Metro Den Haag: door Binckhorst

Hier wordt een deel van een mogelijk Haags metronet voorgesteld: een metrotracé vanaf station Den Haag Centraal door het bedrijfsterrein Binckhorst. Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk namelijk in deel-tracés beschreven. Lees daarom eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Klik om te vergroten…

Metro-tracé door bedrijfsterrein Binckhorst in Den Haag

Dit tracé is niet geheel origineel: er zijn al plannen voor een Randstadrail-lijn langs de Binckhorstlaan. Dit tracé ligt ook voor de hand, de straat is breed en recht. (Ten zuiden van de Binckhorsthaven wordt het moeilijker). De vraag is ook, waar de lijn naar toe gaat: de geplande Randstadrail-lijn volgt een grote omweg naar Forepark.

Het hier voorgestelde tracé heeft een duidelijke functie. Het is het verlengde van de eerder voorgestelde metrolijn van CS naar Scheveningen, en zijn voorgestelde tak naar Segbroek en Loosduinen.

Klik om te vergroten: de lijn Scheveningen – CS…

Metrolijn van Den Haag Centraal naar Scheveningen Kurhaus.

Aan de andere kant, in Den Haag spreken ze van de ‘landzijde’, zou de lijn doorgetrokken worden naar Wateringen via Rijswijk, en via Ypenburg richting Delft. Die verlengingen worden later beschreven.

Het tracé begint met een metro-station onder, eventueel naast, station Den Haag Centraal. Een precieze ligging kan hier niet worden aangegeven. Vanaf dit station, loopt de metro simpelweg onder de bestaande sporen, misschien deels op maaiveld, richting Schenkviaduct. Na circa 800 m volgt een station, ter hoogte van de kruisende sporen. De metro zou hier in ondiepe tunnel lopen, net onder maaiveld.

Klik om te vergroten:

Metro-tracés met een kruisstation Binckhorst in Den Haag

De metro kruist vervolgens de spoorlijn Leiden – Rotterdam, ongeveer halverwege tussen Den Haag HS en Laan van NOI. Het tracé moet rekening houden met een boog richting HS, mogelijk onder de Eemstraat, en ook een kruising met een metrolijn langs de bestaande sporen HS – Laan van NOI. (Het lijkt logisch om ook de spoorlijn HS – CS nieuw aan te leggen, met ruimere bogen en vrije kruisingen, maar dat wordt hier verder niet besproken).

Een kruisstation op dit punt is al langer in discussie, ook in verband met de geplande Zuid-Hollandse Stedenbaan, een regionale metro op bestaand spoor. Tussen Schenkviaduct en spoorlijn is er zeker ruimte voor een station, want naast de sporen staan alleen maar schuren. Verderop staat echter het voormalige PTT-gebouw in de weg, inmiddels bedrijfsverzamelgebouw Bink 36.

Bink 36, evenwijdig aan de spoorlijn Rotterdam – Leiden, beeld door Joris onder CC 3.0 licentie

De oplossing is een metro door de kelder, – bouwkundig ingewikkeld, maar nog altijd beter dan een moeilijk tracé, onder de bruggen aan de Binckhorstlaan. Het tracé loopt dan in een rechte lijn, naar het brede gedeelte van de Binckhorstlaan.

Het volgende station komt bij de kruising met de Mercuriusweg, 600 m verder. Een tweede station in het bedrijfsterrein Binckhorst lijkt overbodig, en daarom komt het volgende na de Binckhorsthaven. Mogelijk al op de Binckhorstlaan, zou de lijn overgaan in geboorde tunnel. Hier is overigens ook een autotunnel gepland, tussen de Binckhorstlaan en Knooppunt Ypenburg, op een oostelijker gelegen tracé.

Het volgend station (‘Arentsburg’) komt onder het laatste stuk Binckhorstlaan, met overstap op de tram over de Prinses Mariannelaan (meer later over de aansluitend tramlijnen). Na dit station kruist het tracé enkele huizen langs de Den Burghstraat. Niet alleen vanwege deze huizen is een diepere tunnel een vereiste. Meteen na deze woningen loopt de lijn onder een park: het vroegere landgoed Arentsburg, dat ook nog archeologische resten bevat van het Romeinse Forum Hadriani. Een geboorde tunnel moet dit allemaal sparen.

