Vier sporen Breda – Tilburg

De spoorlijn tussen Breda en Tilburg wordt gedeeld door twee Intercity-assen: Den Haag – Eindhoven en Roosendaal – Zwolle. De eerder voorgestelde hogesnelheidslijn Tilburg – Eindhoven is bedoeld als onderdeel van een HSL-corridor Randstad – Eindhoven, in aansluiting op de verbinding Rotterdam – Breda over de bestaande HSL-Zuid. Ook de invoering van hoogfrequente diensten tussen de Brabantse steden, vereist hier vier sporen. Breda heeft 180 000 inwoners, en Tilburg 210 000.

Het bestaande tracé heeft twee kaarsrechte stukken met een flauwe bocht ertussen, en valt nauwelijks te verbeteren. Hier wordt vooral gekeken naar de inpassing van vier sporen, zoals eerder bij de HSL-Oost Utrecht – Arnhem.

Spoorlijn Breda - Tilburg.

De 22-km spoorlijn Breda – Tilburg werd in 1863 gebouwd als onderdeel van Staatslijn E. Deze kreeg in 1867 een aftakking richting Turnhout en het Belgisch spoorwegnet, dat inmiddels buiten gebruik is.

Station Breda is onlangs compleet verbouwd, zonder extra sporen, maar drie eilandperrons is in principe voldoende. Ten oosten van het station is de spoorlijn verhoogd, met onderdoorgangen: er is voldoende ruimte voor extra sporen. De overweg aan de Oosterhoutseweg is alleen in gebruik voor fietsers. ProRail plant een station Breda-Oost, waarschijnlijk onder de ringweg-viaduct. Aan de rand van Breda, net voor de A27, zou de lang geplande spoorlijn Breda – Utrecht aftakken richting Oosterhout.

Na de A27, loopt de spoorlijn vooral door bos en veld, met voldoende ruimte voor vier sporen. Het passeert wel twee dorpen, waar enige aanpassingen nodig zijn. Dorst (2500 inwoners) is al bijna aangesloten op de bebouwde kom van Breda. Bij de overweg Spoorstraat is er net genoeg ruimte voor vier sporen, maar de bouw van een onderdoorgang vereist wellicht de sloop van enkele woningen. Ruimte voor een station is er niet, of er moet meer gesloopt worden.

Klik om te vergroten…

Spoorlijn Breda - Dorst met aftakking nieuwe lijn naar Utrecht langs A27.

In Rijen, met parallelwegen aan beide kanten van de spoorlijn, is er zeker ruimte voor vier sporen. Die zouden op maaiveld blijven, met drie of vier onderdoorgangen. (In het bedrijventerrein aan de oostkant van Rijen, is de enige kruising al ongelijkvloers). Bij het station liggen er al drie sporen, maar een nieuwe indeling van sporen en perron is nodig. Optimaal zou zijn, de snelle sporen aan de zuidkant, en de regionale sporen met een eilandperron op de plek van het Stationsplein: het oude stationsgebouw verdwijnt. In de Julianastraat komt een onderdoorgang: ook daarvoor zullen enkele panden moeten wijken.

Klik om te vergroten…

Vier sporen door Rijen met nieuw perron.

Vanaf Rijen is het slechts 2500 m tot de eerste huizen van Tilburg. In de ruime Vinex-wijken van Tilburg-West zijn extra sporen in principe geen probleem: de overwegen (behalve de Zwartvensweg) zijn ook al vervangen. Bij de stations Tilburg-Reeshof en Tilburg-Universiteit lijkt echter geen rekening gehouden met latere viersporigheid. Hier lijkt het beter om een nieuw spoorlijn naast de bestaande aan te leggen, aan de noordkant. Er is geen goede plek voor een tweede station in Tilburg-West: die wordt overigens goed bediend door het voorgestelde Tilburgs tramnet.

Klik om te vergroten…

Spoorlijn door Tilburg-West en station Reeshof.

Vanaf Station Tilburg-Universiteit is de lijn al driesporig, en alle kruisingen in de bebouwde kom zijn ongelijkvloers. Er is bijna overal ruimte voor een vierde spoor, maar in de Alleenhouderstraat en de Fraterstraat komt deze erg dicht bij de bebouwing. Ook wegens geluidsoverlast, is sloop hier een optie. Extra sporen moeten bij voorkeur aan de noordzijde van de spoorlijn: dat sluit beter aan op de uitbreiding van Station Tilburg. (Het station wordt uitgebreid richting de voormalige hoofdwerkplaats van NedTrain). ProRail bouwt een vierde perron (zijperron), maar een tweede eilandperron zou een betere overstap bieden.

Klik om te vergroten…

Vier sporen door Tilburg en uitbreiding station.

Over 22 km is een zeer hoge lijnsnelheid (baanvaksnelheid) niet zinvol. Met een kaarsrecht tracé is bouwen voor 200-250 km/h wel zinvol, op de 15 km tussen de A27 en Station Tilburg-Universiteit. De lijn is dan formeel een viersporige hogesnelheidslijn (HSL).

