Metro Den Haag: langs Hollands Spoor

Hier wordt een deel van een Haags metronet voorgesteld: een stamlijn naast de sporen door Den Haag HS (Hollands Spoor). Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk namelijk in deel-tracés beschreven. Lees daarom eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Aan de ene kant van Station Hollands Spoor zouden drie metrolijnen aansluiten: een lijn lijn vanuit Escamp, een lijn vanuit Stadsdeel Loosduinen, en een lijn vanuit Scheveningen-Dorp.

Metro in Den Haag langs spoorlijn Hollands Spoor - Laan van NOI.

De stamlijn loopt naast de sporen, tot aan Station Laan van NOI. Drie lijnen kunnen daarvan aftakken: richting Den Haag Centraal en verder naar Scheveningen-Kurhaus, richting Station Voorburg langs de A12, en richting winkelcentrum Voorburg. Een aftakkende metrolijn door Leidschendam-Voorburg wordt apart beschreven.

De spoorlijn, en vele hoofdstraten in Den Haag, volgen de standwallen – van zuidwest naar noordoost. Ze hebben dus een noordwest-zijde en een zuidoost-zijde. Dat is onhandig, daarom wordt gesproken over zeezijde en landzijde. Hier wordt gesproken over stadszijde van de spoorlijn (de kant van de binnenstad), en landzijde.

De stamlijn begint ter hoogte van de Fruitweg, waar de drie metrolijnen samenkomen. De lijn uit Loosduinen klimt in elk geval uit een tunnel onder het Laakkanaal, en de Scheveningen-lijn kan mogelijk op maaiveld bij het naderen van de aansluiting. De lijn uit Escamp moet dan waarschijnlijk op viaduct. Kort na de aansluiting volgt een station Vaillantlaan (of ‘Schilderswijk-Zuid’).

Metro-tracés richting Hollands Spoor, bij Fruitweg in Den Haag.

De metro vervangt hier de bestaande tramlijnen, die op de oude stoomtram-sporen lopen. het tram-tracé komt vrij voor de metro, maar is niet breed genoeg voor een station, ook niet bij een lichte metro. Daarom zou de metro mogelijk aan weerszijden van de sporenbundel lopen. Aan de landzijde (langs Waldorpstraat) is er wel genoeg ruimte voor twee sporen met station.

Vanaf dit punt wordt het ingewikkeld. Daarom worden de knelpunten voor het tracé op een rij gezet. Aan de landszijde van de sporenbundel stonden schuren, aan de Waldorpstraat. Die zijn nu weggeruimd, maar er is begonnen met nieuwbouw, direct tegen de sporenbundel aan. Dat beperkt de mogelijkheden voor een metro-tracé aan die kant, maar de sporenbundel is 8-9 sporen breed, en kan mogelijk een spoor missen.

Station Hollands Spoor heeft twee eilandperrons en één zijperron. Aan de landzijde zijn er nog enkele doorgaande sporen, ten behoeve van het voormalige Stationspostgebouw. Aan het einde van de perrons, net voor de Rijswijkseweg, is er nog één over. Bovendien laat de aangrenzende nieuwbouw geen ruimte voor een metroperron met twee perronsporen.

Er lijkt net genoeg ruimte voor één perronspoor aan de landzijde. De metro zou ook het bestaande zijperron aam de stadszijde kunnen gebruiken – dan hebben de trein nog twee eilandperrons. maar ook in dat geval, lijkt gedeeltelijk sloop van het Stationspostgebouw onvermijdelijk.

Wat als de metro de tramsporen overneemt? Tussen Vaillantlaan en HS komt er geen station, daarom passen de metrosporen misschien wel. De oude stoomtram had een eigen station op maaiveld, en die is nu in gebruik als fietsenstalling (boven winkels). Het biedt wel ruimte voor een metrostation – maar om verder te kunnen, moet het stationsgebouw worden gesloopt, en het is een Rijksmonument.