De plek van het Romeins stadje, beeld van Hans Erren onder CC 3.0 licentie

De lijn moet ook nog splitsen onder het park. De ene tak gaat richting Delft, langs of onder recreatiepark Drievliet. Voorlopig liggen er nog weilanden naast Drievliet, en is er daarom enige flexibiliteit in het tracé van deze tak. De andere tak draait met een boog van bijna 90 graden richting de Churchill-laan in Rijswijk, deels onder het park, en deels onder de Vliet en Haagvliet.

Metro-tracé door Binckhorst en Arentsburg naar Delft en Rijswijk

Beide takken worden apart beschreven. Het tracé door Binckhorst is kort, circa 2800 m, en heeft alleen zin in combinatie met verdere verlenging.

Advertisements
Metro Den Haag: door Binckhorst

2 thoughts on “Metro Den Haag: door Binckhorst

 1. Er wordt zo handig geroepen wat “wenselijk” is, of niet. Wenselijk in wiens optiek?
  Mijn reden voor het schrijven van dit artikel was dat er gewoon nog een railverbinding moet komen tussen Leiden en Den Haag, net zoals deze bestaan voor Den Haag en Zoetermeer (Randstadrail 3 en 4) en Den Haag en Delft (HTM lijn 1, en 19 eigenlijk ook). Strikt genomen zou een extra raillijn naast het reguliere spoor ook tussen Delft en Rotterdam “wenselijk” zijn, ware het dat er tussen deze twee steden geen echte woon- of groeikernen zijn. Tussen Den Haag en Leiden wel.
  Ergo, het boeit niet of het een metro of een tram wordt, en dan is er nog de keuze tussen een stadstram a la GTL of Avenio of een interlokale tram als de RegioCitadis. Er moet gewoon iets gebeuren voordat de Haagse regio dichtslibt.
  Ik kan niet goed begrijpen dat een metro naar Voorburg (en niet verder) en Leidschendam (en niet verder) dan toevoegt. Juist als je deze lijnen op een zekere manier inpast dat deze verder gaan dan voornoemde randgemeenten bereik je dat deze meer vervoerswaarde krijgen.
  Mijn argument voor het bouwen van een Randstadraillijn langs de A4 is omdat daar ruimte is. Lijn 19 zou bijvoorbeeld kunnen aftakken, waarna deze een stuk langs de A4 kan, omdat daar nog ruimte is. Het argument dat zo de gemeenten Voorschoten en Leidschendam er niets aan hebben kan ik wel zien, maar er zou nog een mogelijkheid zijn om de lijn halverwege zich meer naar de richting Voorschoten te laten bewegen. Leidschendam heeft immers al 3 tramlijnen tot de beschikking, zij het dat deze zich concentreren rond Leidsenhage. Om Voorschoten te kunnen bedienen zou de nieuwe RR-verbinding achter het Leidschendammerhout richting Voorschoten af kunnen buigen, het water over en dan verder met de Veursestraatweg mee (waar de blauwe tram vroeger ook liep), richting Voorschoten en verder. Hoe dan ook, het blijft passen en meten in een land waar voor de auto genoeg faciliteiten zijn en voor alternatief vervoer veel minder. Ook zou het mogelijk zijn om lijn 6 van Leidschendam Noord door te trekken richting Voorschoten. Deze keert nu nog bij De Haar maar men zou deze door kunnen trekken richting diezelfde Veursestraatweg.
  Ik denk dat we het de generaties die na ons komen haast verschuldigd zijn om dit plan uit te voeren…

  1. infrastruct says:

   Er ligt al een rail-verbinding tussen Den Haag en Leiden. Het heeft ook geen zin om een lijn aan te leggen, enkel en alleen om naast een snelweg te kunnen rijden. Lijn kunnen ook niet eindeloos worden doorgetrokken van de ene stad naar de andere, en weer de volgende.

   Hier zijn inmiddels voorstellen gedaan voor een tram over de Veursestraatweg, en een verlenging van tram 19 naar Station Mariahoeve. Ook een nieuw station aan de lijn Den Haag – Leiden is mogelijk in verband met de voorgestelde metro in Leidschendam-Voorburg.

   Gebruik de tags, bijvoorbeeld ‘Leidschendam’ of ‘Voorschoten’, om andere voorstellen voor een specifiek gebied te vinden. Comments gaan bij voorkeur onder het stuk waarop ze betrekking hebben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s