Metro Den Haag: naar Scheveningen

Hier wordt een deel van een mogelijk Haags metronet voorgesteld: een lijn van station Den Haag Centraal naar Scheveningen. Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk in deel-tracés beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Origineel is dit voorstel niet. Een lijn naar Scheveningen wordt genoemd in zowat alle voorstellen, voor een metro of light-rail netwerk in Den Haag. Bovendien reed er al vanaf 1879, een stoomtram vanaf het toenmalige Rhijnspoor-station naar Scheveningen. Later reed op hetzelfde tracé de lijn Scheveningen – Leiden van de Blauwe Tram (NZH). Zijn tracé, via de Koningskade, Raamweg en Badhuisweg naar het Kurhaus, is bijna gelijk aan het hier voorgestelde metro-tracé.

Kurhaus Scheveningen: foto met CC3.0 licentie door Miguel Vicente Martínez Juan

Kurhaus Scheveningen

Bij de bouw van Station Den Haag Centraal is rekening gehouden, met een tunnel richting Scheveningen, onder de Koekamp. Waarschijnlijk was het bedoeld voor treinen van de Zoetermeerlijn. Het is niet duidelijk of dit tracé volledig beschikbaar is, na de bouw van de Koningstunnel. Met name de zijtak naar de Bezuidenhoutseweg lijkt in de weg te zitten: deze zou eventueel gesloten kunnen worden.

Het lijkt voor de hand te liggen, om lijn E van de Rotterdamse metro door te treken naar Scheveningen. Het wordt echter een lange lijn, met meer risico op vertragingen. Het wordt ook drukker op het tracé door Voorburg en Leidschendam, dat gedeeld wordt met de Randstadrail-trams. Voornaamste bezwaar is echter, dat alle toekomstige aftakkingen in Den Haag dan ook vast zitten, aan de technische normen van de Rotterdamse metro (voertuigen, stroomvoorziening, bruggen, tunnels). Deze mogelijke aftakkingen worden later beschreven: hier gaat het uitsluitend over het tracé Centraal – Scheveningen.

Tracé metro naar Scheveningen

De lijn zou in tunnel onder de Koekamp en Malieveld lopen, evenwijdig aan de Koningstunnel, tot aan de Koningskade. Daarna volgt het tracé het kanaal Den Haag -Scheveningen, begonnen 1830, afgebouwd 1862. Dit kanaal was bedoeld als toegang tot een zeehaven, maar de nodige zeesluis werd nooit aangelegd. In plaats daarvan kreeg het een zoetwater-binnenhaven in Scheveningen, van zee gescheiden door de duinen.

De metro kan in principe het Kanaal volgen tot aan deze haven, inmiddels gedempt. Het terrein is grotendeels vrij: er zijn zelfs voorstellen gedaan, tot het weer uitgraven van de haven. De plek ligt echter ongunstig tussen de twee kernen van Scheveningen -vissersdorp en badplaats. Daarom lijkt het beter, dat het tracé de brede Badhuisweg volgt: het eindstation komt dan direct tegenover het Kurhaus.

Klik om te vergroten…

Metro Den Haag Centraal naar Scheveningen.

Op het tracé langs het kanaal, zou de metro twee stations krijgen: tegenover het Provinciehuis, en bij de Bylandtlaan / Laan Copes van Cattenburch (Shell-hoofdkantoor).

Daarna zou de lijn afbuigen naar de Badhuisweg. Het tracé van de Blauwe Tram lag aan de achterkant van het Ministerie van Infrastructuur (voorheen ‘Verkeer en Waterstaat’), vlak bij het huidige fietspad. Het oude tracé is niet volledig beschikbaar, want het gebouw staat in de weg. Een station tussen het Ministerie en de Pompstationweg is ook niet ideaal. Een tracé aan de voorkant van het Ministerie, de Plesmanlaan volgend, moet scherp afbuigen van het kanaal. Dat geldt ook voor een tracé in tunnel onder het Westbroekpark naar de Badhuisweg. Het tracé moet ook rekening houden met een aftakking naar Segbroek en Loosduinen.

De beste optie lijkt een tracé langs het kanaal tot aan Madurodam, met een station bij Madurodam, en dan naar de Nieuwe Parklaan afbuigt, net als het huidige tramtracé. Verderop buigt de Nieuwe Parklaan zelf naar de Badhuisweg: de straat slingert, maar is breed genoeg om dat te compenseren.

Ann de rand van Scheveningen wordt de Badhuisweg ineens breder. Hier komt het volgende station, ter hoogte van het Belgisch Plein: de lijn loopt rechtdoor, in tunnel onder de straat, naar het Kurhaus. Het eindstation aldaar bedient niet alleen de hoofdtoegang tot het strand, maar ook de Gentse Straat, de winkelstraat voor de woonwijken achter het strand.

Deze lijn Den Haag Centraal – Scheveningen wordt circa 4500 m lang. De verlenging door bedrijventerrein Binckhorst wordt apart beschreven, evenals verdere tracés die mogelijk aan de Scheveningen-lijn gekoppeld kunnen worden.

Advertisements
Metro Den Haag: naar Scheveningen

One thought on “Metro Den Haag: naar Scheveningen

  1. Jaco Enkelaar says:

    Ga niet opnieuw het wiel uitvinden, maar kies een systeem dat optimaal intergreerbaar is in datgene, dat reeds aanwezig is, bv. Randstadtail. Dan is ook materieel uitwisselbaar.
    Toch zie ik een verlenging van de huidige metrolijn van de RET als en optie, die niet bij voorbaat moet worden afgeserveerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.