Verdere projecten

Hier werd eerder een nieuwe lijn Tilburg – Den Bosch voorgesteld, ook formeel een HSL. Het zou gebruikt worden voor een inter-regionale dienst, uit de richting Utrecht. Dat is goed te combineren met heropening van de lijn Tilburg – Turnhout, wat op zichzelf al vier sporen vereist, ten westen van Tilburg.

Advertisements
Vier sporen Breda – Tilburg

4 thoughts on “Vier sporen Breda – Tilburg

 1. Ronald says:

  Hoe ik op deze site terecht ben gekomen weet ik niet meer, maar ik heb met interesse je ideeën gelezen. Je schrijft overigens dat er bij station Tilburg Reeshof geen rekening is gehouden voor viersporigheid, maar dat is niet waar. Het stuk door de Reeshof is eigenlijk helemaal geschikt om viersporig aan te leggen, waarbij de uitbreiding aan de zuidkant gepland is. Dat kun je goed zien op StreetView. Ik zal van west naar oost er even lans lopen:
  1) Als je de Voerendaalstraat bekijkt, zie je een groene corridor waar met gemak 2 sporen gebouwd kunnen worden. Ook bij de onderdoorgang met het Vreeswijkpad is dit het geval, al zie je niet direct dat hier 2 extra sporen over de onderdoorgang geplaatst kunnen worden.
  2) Bij station Reeshof zie je ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn twee viaducten ten behoeve van fietspaden. De ruimte aan de zuidkant is dermate groot, zodat hier ruimte is voor een tweede viaduct voor twee spoorbanen, waarbij perron 2 een middenperron wordt; het stationsplein zal moeten worden aangepast. Eventueel kan dan eenzelfde perron worden aangelegd, zodat er ook een ‘spoor 3’ en ‘spoor 4’ beschikbaar komen op station Reeshof.
  3) ook langs de route Warmondstraat/Warminderf/Wilniserf zie je een groene corridor, die breed genoeg is voor uitbreiding naar viersporig. Hier ligt nu een aarden geluidswal, maar die is natuurlijk snel weg te halen.
  4) De onderdoorgang Koewachtpad is zo gemaakt, dat eenvoudig een tweede tunneldek geplaatst kan worden. Als je in StreetView gaat staan op Wijboschstraat en draait naar Koewachtpad, dan kun je als je inzoomt onder het witte appartementengebouw, tussen de pilaren, blauwe hekjes zien. Deze weghalen en de facto is men klaar!
  Overigens hoop ik niet dat hier viersporig van gemaakt wordt, want ik ben zelf in deze corridor woonachtig. Aan de andere kant, onze huizen zijn hierop berekend, al zullen de huidige strengere geluidsnormen wel extra geluidsdemping eisen. Ook zullen bestemmingsplannen aangepast moeten worden, waarbij een leuke planschadevergoeding natuurlijk niet te vermijden is (en dat nu voor een woning of 50!) Ik denk niet dat ze daarom zitten te springen, maar in theorie is het mogelijk

  1. infrastruct says:

   De groenstroken aan de noordzijde zijn breder, maar het kan inderdaad ook aan de zuidkant, met geluidsmuren. Bij Station Reeshof liggen de uitgangen op maaiveld, pal naast het perron, en moeten ze vervangen worden voordat extra sporen aangelegd kunnen worden. Natuurlijk kan het wel, met aanpassingen, maar het is duidelijk uit het ontwerp, dat men nieuwe sporen niet binnen afzienbare tijd verwachtte.

   1. Ronald says:

    Het klopt als je zegt dat de groenstroken aan de noordkant breder zijn. Alleen heb je daar te maken met een voetbalvereniging en een bestemmingsplan, wat bebouwing mogelijk maakt op deze stroken. Om een voorbeeld te geven: ten noorden van station Reeshof vind je een grote kale vlakte met op de uiterste hoek rechtsboven een gebouw. Dit complete gebied gaat nu bebouwd worden met een gebouw, waarin ook de nodige voorzieningen worden opgenomen tezamen met een (stations)plein (zie: stadspleinforum.nl).
    Tijdens de ontwerpfase is gekozen voor een toekomstige uitbreiding van het station aan de zuidkant. De uitgangen aan die kant komen dan te vervallen, en zal men via de trappen (en inpasbare liften) moeten. Het kan ook nog zo zijn, dat wat nu het perronoverkapping aan de zuidkant is wordt afgebroken en iets zuidelijker weer wordt opgebouwd. Daarmee krijg je een configuratie waarin de twee buitenste sporen voor sprinters worden ingezet, en de twee middelste sporen voor intercity’s, waarbij een middenperron geen toegevoegde waarde heeft.
    Overigens is in het Programma Hoogfrequent Spoor niet voorzien in uitbreiding van de spoorcapaciteit op dit traject, maar in verplaatsing van het goederentransport naar de Betuweroute, waarbij een nieuw te bouwen boog bij Meteren een afslag vanuit Rotterdam naar het zuiden van het land mogelijk moet maken. Maar wat van deze plannen overeind blijft …?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.