Tram Den Haag: Voorburg – Leidschendam

Een moderne tramlijn op het tracé van de oude tram Voorburg – Leiden, vormt een aanvulling op de eerder voorgestelde metrolijn door Leidschendam-Voorburg. Samen met de bestaande tramlijn 2, wordt bijna heel Leidschendam-Voorburg in de lengte-richting aangesloten op het centrum van Den Haag. (De lengte-richting loopt evenwijdig aan de kust, bepaald door de oude dorpen en wegen op de strandwallen).

Met de bouw van de voorgestelde lichte metro in Den Haag wordt het tramnet opnieuw ingericht. Sommige radiale lijnen zullen verdwijnen of verlegd worden, maar er is ook ruimte voor nieuwe lijnen. Een tramlijn Voorburg – Leidschendam is een ‘nieuwe lijn’ in die zin, maar kan een oud tracé volgen. Het sluit aan op de voorgestelde metrolijn van Hollands Spoor naar Station Voorburg (A12-tracé). Ook zonder nieuwe metrolijnen is herstel van deze tramlijn zinvol: het geeft overstap op de spoorlijn Den Haag – Gouda, en Randstadrail naar Zoetermeer en Den Haag.

Tram door Leidschendam-Voorburg op tracé voormalige tram naar Leiden.

De lijn kan vervolgens gekoppeld worden, aan het voormalig tracé van lijn 10 over de Prinses Mariannelaan. Daarmee wordt de tramroute tussen de dorpskernen van Rijswijk en Voorburg hersteld. De tram kan verder als tangentlijn over de Gouverneurlaan naar Station Moerwijk. Samen met de onvolledige ringlijn Moerwijk – Archipelbuurt – Voorburg, ontstaat er dan een cirkelvormig tramroute.

De oude tramlijn Voorburg – Leiden

De oude tramlijn liep van Scheveningen naar Leiden via Voorburg, een L-vormige route. Het was een interlokale tram, met een stadsdienst Scheveningen – Voorburg. Tot aan de sluiting in 1961, bleef de lijn Voorburg – Leiden een interlokale route, door de dorpen op de oude hoofdweg Den Haag – Leiden. (Het huidige Leidschendam-Voorburg bestaat grotendeels uit latere nieuwbouwwijken).

Video: de oude tram tussen Leiden en Voorburg…

Het tracé in Leidschendam-Voorburg is bijna geheel intact, en draagt deels de naam Oude Trambaan. Op enkele plekken staat nieuwbouw dicht op het voormalige tracé, maat het vormt geen hindernis voor een nieuwe tramlijn.

De nieuwe tramlijn

De lijn zou beginnen bij Station Voorburg, waar op het heringerichte stationsplein voldoende ruimte is voor een eindlus. Het station is ook eindpunt van de voorgestelde ringlijn, , en mogelijk van een lijn uit Scheveningen, en het was tot 2011 eindpunt van tramlijn 10.

Vanaf het stationsplein rijdt de tram over de Parkweg, evenwijdig aan de oude dorpsstraat van Voorburg. Een dorpskern-halte bij de kerk is wenselijk, al ligt het dicht bij het station. De volgende halte komt bij de Schellinglaan, en vervangt twee bushaltes. Daarna zijn de haltes grotendeels gelijk aan de huidige bushaltes. Bij station Leidschendam-Voorburg is er overstap op RandstadRail richting Zoetermeer en Rotterdam. Bij de Voorhoevelaan is er overstap op tramlijn 19 , dat hier in tunnel loopt.

De volgende halte, Damlaan, bedient de heringerichte dorpskern van Leidschendam. De tram loopt hier op de Oude Trambaan, evenwijdig aan de oude hoofdweg naar Voorschoten (Veursestraatweg). Bij Park Rozenrust sluiten de twee wegen weer op elkaar aan. Na een laatste halte op het oude tracé, draait de tram van de Veursestraat naar de Noordsingel.

De Noordsingel draait terug richting Voorburg: de tramlijn loopt hier verder via de Dillenburgsingel. De halte hier geeft overstap op de metrolijn (Noordsingel-tracé), en ligt ook naast het wijkwinkelcentrum.

Metro naar de rand van Leidschendam-Voorburg.

Aan het einde van de Dillenburgsingel ligt het huidige eindpunt van tramlijn 2: de lijn uit Voorburg kan ook hier eindigen. (Het Noordsingel-tracé is het voorkeurstracé voor de metro, en over de Heuvelweg blijft een tram rijden: lijn 2, of zijn opvolger).

De twee tramlijnen en de metro geven dus overstap op elkaar. Dat heeft vooral zin in combinatie met een nieuw station, aan de spoorlijn naar Leiden. De metro kan doorgetrokken worden, om hierop aan de sluiten (in geel op de kaart), en eventueel ook de twee tramlijnen. Zodoende wordt het station goed aangesloten op heel Leidschendam-Voorburg, ondanks zijn randligging.

De nieuwe tramlijn, vanaf Station Voorburg naar de huidige eindhalte van lijn 2, is iets meer dan 6 km lang, met 10 tussenhaltes. Dat is vrij kort, en ook daarom is het zinnig om het te koppelen aan een tramlijn naar Station Voorburg. Een tracé vanuit Moerwijk ligt in het verlengde van het tracé door Leidschendam-Voorburg.

Moerwijk – Voorburg

Een tram Moerwijk – Voorburg kan over bestaande infrastructuur rijden – gebruikt door de lijnen 1, 15, 16 en 17. De sporen over de Mariannelaan zijn tegenwoordig niet in gebruik, maar het tracé is met met kleine aanpassingen direct beschikbaar. Een keerlus bij Station Moerwijk, bijvoorbeeld op het voormalige brandweerterrein, kan worden gedeeld met de ringlijn Moerwijk – Archipelbuurt – Voorburg. De lijn vereist ook een nieuwe halte bij het Lorentzplein.

De tramlijn Moerwijk – Voorburg geeft overstap op de vier tramlijnen (1, 15, 16, en 17), en bij de Binckhorstlaan op de voorgestelde metrolijn door Binckhorst naar Delft en Wateringen. Samen met de voorgestelde metrolijn door Rijswijk, zou het de huidige buslijn 23 tussen de stations Voorburg en Rijswijk vervangen. De lijn wordt 4,5 km lang, en de hele lijn Moerwijk – Leidschendam komt daarmee op 11 km, met 19 tussenhaltes.

Tram Den Haag: Voorburg – Leidschendam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s