Spoorlijn Gouda – Schoonhoven – Gorinchem

Vanuit Gouda liep ooit een stoomtram door de Krimpenerwaard, over de Lokaalspoorweg Gouda – Schoonhoven. De huidige N207 gebruikt zijn tracé. Vanuit Schoonhoven kon men met de pont naar Nieuwpoort (Gelkenes), en over de weg door de Alblasserwaard naar Gorinchem. Doorgaande infrastructuur was er nooit, en de overstap is er nog steeds: bus 197 Gouda – Schoonhoven, lopen door het centrum naar de pont, en aan de overkant bus 74 naar Gorinchem.

Een nieuwe spoorlijn tussen Gouda en Gorinchem heeft vooral zin, in verband met de eerder voorgestelde hogesnelheidslijn door het Groene Hart, en de lang geplande spoorlijn Utrecht – Breda (in een HSL-uitvoering). De nieuwe lijn zou dan twee HSL-stations verbinden, en krijgt een deels inter-regionale functie. Op regionaal niveau, verbindt het Gouda (71 000 inwoners) met Gorinchem (35 000 inwoners), en sluit de Krimpenerwaard en Alblasserwaard aan, op het spoorwegnet.

Spoorlijn Gouda - Schoonhoven - Gorinchem.

De nieuwe spoorlijn zou evenwijdig aan de oude tramlijn lopen, met een spoortunnel onder de Lek bij Schoonhoven. Voor deze optie zijn er twee kortere alternatieven: een kortere spoorlijn van Gouda tot aan Schoonhoven, of een streektram naar Schoonhoven op het tracé van de lokaalspoorweg. Reizigers blijven in dat geval met de pont varen naar de Alblasserwaard, en de toegevoegde waarde van de korte lijn is gering. Alleen een doorgaande spoorlijn kan structurele verbetering bieden.

Tracé Gouda – Schoonhoven – Gorinchem

De nieuwe lijn zou aftakken van de spoorlijn Gouda – Utrecht aan de rand van Gouda, en draait dan naar het zuidoosten, richting Haastrecht. De bebouwde kom gaat hier direct over in beschermd landschap, en dit stuk zou in tunnel uitgevoerd worden.

De lijn kruist, met tunnel of aquaduct, de Hollandse IJssel bij Haastrecht. Het tracé ligt aan de oostkant, onder het vervallen bedrijfsterrein Galgoord, en vermijdt de historische dorpskern. Het station komt in de buurt van camping De Kleine Betuwe, mogelijk op maaiveld – de Hollandse IJssel is geen grote rivier, en een tunnel hoeft niet diep te liggen. Haastrecht zelf heeft 4500 inwoners: het station zou ook overstap geven op een nieuw ingericht busnet in de Krimpenerwaard.

De lijn loopt nu evenwijdig aan de Vlist, door open veenlandschap. Het landshap is beschermd, en er is geen infrastructuur om te volgen: dit stuk moet definitief in tunnel, over circa 8 km. (Dit is vergelijkbaar met de 7-km Boortunnel Groene Hart in de HSL-Zuid, ook door veengebied). De lijn kan geheel ten oosten van de Vlist lopen, maar het kortste tracé snijdt de Vlist tweemaal, en ligt deels aan de westkant. (Foto van de Vlist door Jan Lafeber, publiek domein).

Aan de rand van Schoonhoven (12 000 inwoners), sluit het tracé aan op die van de rondweg. De lijn zou in tunnel onder de weg lopen, met een station tussen de twee rotondes (bij de Albert Heijn). Van hier is het 600 m lopen, naar het centrum van de historische kern.

De lijn naar Gorinchem kruist vervolgens de Lek in tunnel. Aan de overkant passeert het tracé de vestingstad Nieuwpoort, en loopt vervolgens naast de N216.

Spoorlijn Gouda - Gorinchem: Lek-tunnel Schoonhoven - Nieuwpoort.

Met slechts 1400 inwoners, krijgt Nieuwpoort wel een station, vooral als overstap op buslijnen in de Alblasserwaard. Het station komt op maaiveld: zo mogelijk ter hoogte van de Schoolstraat, anders bij de rotonde aan de rand van de bebouwde kom (dat is wel onhandig voor reizigers in de richting Schoonhoven).

Voor of na het station, zou de lijn de N216 kruisen, om aan de westzijde van de weg de lopen. De lijn loopt verder naast de N216 naar Gorinchem, nu wel op maaiveld. Het landschap is open, maar naast de weg staan bomenrijen. Daardoor is de bovenleiding onzichtbaar in het landschap: alleen als een trein rijdt, is een spoorlijn te erkennen. Het tracé is ook geschikt voort een spoorlijn: de weg is grotendeels kaarsrecht, met weinig kruisingen, en bijna geen bewoning. Alleen bij Goudriaan en Pinkeveer is er een knik in de weg, en enige bebouwing ernaast: het tracé kan daar iets van de weg afbuigen.

Spoorlijn Gouda - Gorinchem door de Alblasserwaard.

10 km na Nieuwpoort, draait de N216 met een ruime bocht naar Schelluinen, ten westen van Gorinchem. Hier is een bedrijfsterrein in aanleg (nog grotendeels leeg). Eventueel kan de spoorlijn in tunnel onder de weg, vooral bij de rotonde. De lijn kruist vervolgens de nieuwe Betuwelijn, dat hier verdiept ligt (onder de N216 door). Direct daarna, sluit het aan op de spoorlijn uit Dordrecht. Vanaf de aansluiting moet deze lijn verdubbeld worden, maar dat is al gepland.

Aan de rand van Gorinchem, gaat de lijn eerst onder de A15. Op weg naar het centrum, in de bebouwde kom, kruist de lijn de A27. De spoorlijn Utrecht – Breda zou naast deze snelweg lopen. Een stationslocatie staat niet vast, maar deze kruising van spoorlijnen lijkt ideaal, met overstap op snelle treinen richting Breda. Het station komt dan aan de Bataafsekade te liggen, in een jaren-70 flatwijk. (ProRail zou het aan de rand van de stad zetten, alleen bereikbaar per auto).

Klik om te vergroten…

Spoorlijn Gouda - Gorinchem, mogelijke aansluiting op HSL Utrecht - Breda.

1500 m verder ligt station Gorinchem. De treinen uit Dordrecht rijden door naar Geldermalsen, onder de merknaam Merwede – Lingelijn (Arriva). De spoorlijn zelf loopt verder door de Betuwe naar Tiel en Elst, en heet daarom de ‘Betuwelijn’ – de nieuwe goederenlijn heet eigenlijk ‘Betuweroute’. Over de nieuwe lijn via Schoonhoven, zou bij voorkeur een dienst Den Haag Centraal – Gouda – Gorinchem rijden, met Gorinchem als logisch eindpunt.

De lijn Gouda – Schoonhoven – Gorinchem zou 30 km lang worden, van station tot station. Met bijna geheel nieuw infrastructuur, kan de reistijd onder de 20 minuten liggen, ook met vier tussenstations.

Advertisements
Spoorlijn Gouda – Schoonhoven – Gorinchem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.