zijn twee tracés beschikbaar. Het eenvoudigste is rechtdoor over de Brinklaan, wel de oude hoofdstraat, maar geen voetgangersstraat. Bij het smalste gedeelte moeten drie panden worden gesloopt (hoek Havenstraat, geen erfgoed). Deze variant krijgt twee haltes aan de rand van het winkelgebied: Wilhelmina Plantsoen en Kerkstraat (voor de kerk).

Tram Bussum, twee tracés…

Tramlijn Naarden - Hilversum door Bussum-centrum

 
Een oostelijk centrum-tracé loopt via de Landstraat, Nieuwstraat, en Laarderweg. Deze krijgt haltes bij de Nieuwe Raadhuistraat, Kerkstraat (bij de rotonde) en Singel (winkels op de Laarderweg). Beide varianten komen weer samen bij Station Bussum-Zuid. Hier geeft de lijn overstap op de tramlijn Bussum – Laren – Eemnes, dat bij het station begint.

De tram kan op vrije baan langs de N524, over bos en heide naar Hilversum (85 000 inwoners). De tramlijn dupliceert hier de spoorlijn, maar het alternatief is een dubbele overstap tram-trein-tram.

In Hilversum, krijgt het Media Park twee haltes: bij de noord-ingang (aan de rotonde), en naast Station Hilversum Noord. Dit station wordt middels een nieuwe voetbrug met het Media Park verbonden.

Tram door Hilversum…

Tramlijn Naarden - Bussum - Hilversum, tracé in Hilversum

 
De tram volgt nu de Lage Naarderweg richting centrum. Dit tracé gaat onder de ringweg, een voordeel, maar de plek is niet echt geschikt voor een halte. Als de naastgelegen spoorlijn in tunnel verdwijnt, ten behoeve van viersporigheid Amsterdam – Amersfoort, dan verbeteren de looproutes naar de omgeving. Er komt in dat geval wel een halte: de brug moet ook verbouwd worden.

De tram rijdt via de Naarderstraat en de Stationsstraat, naar het Stationsplein, met een halte op de hoek Koninginneweg (bij de kerk). Het gebied langs de Stationsstraat wordt de komende jaren herontwikkeld.

De tram passeert Station Hilversum via Schapenkamp, de binnenste ringweg. Daarmee kan de tramlijn uit Huizen ook erop aansluiten, als het de spoorlijn bij het station in tunnel kruist. Het tracé Media Park – Station, kan ook worden gebruikt door een noord-zuid stadslijn.

Noord-zuid lijn geel, mogelijke overige lijnen blauw…

Tramlijnen in centrum Hilversum.

 
De lijn gaat verder om het centrum heen, over Schapenkamp. Na een halte bij de Vituskerk, draait het naar de Emmastraat, en rijdt stad-uit. Mogelijk is er een halte voor Café Tolhuis (bij de scholen). In elk geval rijdt de tram over de Soestdijkerstraatweg naar Station Hilversum Sportpark.

De tram moet hier de spoorlijn kruisen, en dat moet ongelijkvloers. Als de spoorlijn verhoogd of verlaagd wordt, dan betekent dat ook een nieuw station op viaduct, of in tunnel. Daarom is het veel eenvoudiger, om de straat onder de spoorlijn te voeren, ook al komt de halte verder weg van de perrons te liggen (bij het huidige tankstation). De Soestdijkerstraatweg is niet breed: enkele panden aan de noordzijde moeten wijken, ook om twee monumenten aan de Laapersweg te sparen. Bij de bouw van de onderdoorgang, kan het station een eilandperron krijgen, aan de zuidkant van de weg.

In theorie kan deze lijn (zonder onderdoorgang) via de Utrechtseweg naar Laapersveld, naar een eindpunt achter de scholen, en naast het perron. Planologisch is een eindhalte bij Ziekenhuis Hilversum beter: te bereiken via de Riebeeckweg (met halte Barentszweg). Het eindpunt kan ook met een stadslijn gedeeld worden.

De tramlijn wordt 13 km lang met met 16-19 tussenhaltes, vergelijkbaar met een lange stadslijn in Amsterdam of Den Haag. Zonder de weg Bussum – Hilversum, is de halteafstand 500-600 m, ook kenmerkend voor een stadstram. Een sneltram is hier overbodig: er ligt al een noord-zuid spoorlijn. Met vier tramlijnen, kan de tram de ‘streekbus’ in het Gooi grotendeels vervangen. Enkele aanvullende buslijnen, bijvoorbeeld naar Bussum-Oost en Hilversumse Meent, blijven noodzakelijk.

Advertisements
Tram Gooi: noord-zuid tramlijn Naarden – Hilversum

4 thoughts on “Tram Gooi: noord-zuid tramlijn Naarden – Hilversum

    1. infrastruct says:

      De tram heeft 20 haltes, dat is het verschil. Een OV-netwerk in Nederland moet verschillende lagen hebben, die op elkaar aansluiten. Tussen Bussum-Zuid en Hilversum-Noord dient de tramlijn vooral om een dubbele overstap te vermijden.

  1. Marco says:

    Nu het erop lijkt dat de HOV-bus in Hilversum te duur wordt, is het misschien een idee om de gemeentes de (oude) plannen voor een tram te tonen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.