Nieuwe verbindingsboog Den Haag HS – CS

Een nieuwe boog tussen Station Hollands Spoor en Den Haag Centraal werd eerder voorgesteld, in verband met een metro-tracé Hollands Spoor – Laan van NOI. Hier wordt het bekeken als spoortracé, los van de metrobouw. De boog volgt de Eemstraat, en vereist de sloop van het geïsoleerde huizenblok Eemstraat / Grebbestraat.

De opties voor de metrolijnen (een lichte volautomatische metro) zijn hieronder aangegeven. De metro zou waarschijnlijk langs Station HS aan de stadszijde lopen (tracé in oranje). Een aftakking richting CS is dan makkelijker te realiseren, een aftakking richting Voorburg (tracé in wit) juist moeilijker, omdat het de sporen moet kruisen.

Kruisstation Binckhorst op metrolijn Hollands Spoor - Laan van NOI, Den Haag.

Wat de spoorlijn betreft, is het huidige tracé tussen HS en CS ontoereikend – een krappe boog met kruisende sporen. Het is echter niet druk: elk uur vier Sprinters, en twee Intercity’s (van/naar Venlo). Een nieuwe spoorboog biedt in elk geval een beter tracé, maarde vraag is of een ongelijkvloerse kruising ook mogelijk is.

Tussen de brug over de Trekvliet en de huidige splitsing, ligt slechts 320 m. Als de boog verschoven wordt richting Trekvliet, dan wordt dat minder. Voor een tweesporige aftakking van een viersporige lijn, is het ook nodig, dat de sporenbundel verbreed wordt naar zes sporen. Vervolgens moeten twee daarvan klimmen naar een flyover, of dalen naar een diveunder. Pas al ze hoog of diep genoeg zijn, kunnen ze over / onder de overige sporen draaien.

Een vergelijking met Station Bijlmer-Arena in Amsterdam, maakt het probleem duidelijk. Beide beelden hieronder hebben een gelijke schaal, en in beide gevallen is er een aftakking na een station. Bij Station Bijlmer-Arena is veel meer ruimte beschikbaar, en de boog richting Station RAI is ook veel ruimer uitgevoerd.

Aftakking bij Station Bijlmer-Arena
Verbinding Den Haag HS naar CS.

Een flyover boven de bestaande sporen, zoals bij Station Bijlmer-Arena, valt niet in te passen tussen Hollands Spoor en Centraal. Het is wel mogelijk om de overige sporen te laten dalen, na het passeren van de Trekvliet. Misschien is er net genoeg ruimte om een flyover boven de verlaagde sporen aan te leggen. (De Binckhorstlaan moet ook verlaagd worden, om onder de verlaagde sporen te passen).

Dat vereist uitbreiding van de sporenbundel aan de landzijde, ook bij de brug over de Trekvliet (blauwe lijn op de kaart hieronder). Daarvoor moet een vleugel van het voormalige Stationspostgebouw wijken, en ook een parkeerdek. Een aansluiting op Emplacement Binckhorst kan gehandhaafd worden, maar zou niet langer op alle perronsporen van Hollands Spoor aansluiten.

Nieuwe boog HS - CS in Den Haag.

Een ongelijkvloerse kruising tussen Hollands Spoor en Centraal zou een voorwaarde zijn, voor hoogfrequente diensten zoals de geplande Stedenbaan. De vraag is of dat hier wenselijk is. Er werd ooit overwogen om het toenmalige station Den Haag Staatsspoor te sluiten, en Hollands Spoor uit te bouwen tot hoofdstation. Uiteindelijk werd juist Staatsspoor uitgebouwd, tot het huidige Den Haag Centraal. Vanuit Leiden is dit station goed bereikbaar, dankzij ongelijkvloerse kruisingen tussen Laan van NOI en Mariahoeve. Den Haag Centraal blijft ook een logisch eindpunt, voor alle diensten uit de richting Gouda.

Aan de Rotterdam-kant, is Den Haag Centraal als eindpunt vooral geschikt voor intercity-treinen uit zuidoost-Nederland, inclusief nieuwe grensoverschrijdende HSL-corridors. (De huidige Intercity naar Venlo was ooit een internationale trein naar Köln, via Mönchengladbach). Gebruik door regionale treinen uit de richting Rotterdam ligt minder voor de hand. (De geplande Stedenbaan was vooral gericht op de as Leiden – Den Haag HS – Rotterdam – Dordrecht.)

De eerder voorgestelde Metro Den Haag zou Station Hollands Spoor met alle delen van Dan Haag verbinden. Het vormt dan ook een alternatief, voor Sprinter of Stedenbaan op de lijn Rotterdam – Delft – HS – CS. De metrolijnen bieden overstap in 5-6 richtingen, inclusief HS – CS (en verder naar Scheveningen). Bovendien rijdt de Rotterdamse metro nu al door tot Den Haag Centraal (Lijn E).

Een nieuwe boog HS – CS is zinvol, bij de aanleg van een HSL richting Eindhoven, Venlo en Köln, in combinatie met de aanleg van een lichte metro door de spoorzone tussen HS, CS, en Laan van NOI. Met de huidige zes treinen per uur, is het project niet te rechtvaardigen. Het moet gezien worden als deel van een groter geheel.

Advertisements
Nieuwe verbindingsboog Den Haag HS – CS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s