Vier sporen Den Bosch – Oss

De 44-km spoorlijn Den Bosch – Nijmegen werd in 1881 gebouwd als enkelsporige regionale lijn (‘Brabantse Lijn’, vanaf Tilburg). Daaroverheen rijdt inmiddels de enige niet-radiale Intercity-lijn van Nederland, de Intercity Roosendaal – Zwolle. De lijn werd daarvoor verdubbeld, maar is nog onderbenut, en deze ‘Intercity’ is ook de traagste.

Spoorlijn Den Bosch - Oss - Nijmegen.

Met uitbouw tot vier sporen, en aanpassingen aan het tracé om de snelheid te verhogen, kan de Intercity sneller en frequenter rijden. De verbeterde lijn sluit goed aan, op de voorgestelde hogesnelheidslijn Tilburg – Den Bosch langs de N65, en de uitbouw tot vier sporen Breda – Tilburg. Er ontstaat ook ruimte voor een stadsregionale dienst Oss – Den Bosch, vergelijkbaar met de S-Bahn in Duitsland. (Deze kan verder rijden over de bestaande lijn naar Tilburg). Hoogfrequente diensten in de dubbele stadsregio Arnhem – Nijmegen vereisen ook extra sporen.

Hier wordt in elk geval vier sporen voorgesteld, van Den Bosch tot Berghem (aan de oostrand van Oss). Over deze 22 km, zijn stations denkbaar op circa 2-3 km afstand. De uitbouw van de lijn tussen Oss en Nijmegen wordt apart beschreven.

Het tracé Den Bosch – Berghem

In Den Bosch kan het bestaande tracé nauwelijks aangepast worden. De lijnen naar Utrecht en Nijmegen splitsen zich, meteen na de brug over de Dieze, 500 m van het station. ProRail bouwt hier een ongelijkvloerse kruising, met een gebogen brug over zowel de Dieze als de sporen richting Utrecht. Deze is niet bedacht op extra sporen, maar op vergelijkbare wijze passen twee verdere sporen aan de buitenkant van de bocht. De sporen moeten dan gesorteerd worden, in de 500 m tussen Dieze en perrons. Met extra sporen aan de noordzijde van de spoorlijn, kan ook Station Den Bosch Oost onveranderd op zijn plaats blijven. Vanaf dat station, is de spoorlijn kaarsrecht tot aan Geffen.

Klik om te vergroten…

Vier sporen in Den Bosch, spoorlijn naar Oss en Nijmegen.

Tussen Den Bosch en Rosmalen ligt een onbebouwde strook, langs de A2. De Zuid-Willemsvaart, dat nu langs de Bossche binnenstad loopt, wordt hierheen verplaatst. De strook zou ook met kantoren volgebouwd worden, maar dat plan lijkt in de ijskast verdwenen. Daartoe hoorde ook een nieuw station boven de A2, een ‘zichtlocatie’ dat niet goed aansluit op de bebouwing.

Klik om te vergroten…

Vier sporen Den Bosch - Rosmalen en tweede station Rosmalen.

Een nieuw station aan de westrand van Rosmalen (30 000 inwoners), zou wel goed aansluiten op het stratenpatroon daar. Het kan naast de nieuwe onderdoorgang in de Empelseweg, mogelijk zelfs boven het nieuwe kanaal (maar niet op de plek van het oude station). In Rosmalen kan de lijn ook makkelijk verbreed worden: het loopt door parken of langs groenstroken, met ook voldoende ruimte voor het aanleggen van onderdoorgangen. De stations geven aansluiting op de eerder voorgestelde tramnet in den Bosch.

In het agrarisch gebied tussen Rosmalen en Oss, kan de bijna rechte spoorlijn overal worden verbreed. Omdat het gebied vroeger veel wateroverlast kende, is de lijn al iets verhoogd, en dat vergemakkelijkt de bouw van nieuwe onderdoorgangen. Met vier sporen kunnen twee of drie voormalige stations heropend worden: aan de rand van Geffen en Nuland, elk met rond 4500 inwoners. Het dorpje Kruisstraat is, met het aangrenzende bedrijfsterrein, misschien net groot genoeg om een station te rechtvaardigen.

Klik om te vergroten…

Uitbouw spoorlijn Den Bosch - Oss met nieuw stations.

Ook in Oss (57 000 inwoners, gemeente 84 000), is er dankzij groenstroken bijna overal ruimte ervoor twee extra sporen. Het aantal kruisende straten is beperkt, en de lijn zou grotendeels op maaiveld blijven. Alleen in het centrum is de barrière-werking zo groot, dat ondertunneling wenselijk is, over 1200-1500 m. Daarbij kan Station Oss iets naar het westen verschoven worden: dat verbetert de aansluiting op de binnenstad. Met stations-uitbreiding aan de zuidkant (richting Unox) kan ook de bocht na het station verruimd worden.

Klik om te vergroten…

Ondertunneling spoorlijn in het centrum van Oss, met verschuiving station.

Het huidige station Oss West wordt gehandhaafd. De afstand tussen de stations lijkt een tussenliggende station te rechtvaardigen, maar na verschuiving van het hoofdstation is dat waarschijnlijk overbodig. Er is wel een goede plek voor een station ‘Oss-Oost’, aan de Vijversingel. (ProRail zou dit station ongetwijfeld aan de randweg bouwen (Megenseweg), maar dat sluit dan niet goed aan op de woonwijken).

Tussen Oss en Berghem ligt er nog 600 m open ruimte. Ook Berghem had vroeger een eigen halte, en met inmiddels 8500 inwoners is een station ook wenselijk. Deze komt op een groenstrook achter Bergereind, met goede looproutes naar de oude dorpskern, en de nieuwbouwwijken ten zuiden van de spoorlijn.

Klik om te vergroten…

Spoorlijn Den Bosch - Nijmegen, in Oss en Berghem, met twee nieuw stations.

Twee extra sporen zijn in Berghem geen probleem: keersporen voor treinen uit Den Bosch kunnen eventueel aan de dorpsrand aangelegd worden.

Na Berghem loopt de lijn door agrarisch gebied tot Wijchen: vier sporen lijken niet nodig hier – wel vanaf Wijchen, dat tot de Nijmeegse agglomeratie hoort. De oosthelft van de lijn wordt apart beschreven.

Advertisements
Vier sporen Den Bosch – Oss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.