Met de sloop van enkelel kleine woningen bij de Jan Blankenstraat (deel van het Rode Dorp), kan de metro in tunnel onder het stationsplein (panorama). Er is voldoende ruimte beschikbaar, om vervolgens te klimmen naar een brug over de Rijswijkseweg. (Het gaat om een lichte metro, dat hellingen van 10% aan kan).

Klik om te vergroten…

Inpassing metrolijn bij Station Hollands Spoor in Den Haag.

Naast de bruggen over de Rijswijkseweg en Trekvliet, is er aan beide kanten ruimte voor twee metrosporen. (Tegenover het Stationspostgebouw staat een parkeerdek, dat makkelijk verwijderd kan worden).

Ook na de Trekvliet, is er ruimte aan zowel de stadszijde als de landzijde (oranje en gele tracés op het beeld hieronder). De metro moet wel aftakkende spoorlijnen kruisen – de drukke boog naar CS, en de boog richting emplacement Binckhorst en Gouda. De metro moet niet alleen die sporen kruisen, het moet ook zelf kunnen aftakken in die richtingen.

De brug over de Trekvliet is laag, en vanaf de stadszijde kan de metro de sporen kruisen met onderdoorgang of viaduct. Het lijkt beter om de aftakking richting Den Haag CS te combineren, met vervanging van de krappe bocht in de spoorlijn. Er is een alternatief tracé beschikbaar, onder of langs de Eemstraat. De nieuwe sporen (in donker blauw) hebben dan 800 m beschikbaar, om alle sporen en wegen te kruisen, voordat ze de perrons van CS bereiken. De metrolijn naast deze sporen (in rood) moet aansluiten op een tunnel onder CS. De precieze ligging van deze nieuwe sporen en de metro is niet aan te geven: de woningen aan de Eemstraat moeten waarschijnlijk wijken. Komt er geen Eemstraat-tunnel, dan loopt de metro richting CS naast de bestaande boog (oranje).

Klik om te vergroten…

Kruisstation Binckhorst op metrolijn Hollands Spoor - Laan van NOI, Den Haag.

Als de metro aan de stadszijde loopt, moet een mogelijke A12-tak de sporenbundel kruisen, ergens tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan. Ook hier kan de kruising in tunnel of op viaduct lopen. Het tracé richting A12 komt dan bij voorkeur aan de zuidzijde van de Binckhorst-boog te liggen (in wit), met een station waar het de Binckhorstlaan kruist.

Bij het gebouw Bink 36, zou de metro bij voorkeur aan de landzijde liggen (tracé in geel). Een station hier, tegenover het gebouw, geeft overstap op de Binckhorst-lijn naar Delft en Rijswijk (tracé in groen). Eventueel kan ook hier de metro aan de stadszijde lopen (oranje).

Vanaf de kruising met de A12, moet de metro definitief aan de landzijde lopen (lichtblauw). Het valt anders niet te combineren met de boog CS – Laan van NOI, inclusief twee sporen voor de Rotterdamse metro (Lijn E, Hofpleinlijn). Bovendien is er aan deze kant een ruime groenstrook beschikbaar, tot aan Station Laan van NOI. De lijn kan hier op viaduct, op gelijke hoogte met de sporen.

Vanaf dit station zou de lijn afbuigen richting winkelcentrum Voorburg (Julianaplein). De boog naar de Julianalaan moet ook op viaduct, en daarvoor moeten enkele hoekpanden wijken. Daarna kan de lijn dalen naar tunnel. Als de lijn definitief eindigt bij het winkelcentrum, komt het station tegen het Julianaplein aan. Anders komt het station ter hoogte van de huidige tramhalte, en kan de metro vervolgens draaien naar de Van Steelaan (begin tracé door Leidschendam).

De stamlijn wordt circa 2500 m lang, en heeft vier stations: Vaillantlaan, Station HS, een kruisstation Binckhorst, en Laan van NOI. De eerste twee worden door meerdere lijnen aangedaan, de laatste alleen door de lijn naar Leidschendam. De lijnvoering wordt hier niet verder besproken, want het Haags metronet wordt ‘tak voor tak’ beschreven.

Advertisements
Metro Den Haag: langs Hollands Spoor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s