Tram Delft

Tussen Den Haag en Delft rijdt de enige overgebleven ‘interlokale’ tram van Nederland, HTM lijn 1. Deze werd in 1994 doorgetrokken vanaf Station Delft naar de nieuwbouwwijk Tanthof. De Haagse tramlijn 19, een lange ringlijn rond Den Haag, gebruikt een deel van dit tracé, het krijgt later een eigen tracé langs de TU Delft.

Met deze lijnen als uitgangspunt, wordt hier een eigen tramnet in Delft voorgesteld. Deze is vergelijkbaar met het voorgestelde stedelijk tramnet in Hilversum, ook gedeeld met langere regio-lijnen. Met 98 000 inwoners, is Delft ook qua grootte vergelijkbaar.

Eigen tramnet in Delft, deels op bestaande tramlijnen.

Een eigen Delftse tramnet zou beginnen met twee lijnen, in de vorm van een X. Later kan een een oost-west ‘streektram’ worden toegevoegd. De eerste lijn loopt van Ypenburg naar Tanthof, noord-oost tot zuid-west. Het gebruikt een bestaande tracé vanaf winkelcentrum Ypenburg langs Station Delft, naar winkelcentrum De Hoven. Daarna volgt een nieuw tracé, over de Voorhofdreef naar Tanthof.

Wellicht kan deze lijn via een vertramde busbaan, naar de huidige eindhalte Abtswoudse Park: daarmee wordt heel Tanthof door de tram bediend. Deze tramlijn vervangt de huidige buislijn 80, en wordt circa 8,5 km lang. De busbaan in Tanthof-Oost is echter niet berekend op een tramlijn: het kronkelt en ligt ingeklemd tussen achtertuinen. Een alternatief is een eindpunt bij Station Delft-Zuid, via de Tanthofdreef: de lijn wordt dan korter, en Tanthof moet een busverbinding behouden.

Klik om te vergroten…

Nieuwe tramlijn over Voorhofdreef in Delft, richting Tanthof.

Het is ook mogelijk dat deze kortere stadslijn het huidige eindpunt van HTM-lijn 1 overneemt, en dat tram 1 bij Station Delft-Zuid eindigt. Van Scheveningen tot Tanthof is namelijk erg lang, en de kans op vertragingen daadoor groot.

Een volledig nieuwe lijn zou het noordwest-kwadrant van Delft bedienen. Deze zou aftakken van de bestaande lijn bij Molen De Roos, en kruist de spoortunnel (dat kan pas als alle twee buizen afgebouwd zijn). De tram rijdt via de Ruys de Beerenbrouckstraat, Foreestweg en Kristalweg richting Harnaschpolder, aan de rand van de stad. Dit gebied is nog in aanleg, daarom is een eindhalte niet definitief aan te wijzen, maar de lijn zou de bestaande busbaan overnemen. De lijn krijgt in elk geval haltes bij het Westplantsoen (bij de Albert Heijn), bij de winkels aan de Foreestweg, bij het Kristalplein, en bij de Dijkshoornseweg (school).

Dit tracé is ook geschikt voor een tram Delft – Wateringse Veld, deels over het bestaande tram-tracé van lijn 16. Deze lange lijn aan de westkant van de Haagse agglomeratie is al jaren in discussie, maar heeft de onderzoeksfase blijkbaar niet bereikt. De langere tangentlijn sluit niet uit, dat een kortere Delftse lijn van hetzelfde tracé gebruik maakt.

Klik om te vergroten…

Nieuwe tramlijn naar Harnaschpolder in Delft.

De lijn uit het noordwest-kwadrant kan gekoppeld worden, aan het reeds geplande tracé van lijn 19 naar de TU Delft. Vanaf Station Delft, loopt deze lijn via Zuidwal, langs de zuidkant van de binnenstad en winkelcentrum Zuidpoort. Het kruist de Sebastiaansbrug, en rijdt via het Mijnbouwplein naar de campus van de TU Delft naar science park Technopolis. (Het tracé is grotendeels klaar, de rails liggen er al, maar de lijn wacht op vervanging van de Sebastiaansbrug). De hele lijn wordt 7-8 km lang, afhankelijk van het tracé in de Harnaschpolder.

Klik om te vergroten…

TU tramlijn

De twee radiale lijnen bedienen alle vier kwadranten van Delft, maar niet all wijken. Een volgende stap is een oost-west streektramlijn, van Pijnacker naar De Lier.

Advertisements
Tram Delft

2 thoughts on “Tram Delft

  1. Als ik mij goed herinner zijn in Delft de Westlandseweg en de Reinier de Graafweg ingericht voor een tramverbinding langs het ziekenhuis, door Wateringen en dan naar Kijkduin. Is dat idee verdwenen?

    1. infrastruct says:

      De HOV-baan is inderdaad bedoeld voor toekomstige vertramming. Een tram naar Wateringen moet echter een omweg maken, door bedrijfsterreinen, want het zal de A4 kruisen bij afrit 12. Daarom sluiten de plannen van Delft en Den Haag niet goed op elkaar aan (niet voor de eerste keer). Hier werd een tram naar De Lier voorgesteld met een oost-west lijn in Delft, over de Reinier de Graafweg. Die volgt wel een logische route.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.