Tram Alkmaar: naar Heerhugowaard

Hier werd eerder een tramnet in Alkmaar voorgesteld, met drie lijnen. De lijn naar Oudorp kan worden doorgetrokken naar Heerhugowaard. Het tracé loopt over 3-4 km buiten de bebouwde kom, deels door open veld. Het kruist het ook enkele wegen en vaarten, en als losse lijn is aanleg niet te rechtvaardigen. Als uitbreiding van het eerder beschreven tramnet, kan het wel zin hebben.

Heerhugowaard is een forensengemeente op 7 km afstand van Alkmaar. Het bestaat uit enkele polder-lintdorpen, ingesloten door nieuwbouwwijken. Het groeit snel omdat de gemeente Alkmaar zelf volgebouwd is, en heeft inmiddels 52 000 inwoners.

Heerhugowaard: kaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

De treinverbinding met Alkmaar is niet optimaal: overdag twee half-uur diensten (die geen kwartierdienst vormen). In Alkmaar ligt het station dicht bij de binnenstad, maar Heerhugowaard is structuurloos. De centrumfuncties zijn te vinden tussen winkelcentrum Middenwaard en het station, maar een ‘binnenstad’ is er niet. De nieuwste woonwijken liggen ook niet op loopafstand van het station.

De tramlijn zou de oostkant van Alkmaar met de oostkant van Heerhugowaard verbinden. Met een tracé langs Middenwaard en een eindpunt bij Station Heerhugowaard, heeft het ook een functie binnen Heerhugowaard. Globaal loopt het tracé evenwijdig aan de spoorlijn, maar twee km verder naar het oosten.

Tracé vanaf Oudorp

Het tracé in Alkmaar is van de eerder beschreven tramlijn Egmond – Alkmaar – Oudorp. De nieuwe lijn zou aftakken bij het begin van de Saturnusstraat, om naast de N242 te lopen, richting Heerhugowaard.

Tramlijn uit Egmond, van Station Alkmaar naar Oudorp.

Dat betekent dat de lijn via De Schermer loopt, een droogmakerij. De lijn moet de ringvaart kruisen, en twee dijken, want Oudorp ligt ook in een polder. Een tunnel zou het tracé verkorten, maar de ingangen moeten een eigen waterkering krijgen, en dat is hier moeilijk in te passen. Ondanks een langer tracé, kan de tram beter via een brug.

De tram rijdt dan rechtdoor over de Nieuw Schermerweg, naar de Ringvaart. De recente vernieuwde bruggen (Kraspolderbrug) moeten daarvoor aangepast worden, of er komt een trambrug ernaast. Mogelijk kan de tram een deel van de bestaande bruggen gebruiken, met een nieuwe wegbrug aan de zuidkant. Vervolgens moet de tram de aansluiting met de N244/N242 kruisen, om daarna naast de N242 lopen. Daarbij draait het tracé 90 graden: een tramviaduct lijkt hier de enige oplossing.

Tramlijn Alkmaar - Heerhugowaard naast N242 in De Schermer.

De tramlijn loopt dan naast de N242, aan de polderzijde. Tot aan Heerhugowaard zijn er geen haltes, en geen kruisingen: de lijn kan voor hogere snelheden worden ingericht. Na 2 km, klimt het weer uit de droogmakerij, en kruist weer de ringvaart, op een nieuwe trambrug. De lijn zou hier van de N242 afbuigen, om weer 90 graden te draaien, naar de N508 (verlengde Nollenweg). Deze weg loopt door een park, dat op de voormalige weilanden aangelegd is. Er is meer dan genoeg ruimte, voor een tramlijn ernaast.

N508 door Park van Luna…

N508 door Park van Luna, Heerhugowaard.

Bij een rotonde sluit de N242 aan, op de Oosttangent. De tramlijn volgt deze weg door de nieuwste wijken van Heerhugowaard. Op de ruime groenstroken ernaast. is er voldoende ruimte voor een vrijliggende trambaan: wegen en paden moeten lokaal aangepast worden. De tram volgt hier de bestaande bushaltes. De voorlopige eerste halte in Heerhugowaard komt bij de Dijk van Kyoto, en bedient ook de Vinex-wijk Stad van de Zon, een vierkante eiland. (Een eerdere halte Huygendijkbos wordt toegevoegd, na de bouw van de aangrenzende woonwijk). Daarna volgen haltes bij de Steigerdijk / Arkeldijk, Zuidwijkring (bij de Albert Heijn), en Haringvliet.

Tramlijn Heerhugowaard, originele kaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

Tramlijn door Heerhugowaard, langs winkelcentrum Middenwaard naar station.

De Oosttangent volgt de Oostertocht, maar is niet volledig: het houdt op bij de kruising met de Zuidtangent. De tram zou hier in elk geval draaien richting station, over de Zuidtangent. Op dit gedeelte zijn er haltes bij Larixplantsoen, Middenweg, en Parelhof / Gemeentehuis. De laatste twee bedienen Winkelcentrum Middenwaard, het feitelijk centrum van Heerhugowaard.

De lijn kruist de Westtangent, en eindigt op het Stationsplein, temidden van kantoorgebouwen. Ook hier is alles ruim opgezet, met voldoende ruimte voor een tramlijn. Het station zelf, vlak bij de splitsing van de lijnen naar Den Helder en Hoorn, zou heringericht moeten worden. Dat wordt hier niet verder beschreven, maar het is natuurlijk beter als de nieuwe tramlijn aansluit op hoogfrequente diensten.

De lijn wordt 11,5 km lang, gemeten vanaf Station Alkmaar, en heeft slechts 12 tussenhaltes. Met 3 km in de polder, en nog eens 3 km op eigen baan naast de Oosttangent, is een hoge gemiddelde snelheid haalbaar (30 km/h). De reistijd Station Alkmaar – Middenwaard bedraagt dan circa 20 minuten.

Advertisements
Tram Alkmaar: naar Heerhugowaard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s