Metro Den Haag: lijn door Escamp

Hier wordt een deel van een mogelijk Haags metronet voorgesteld: een metrolijn vanaf station Den Haag HS door stadsdeel Escamp, langs de Melis Stokelaan. Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk in deel-tracés beschreven. Lees daarom eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Metrolijn in Den Haag door Escamp.

Deze metrolijn zou aftakken van een stamtracé naast de spoorlijn Hollands Spoor – Laan van NOI. Dat tracé wordt apart beschreven. Tussen de stadsrand en Hollands Spoor, vervangt deze metrolijn de huidige tramlijn 9: het tracé is hetzelfde, de haltes niet. Deze metrolijn gaat waarschijnlijk verder richting Voorburg, maar hier worden eerst de tracé’s beschreven, niet de lijnvoering.

De aftakking vindt plaats bij Spoorslag, waar de huidige tramlijnen 9, 11 en 12 afbuigen van de spoorlijn. Hier zouden drie metrolijnen samenkomen: de lijn door Escamp, de eerder beschreven Laakkanaal-metrolijn, en een tweede metrolijn naar Scheveningen. Deze aansluiting is ingewikkeld, en moet ook rekening houden met een station Vaillantlaan. Mogelijk kunnen de perrons van dat metrostation aan weerszijden van de spoorlijn, om meer ruimte te geven voor de drie aftakkende metrosporen. De Laakkanaal-lijn daalt in elk geval, en de tweede Scheveningen-lijn kan mogelijk op maaiveld ter hoogte van Spoorslag. De lijn door Escamp zou dan op viaduct beginnen. Enkele vervallen bedrijfspanden moeten hier wijken.

Het Laakkanaal-tracé…

Lichte metro in Den Haag, tracé onder Laakkanaal.

In elk geval bij de Dynamostraat kan de lijn het beste op viaduct: hier ligt de ingang tot de HTM-busremise. Daarna moet de lijn niet alleen het Laakkanaal kruisen, maar ook de metrolijn onder het kanaal, bij voorkeur met overstap. Mogelijk kan de metro in het midden van de brug: daarvoor moet niet alleen de brug geheel vervangen worden, het verkeer op de Troelstrakade moet ook via een onderdoorgang. De metroperrons komen in elk geval aan de stadszijde van de brug, aan de Fruitweg.

Na deze brug, zou de lijn dalen naar een ondiepe tunnel onder de Melis Stokelaan. De lijn volgt nu een brede naoorlogse weg naar de stadsrand, en de aanleg moet in principe eenvoudig zijn. Het volgende station komt aan de Moerweg, aan de Zuiderpark-zijde: het ligt weliswaar naast een park, maar sluit goed aan op het stratenpatroon.

Klik om te vergroten…

Metrolijn door Escamp, langs Zuiderpark en winkelcentrum Leyweg.

Een station aan de Loevesteinlaan zou overstap geven op een mogelijke tangent-tramlijn, dat buslijn 23 richting Rijswijk vervangt . Het moet echter ook het winkelcentrum Leyweg en het stadsdeelkantoor bedienen, 400 m verderop. Oorspronkelijke liep de Leyweg door het winkelcentrum, en had als tracé kunnen dienen voor de tramlijn. Het plein werd echter volgebouwd, om het winkelcentrum meer allure te geven (wat duidelijk mislukt is). Met een ingang aan de Enschedelaan, ligt het metrostation 200 m van de winkels, een aanvaardbaar compromis.

Na de Loevesteinlaan heeft de tram zes haltes, maar drie stations is voldoende voor een metro. Een station aan de Dedemsvaartweg kan overstap geven op een verdere tangent-tramlijn, deels over het tracé van lijn 16, richting Delft. (Meer over de aansluitende tramlijnen later).

Klik om te vergroten…

Metrolijn door Escamp, van Leyweg tot De Uithof, onder Melis Stokelaan.

Een voorlaatste station aan de Vrederustlaan lijkt beter aan te sluiten op de bebouwing, dan een station aan de Beresteinlaan. Het eindstation komt in elk geval aan de ringweg, Lozerlaan, ook al is er geen bebouwing aan de overkant (Park De Uithof). Evenals bij de lijn naar Wateringen, is doortrekken een optie, in dit geval richting Poeldijk: dat wordt apart beschreven.

Deze metrolijn wordt 6200 m lang, van Hollands Spoor tot stadsrand, met 6 tussenhaltes, en een gemiddeld halteafstand van bijna 900 m. Met een bijna recht tracé, moet een reistijd van 10 minuten haalbaar zijn.

Advertisements
Metro Den Haag: lijn door Escamp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s