Metro Den Haag: naar Ypenburg en Delft

Hier wordt een deel van een mogelijk Haags metronet voorgesteld: een metrolijn naar Ypenburg en Delft, dat tramlijn 1 zou vervangen. Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk in deel-tracés beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Deze metrolijn zou aftakken van het metro-tracé door bedrijventerrein Binckhorst. Dat tracé ligt zelf in het verlengde van de voorgestelde metrolijn uit Scheveningen. (Van de Binckhorst-lijn zou ook een metrolijn naar Rijswijk aftakken).

Klik om te vergroten: de lijn door Binckhorst…

Metro-tracé door bedrijfsterrein Binckhorst in Den Haag

Het tracé richting Delft kruist veel infrastructuur en waterkeringen, en zou grotendeels als geboorde tunnel worden uitgevoerd. In de Vinex-wijk Ypenburg kan een deel wellicht op viaduct. Een korte aftakking, met één station, kan het wijkwinkelcentrum daar bedienen. Voor de rest, bedient de lijn alleen de Delftse kant van Ypenburg.

Na de aftakking bij Arentsburgh, kruist de lijn een nog onbebouwd terrein, naast recreatiepark Drievliet. De lijn draait om naast de Molensloot te lopen, met een eerste station bij het bedrijfsterrein Hoornwijck. Door een afwateringskanaal te verplaatsen, kan het station pal naast de Laan van Hoornwijck liggen (onder het scouting-terrein). Het kan ook iets verder van de weg liggen, onder het parkeerterrein van Omroep West.

Klik om te vergroten:

Metro-tracé van Den Haag via Binckhorst naar Delft, langs Ypenburg.

De lijn kruist vervolgens de A4, met meerdere bruggen (Knooppunt Ypenburg). Het tracé ligt eerst naast de Laan van Hoornwijck, en daarna onder deze brede weg. Het volgende station komt aan de kruising met Laan van Kans / Laan van Ypenburg, tussen bedrijfsterrein Ypenburg en de woonwijk Boswijk.

Direct na dit station, draait de lijn 90 graden naar de Singel, de rondweg om de woonwijken. Hier zou de korte lijn naar winkelcentrum Ypenburg aftakken. Deze eindigt 600 m verder, onder het plein voor de winkels. Het inpassen van een bocht naar Singel is geen probleem: de wegen zijn hier zeer ruim uitgevoerd.

Klik om te vergroten…

Metrolijn van Den Haag naar Delft, langs de Delftse kant van Ypenburg.

De lijn naar Delft volgt de Singel, met een station bij de Fokkersingel. Dit gedeelte kan mogelijk op viaduct. Na de Fokkersingel, draait de weg zelf 90 graden, en loopt evenwijdig aan de A13. Een volgend station, aan de Rijswijkse Landingsbaan, geeft vooral overstap op tramlijn 19, dat hier een nieuwe halte zou krijgen. (Het station komt naast de wijk Waterwijk, maar vanwege de snelweg is er verder weinig bebouwing hier.)

Daarna draait het tracé naar de noordelijke wijken van Delft. Het kruist daarbij niet alleen de A13, maar de afrit Delft-Noord en zijn aansluitende wegen, waterkeringen, en een afwateringskanaal. Het tracé komt in elk geval onder het BoRent-terrein naast de snelweg, en moet daarna enkele kantoorgebouwen vermijden. Afhankelijk van de benodigde hellingen, is een viaduct over de snelweg misschien mogelijk, als de lijn direct daarna weer in tunnel duikt. Anders is een geboorde tunnel hier de enige optie.

Klik om te vergroten…

Metrolijn vanuit  Den Haag, aan de grens van Delft bij Brasserskade,  naast A13.

Een volgend station komt naast de Brasserskade, op een onbebouwde plek naast de nieuwbouw aan de Castrop-Rauxellaan. Dit terrein ligt lager dan de weg naar de afrit: als de lijn de A13 op viaduct kruist, dan is een station op maaiveld misschien haalbaar.

De lijn passeert hier de gemeentegrens. Ook binnen Delft zou een geboorde tunnel de voorkeur hebben, want het tracé loopt vlak langs de binnenstad. Het tracé loopt eerst over het terrein van de GGZ Delfland. Sloop kan wellicht beperkt blijven tot één gebouw: het terrein heeft veel groen en geen dichte bebouwing. Het tracé is gebogen, om aan te sluiten op de hoofdweg in deze wijk. Het is blijkbaar een onvoltooide rondweg, bestaande uit de St. Jorisweg, Van Miereveltlaan, en Stalpaert van der Wieleweg.

Op dit gedeelte komen er twee stations: bij de Tweemolentjeskade, en ter hoogte van de Koepoort. Dit laatste ligt op slechts 250 m van de binnenstad.

Verderop loopt de weg naast de voormalige stadsgracht, dat vergroot werd tot Rijn-Schie Kanaal. Het tracé draait hier circa 80 graden, om het kanaal te volgen. Het volgend station komt bij de Zuidpoort, onder de Sebastiaansbrug (naar Delft-Zuid). Op de Zuidwal, de ingang van het vernieuwde winkelgebied Zuidpoort, is er overstap op de geplande tram naar Delft-Zuid.

Klik om te vergroten…

Metro-tracé ten oosten van de Delftse binnenstad, langs Koepoort en Zuidpoort.

De lijn zou eindigen bij Station Delft. Het kan niet verder: het loopt tegen de nieuwe spoortunnel aan. Met een metro is uiteraard geen rekening gehouden bij het ontwerp voor het stationsgebied, en de overstap wordt niet optimaal. Het nieuwe station Delft krijgt geen zuiduitgang, waarop het metrostation kan aansluiten. De loopafstand wordt circa 350 m, dat overigens zelf wel in tunnel kan, dus niet noodzakelijk over straat.

Gevolgen voor de tram

Deze tak van de Haagse metro wordt 10,6 km lang, gemeten vanaf Den Haag Centraal. Er zijn 11 tussenstations. Het winkelcentrum Ypenburg komt op 6 km van Den Haag Centraal te liggen, bijna een rechte lijn.

Klik om te vergroten…

Den Haag Centraal naar Station Delft per lichte metro, overzicht.

Deze metrolijn zal de functie van tramlijn 1 overnemen, als tweede verbinding Den Haag – Delft (naast de spoorlijn). Het tracé van lijn 1 in Delft kan vervolgens gekoppeld worden, aan die van tramlijn 17 in de Plaspoelpolder. Dat vereist een nieuwe trambrug over de Delftse Vliet, ter hoogte van de halte Verffabriek. De tram kan de bestaande onderdoorgang onder de A4 gebruiken (Diepenhorstlaan), en sluit aan op de bestaande tramlijn bij het Europees Octrooibureau. Tramlijn 15 blijft rijden: zijn halte Broekpolder vervangt twee haltes op lijn 1, in het bedrijfsterrein Broekpolder.

De route van de verlegde tramlijn in Den Haag zelf, wordt hier niet verder besproken. In Delft is een eigen tramnet met drie stadslijnen mogelijk, want ook zonder een metrolijn zal de ‘interlokale’ functie van tramlijn 1 verdwijnen. De nieuwe spoortunnel maakt ook een hoogfrequente dienst mogelijk. Tramlijn 1 geldt als ‘enige overgebleven interlokale tram van Nederland’, maar de stedelijke ontwikkelingen hebben de omschrijving ingehaald. Met of zonder metro, zijn aanpassingen nodig. Eventueel kan de lijn, in het weekend, als semi-toeristische lijn blijven rijden.

Metro Den Haag: naar Ypenburg en Delft

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s