Spoorlijn naar Dokkum

Dit voorstel is een logisch gevolg van de eerder voorgestelde regionale lijn Leeuwarden – Drachten dat een oude tramlijn volgt. Een nieuwe spoorlijn naar Dokkum zou eveneens aftakken van de lijn Leeuwarden – Groningen, en volgt eveneens een oude tramlijn.

De trams van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij reden van Dokkum naar Station Veenwouden, en van daar tot Drachten. In een later stadium, reden de trams een doorgaande dienst Leeuwarden – Dokkum, met gebruik van de spoorlijn tussen Leeuwarden en Veenwouden. Tussen Veenwouden en Dokkum is een nieuwe weg gepland, de Centrale As. In theorie kan een nieuwe spoorlijn deze weg volgen, maar het hier beschreven tracé doet dat niet.

leeuwarden-dokkum

 
De nieuwe spoorlijn, dubbelsporig en geëlektrificeerd, wordt gebruikt door een regionale metrolijn. Die zou beginnen in Harlingen of Sneek, of mogelijk in Herenveen, maar dat wordt hier verder niet besproken. De lijn bedient vooral Dokkum, met 13 000 inwoners, en ook Damwoude (5500 inwoners). Dokkum wordt overstappunt voor het dunbevolkt gebied ten noorden daarvan (gemeente Dongeradeel), en voor de boot naar Ameland.

Tracé naar Dokkum

De nodige verbouwing van de lijn tot aan Hardegarijp (Hurdegaryp) werd al beschreven, bij het voorstel voor een lijn naar Drachten. Station Leeuwarden wordt geheel verbouwd, met herstel van de doorgaande sporen. In de stad wordt de lijn ondertunneld, met een nieuw station ‘Leeuwarden-West’ aan de Julianastraat (vervangt Achter De Hoven). De lijn tot aan Station Camminghaburen wordt viersporig, en van daar tot Hardegarijp minimaal driesporig. (Het tracé buiten Leeuwarden loopt door agrarisch gebied, met slechts twee overwegen).

De extra sporen zijn nodig om snelle treinen tussen Leeuwarden en Groningen te scheiden van de regionale treinen, zeker bij de aanleg van de voorgestelde HSL Friesland. Bij Station Hardegarijp moet de hoofdweg een onderdoorgang krijgen, en het station wordt ook viersporig. (De N355 krijgt overigens een nieuwe tracé buiten het dorp om).

De lijn naar Drachten …

leeuwarden-drachten

 
De voorgestelde lijn naar Drachten zou aftakken, ten oosten van Hardegarijp. Om voldoende capaciteit te garanderen, moet ook de volgende 3 km tot Veenwouden minimaal drie sporen krijgen. Ook Station Veenwouden (Feanwâlden) moet vier sporen krijgen. Daarvoor is wel voldoende ruimte, zoals bij alle stations op deze lijn.

station-veenwouden

 
De aftakking naar Dokkum komt 1500 m ten oosten van Station Veenwouden, en volgt het tracé van de oude tramlijn. Het tracé is ingenomen door de huidige N356, en de nieuwe spoorlijn zou eerst naast de weg lopen. Verderop is hergebruik van het oude tracé problematisch. Het is op plaatsen bochtig, en doorsnijdt De Valom / De Falom, Broeksterwoude / Broeksterwâld, en Damwoude / Damwâld.

Klik om te vergroten…

spoorlijn vanaf Veenwouden

 
Daarom krijgt de lijn een nieuw tracé ten oosten van de dorpen, dat al vóór De Valom zou afbuigen van de weg. (Hier volgt het kort de geplande Centrale As). De lijn kan overigens de noord-zuid verkaveling volgen, wat de inbreuk op het landschap beperkt. Doorsnijding van de lintbebouwing bij Damwoude is echter onvermijdelijk, met de sloop van enkele woningen. Daar, aan de Doniawei, komt ook het enige tussenstation.

Ten noorden van Damwoude kan de nieuwe lijn afbuigen, terug naar het oude tracé. Ook hier kan de spoorlijn naast de N356 lopen: tot vlak bij het centrum ligt geen bebouwing naast de weg. Het eindstation kan aan de Parklaan (naast het politiebureau), of iets verderop aan de Birdaarderstraatweg, ter hoogte van het ziekenhuis. Mogelijk is ook een tracé tussen de gebouwen door naar het ziekenhuisterrein. De Parklaan krijgt dan een onderdoorgang, of de lijn een viaduct.

Dokkum: drie varianten…

dokkum-station

 
Geen van de locaties is ideaal: de straten sluiten niet goed aan op het centrum. Een station aan de Parklaan kan de zuidelijke nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen wel goed bedienen.

Het nieuwe tracé Veenwouden – Dokkum wordt 10 km lang. De afstand tot Station Leeuwarden bedraagt dan 25 km, en met 5-6 tussenhaltes zou de reistijd op 22-24 minuten uitkomen. Voor deze lijn is een frequentie van 15 minuten voldoende. Door het te combineren met een 15-minuten frequentie richting Drachten en Buitenpost, ontstaat er een 5-minuten dienst tussen Hardegarijp en Leeuwarden. Daarmee is gelijk duidelijk waarom de lijn uit Leeuwarden drie of vier sporen moet hebben.

Advertisements
Spoorlijn naar Dokkum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s