Verschuiving Station Overveen

Dit voorstel houdt verband met de voorgestelde oost-west tramlijn door Haarlem, van Overveen naar Waarderpolder. Maar ook zonder een tram is het verschuiven van de perrons van Station Overveen zinvol. Het brengt het station dichter bij het dorpscentrum, en vooral de ingang van Hogeschool InHolland. De overweg op de Bloemendaalseweg kan ook vervangen worden, door een ongelijkvloerse kruising.

Station Overveen ligt op de spoorlijn Haarlem – Zandvoort. Er zijn diverse voorstellen geweest (met steun van de gemeente Haarlem), voor light-rail op deze spoorlijn. Hier wordt verondersteld, dat de lijn opgenomen wordt in een groot regionaal metronet, rond Amsterdam en Haarlem. Dat past beter bij de hoofdtaak van deze lijn – vervoer van stad naar strand. Een goed alternatief voor light-rail op de spoorlijn, is herstel van een stedelijk tramnet in Haarlem. De tram bedient veel meer haltes dan light-rail, en geeft toch overstap op de spoorlijn richting Zandvoort, want de voorgestelde oost-west lijn eindigt bij de Hogeschool.

Klik om te vergroten…

Oost-west tramlijn in Haarlem, van Overveen naar Raaks

Aanpassingen tracé

De huidige spoorlijn tussen de N208 (ringweg Haarlem) en de duinen, telt meerdere bochten, en een nieuw tracé kan de bochten iets verruimen. De lijn begint ook iets te klimmen, naast het Hogeschool-terrein. Het nieuwe tracé zou hier op maaiveld blijven, maar dan naast de huidige spoordijk. Op dit stuk komen de nieuwe perrons.

Er komt een nieuwe overbrug in de Bloemendaalseweg, niet op de plek van de huidige overweg, maar ernaast. Onder deze brug, ligt de lijn 10-20 m van zijn huidige tracé, meer naar het zuiden toe. Dat betekent dat de nieuwe lijn ‘een hap neemt’ uit het landgoed Belvédère, maar er zijn toch plannen voor nieuwbouw op dat terrein. Het verschoven tracé passeert ook het huidige station aan de zuidkant – gebouw en terrein komen volledig vrij voor hergebruik.

Bij de overbrug in de Brouwerskolkweg, komt de lijn terug op bestaand tracé. Het gedeelte tussen het oude station en deze brug kan wellicht overkluisd worden, over enkele honderden meters. Vlak bij de Brouwerskolkweg kan de lijn ook iets naar de Tetterodeweg worden verschoven (bij de Joodse begraafplaats), maar de ruimte daarvoor is beperkt.

Het is ook mogelijk om het tracé in de duinen te verschuiven, met een nieuwe overbrug onder de Brouwerskolkweg. Kort na deze weg, kruist de spoorlijn namelijk een voormalige zandafgraving (Zanderijvaart). De boogbrug daar bepaalt de verdere ligging van het tracé. Met een nieuwe brug over de zanderij, kan de scherpe bocht verruimd worden: dit tracé is schematisch in groen angegeven.

Klik om te vergroten…

Verschuiving spoorlijn en station in Overveen, aan de rand van Haarlem.

Ook zonder aanpassing bij de Zanderijvaart, worden de S-bochten door het nieuwe tracé iets afgevlakt. Nieuwbouw op het vrijgekomen terrein, kan waarschijnlijk de kosten van deze verschuiving dekken. De Hogeschool krijgt een station ‘op campus’, dat bovendien dichter bij de dorpsstraat van Overveen ligt. Ook zonder een nieuwe tram, verbetert in elk geval overstap op de bus: de lijnen 8, 81 en 84 kunnen langs het station rijden. De voorgestelde ringlijn Haarlem zou langs het station rijden: het vervangt de huidige lijnen 14 en 481. Het project vereist een tijdelijke sluiting van de Bloemendaalseweg, maar de treinen naar Zandvoort kunnen waarschijnlijk blijven rijden, bij gefaseerde uitvoering.

Advertisements
Verschuiving Station Overveen

2 thoughts on “Verschuiving Station Overveen

  1. Somebody says:

    Verschuiving van het station Overveen is logisch, het sluit beter aan op de Hogeschool, Overveen zelf en – potentieel – de bus. Alleen: op dit moment loopt alleen bus 8 door de dorpstraat, zonder halte. De enige halte bij het station is die van de buurtbus. Bussen 14 en 81 hebben hun halte 300m zuidelijker, en bus 84 stopt niet tussen station Haarlem en het Nationaal Park.
    Verlegging van het tracé is niet haalbaar: de grotere bocht ligt in het nationaal park, en in de kleinere bocht wordt ook bij verplaatsing van het station toch al langzamer gereden: alle treinen stoppen. In ieder geval is dus verbetering van de busverbinding nodig om grote voordelen te bieden.

    1. infrastruct says:

      Verschuiving van het tracé bij de zanderij is als een optie aangegeven. De overige verschuivingen (witte lijn) zijn een logisch gevolg van het verschuiven van het station zelf. De voorgestelde ringlijn rijdt langs het station, een link is toegevoegd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.