Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

De 17-km spoorlijn Gouda – Alphen ligt een beetje verweesd in het spoorwegnet van de Randstad. Voor de grote bestemmingen Leiden, Den Haag, en Rotterdam moet de reiziger overstappen. Opname in de geplande light-rail RijnGouwelijn staat inmiddels op losse schroeven. (Het zou de geografie van de spoorlijn bovendien niet veranderen).

Hier wordt voorgesteld de lijn aan te sluiten op de lijn Rotterdam – Gouda, en uit te bouwen tot stedelijk-regionale metro. Dit voorstel is goed verenigbaar met de geplande Stedenbaan in Zuid-Holland, dat geïnspireerd is door de Duitse S-Bahn. Met dit voorstel, rijden treinen om Gouda heen van Rotterdam naar Alphen.

Stedenbaan of S-Bahn Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

Een treindienst Gouda – Alphen blijft rijden, maar wel met Stedenbaan-treinen. Dit betekent een breuk met de light-rail plannen in de regio, die toch nooit verenigbaar waren met de overige diensten. (Zie de voorstellen hier voor een stedelijk tramnet in Leiden, als alternatief voor de RijnGouwelijn).

In de voorgestelde oplossing, is Alphen overstappunt tussen een stadsregionale metro uit Rotterdam, en de spoorlijn Utrecht – Leiden. Een eventuele tram Leiden – Alphen zou over de weg rijden, zoals reeds voorgesteld tijdens de vele debatten over de RijnGouwelijn.

Tracé Rotterdam – Waddinxveen – Alphen

Vanaf Rotterdam gebruikt de nieuwe lijn de bestaande spoorlijn Rotterdam – Gouda, met de stations Rotterdam-Noord, Rotterdam Alexander, Capelle-Schollevaar, en Nieuwerkerk aan de IJssel. Hier is de lijn gelijk aan de Stedenbaan-lijn naar Gouda. (Vier sporen Rotterdam – Moordrecht lijken een voorwaarde voor de hoogfrequente Stedenbaan).

Doorrijden naar Alphen vereist een nieuwe boog, tussen de spoorlijn Rotterdam – Gouda en de lijn Gouda – Alphen. Deze komt in de weilanden ten westen van de Gouwe, en ten noorden van Moordrecht: het kruist ook de lijn Gouda – Den Haag. Hoewel de Provincie Zuid-Holland de regio volbouwt met bedrijfsterreinen, ligt dit stuk nog open. Om de infrastructuur te bundelen, kan de nieuwe boog de A20 volgen (geel op de kaart), maar de kortst mogelijke boog is waarschijnlijk de beste optie (wit).

Nieuwe boog bij Moordrecht: Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

De bestaande lijn loopt verder in een rechte lijn naar Waddinxveen. Op dit stuk is een nieuwe station gepland (2013). Aan de oostkant van het geplande station ligt het grote bedrijventerrein Coenecoop: de geplande ontwikkeling aan de westzijde stagneert.

In Waddinxveen (25 000 inwoners), ligt het station op 100 m van het hoofdwinkelcentrum, en 300 m van de oude dorpskern. Het tracé door Waddinxveen telt weinig overwegen, en met groenstroken ernaast is er voldoende ruimte voor spoorverdubbeling. Het bestaande tweede station Waddinxveen-Noord, geeft de noordelijke nieuwbouwijken een goede aansluiting.

In Boskoop daarentegen, ligt het oude station aan de noordrand van de bebouwde kom. Met 15 000 inwoners is Boskoop groot genoeg voor een tweede station. Die was al gepland in het kader van de RijnGouwelijn: Boskoop Snijdelwijk, temidden van de nieuwbouwwijken van Boskop-Zuid. (De ligging is het spiegelbeeld van Waddinxveen-Noord). De bouw is onzeker na uitstel van de RijnGouwelijn, maar ook een stadsregionale metro zou hier een station krijgen. Het oude Station Boskoop is dan vooral van betekenis voor de dorpskern. Met een onderdoorgang aan de Zijdeweg, kunnen de perrons ook naar deze straat verschoven worden: verderop vormt het de hoofdstraat (Zijde).

Klik om te vergroten…

Tracé S-Bahn Rotterdam - Alphen, door Waddinxveen en Boskoop.

Ten noorden van Boskoop loopt de lijn tussen de kwekerijen door, naar Alphen aan den Rijn. Het station ligt dicht bij de zuidgrens van de bebouwde kom, daarom is een tweede station waarschijnlijk overbodig. Kort voor Station Alphen ligt de aansluiting met de spoorlijn Utrecht – Woerden – Leiden. Het is niet de bedoeling dat de treinen uit Rotterdam doorrijden naar Leiden – die is te bereiken via Den Haag HS, ook met de geplande Stedenbaan. Met 73 000 inwoners, is Alphen een geschikt eindpunt voor een stadsregionale metrolijn. Deze lijn uit Rotterdam wordt 34 km lang, met 9 tussenstations – goed vergelijkbaar met een S-Bahn lijn in Duitsland.

Advertisements
Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

2 thoughts on “Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

 1. Alexander says:

  Leuk voorstel! Echter wel een paar vragen:
  1. Hoe zit het met de overwegen langs de lijn, worden die allemaal geschrapt?
  2. Wat voor frequentie stel je voor?
  3. Ga je de verdubbeling tussen Rotterdam en Moordrecht nog verder uitwerken?

  1. infrastruct says:

   Er zijn niet zoveel overwegen op deze lijn, en er zijn geen onoverkomelijke problemen bij vervanging. De Stedenbaan-frequentie staat nog niet vast, maar Randstadspoor in Utrecht zal 8x per uur rijden. Voor deze lijn is een 10-minuten dienst zeker voldoende.

   Verdubbeling Rotterdam – Moordrecht wordt hier niet verder beschreven, de lijn loopt deels door nieuwbouwwijken, deels door open veld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.