Tram Den Haag: lijn 19 naar Station Mariahoeve

Hier werden al enkele nieuwe tramlijnen voorgesteld, als aanvulling op een Metro Den Haag. Tram 19 ligt er al: hier wordt een nieuw eindpunt voorgesteld. Doortrekking van de lijn is al in discussie geweest, maar concrete plannen zijn er niet.

Tramlijn 19 is een tangentlijn, vanaf Delft door nieuwbouwwijken aan de rand van Den Haag, naar Winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam. Door werkzaamheden wordt het tracé pas volledig in 2016. De lijn eindigt dan bij ziekenhuis Antoniushove, iets voorbij het winkelcentrum. De eindhalte ligt op circa 900 m van Station Mariahoeve, op de lijn Den Haag – Leiden.

Ligging Mariahoeve, tram in blauw, verlenging in groen: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

Tram 19 verlengd naar Station Mariahoeve.

 
De kortste verlenging naar het station loopt vanaf Weigelia, over de Heuvelweg, Van Steelaan en Hofzichtlaan. De tramsporen en haltes liggen er al, en het winkelcentrum behoudt een halte.

Om aan te sluiten op de voorgestelde metrolijn naar Leidschendam, is een langer tracé wenselijk. Het voorkeurstracé van de lichte metro volgt de Noordsingel, met een station op de hoek Banninglaan.

Metro: tracé-alternatieven…

Metro langs winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam.

 
De tram rijdt al over een klein deel van de Noordsingel, en die sporen kunnen worden doorgetrokken tot de Banninglaan, waar de lijn naar links draait. Het winkelcentrum krijgt dan een nieuwe halte, bij zijn ingang aan de Banninglaan. Na de kruising met de Heuvelweg is de tram terug op bestaand tracé, (dat omgebouwd wordt voor Randstadrail tweerichting-trams). De heringerichte halte kan ook dienst doen bij een verlengde lijn.

De verlengde lijn rijdt verder over nieuwe sporen, over de Houtduiflaan. Bij de spoorlijn aangekomen, draait de lijn over de groenstrook, en volgt deze voor 900 m tot aan Station Mariahoeve.

Klik om te vergroten…

Tramsporen winkelcentrum - Station Mariahoeve

 
Het tracé is probleemlos, behalve de kruising van de Sijtwendetunnel. Het dak is zichtbaar als een bult in de groenstrook, en wellicht is er een brugconstructie nodig.

Bij het station ligt er al een eindlus aan de de ‘zeezijde’ (noordwest), maar de verlengde lijn hoeft niet onder de spoorlijn. Het kan beter een eigen halte krijgen aan de ‘landzijde’, op het parkeerterrein.

Er hoeft niets te worden gesloopt: de verlenging bestaat uit uit 900 m tramsporen langs het winkelcentrum, en 1100 m bij de spoorlijn. Daarop komen twee haltes ter vervanging van bestaande haltes. Een nieuwe halte bij de Sijtwendetunnel lijkt niet zinvol, omdat het niet goed aansluit op de woonwijken.

Tram Den Haag: lijn 19 naar Station Mariahoeve

One thought on “Tram Den Haag: lijn 19 naar Station Mariahoeve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s