Nieuwe stations in Den Bosch

Aanleg van de voorgestelde hogesnelheidslijn tussen Utrecht en Den Bosch, met vier sporen tussen Maas en binnenstad, schept ruimte voor twee nieuwe stations in Den Bosch. Eén daarvan, ‘Station Maaspoort’ wordt al langer besproken in de lokale politiek, en wordt weer onderzocht. Den Bosch lag vroeger niet aan de Maas, maar is naar het noorden uitgebreid. De zes kilometer spoor tussen het hoofdstation en de Maasbrug lopen langs (maar niet door) woonwijken en bedrijfsterreinen.

Stations tussen binnenstad en Maas: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

noord-bosch-stations

 
De spoorlijn Utrecht – Den Bosch, had vroeger geen haltes op dit gedeelte. Het eerstvolgende station lag aan de overkant van de Maas, in Hedel. De voorgestelde HSL zou daar naast de bestaande lijn lopen, en zodoende kan Station Hedel heropend worden. Binnen Den Bosch ligt dat anders. Daar moeten de HSL-sporen aansluiten op het bestand tracé, met een knelpunt bij het kruisen van de Dieze. De ligging en de vorm van nieuwe stations wordt mede bepaald door de ligging van deze aansluiting, de inrichting van de bruggen over de Dieze (waar de lijn uit Nijmegen aansluit), en de aansluiting op de perrons van het hoofdstation.

De nieuwe stations zijn bedoeld voor regionale diensten, met hogere frequenties dan de huidige stoptreinen. Hedel is een logische eindpunt voor een stadsregio-lijn uit het zuiden, bijvoorbeeld uit Boxtel. Toekomstige regionale diensten zouden over langere afstanden rijden, maar eveneens aan de nieuwe stations stoppen.

Station Maaspoort

Voor een nieuw station in het noorden van Den Bosch, zijn er twee mogelijke locaties. Een station dicht bij de Maas, aan de Sluisweg, heeft het voordeel van eenvoud. De HSL wordt hier op 20-50 m afstand aangelegd (witte stippellijn op de kaart). Dat tracé is bedoeld om de scherpe bocht bij de Maasbrug te vervangen door twee flauwe bochten.

Klik om te vergroten…

Verschuiving HSL tracé bij Maasbrug

 
Een station aan de Sluisweg kan gelijk met de HSL in gebruik worden genomen. Een onderdoorgang is er al, al moet die verbreed worden, en de directe omgeving is onbebouwd. De aansluiting tussen HSL en bestaande lijn komt verderop richting binnenstad. Nadeel is dat het station dicht bij de noordrand van de stad ligt – in Den Bosch is dat de Maasdijk. Vanuit de woonwijken, zullen sommige reizigers eerst richting Maas fietsen of lopen, en dan met de trein terug richting binnenstad. Voor reizigers richting Zaltbommel of Geldermalsen, is een station hier wel goed gelegen.

Het station bedient de noordelijke wijken van Den Bosch, tussen de spoorlijn, de A59, en de A2. Die worden samen Maaspoort genoemd, met buurten zoals Maasoever, Oud Empel, Maasvallei, Maasstroom en Maasdal. Samen hebben ze 18 000 inwoners. Met verbetering van de fietsroutes kan het station ook Engelen bedienen, en het verspreide nieuwbouw ten noorden daarvan (Haverleij).

Klik om te vergroten…

station-maaspoort

 
Een tweede keuze is een station naast het bedrijfsterrein, verderop richting binnenstad, bijvoorbeeld ter hoogte van Mangaan. Juist omdat de HSL hier zou aansluiten op de bestaande sporen, wordt de bereikbaarheid van het station beperkt en de aanleg bemoeilijkt. De aansluiting op de woonwijken is ook minder. Aan de westkant ligt het nieuwe bedrijfsterrein Treurenburg, dat grotendeels leeg staat – afgezien van de stedelijke afvalverwerking.

treurenburg

 
Een station hier beperkt de loopafstanden vanuit de woonwijken rond de Noorderplas, maar verder lijken de nadelen te overheersen.

Station Orthen

Orthen is een dorpsnaam, en de oude bebouwing is nog zichtbaar aan de dorpsstraat met die naam. De naam werd ook gebruikt voor een naoorlogse woonwijk, aan de overkant van de Rijksweg. Er was vroege een halte Orthen, maar die lag aan de lijn naar Nijmegen.

De plek van een nieuw station (aan de lijn uit Utrecht) staat min of meer vast. De spoorlijn draait om de Ertveld Plas, en deze ruime bocht begint bij de overweg Orthen. Verder naar het noorden ligt de A59, en de omgeving van de overbrug is ongeschikt. Het station komt dus aan het rechte lijnstuk tussen de overweg en de snelweg, bij de onderdoorgang aan de voormalige rijksweg (Treurenburg). Voorwaarde is wel een betere verbinding met de woonwijken, ten oosten van de hoofdweg.

Nieuw station Orthen, fietsroutes in groen: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

station-orthen-fietsroutes

 
Hier ligt wel bebouwing naast de spoorlijn, met name een monumentale kloostercomplex (St. Jozef gesticht Orthen, 1890). Een perron aan die kant van het spoor is onmogelijk. De vorm van het station hangt ook af van de sporen-indeling, na de uitbreiding tot vier sporen. Als gekozen wordt voor twee doorgaande sporen aan de buitenkant, dan kunnen de bestaande sporen blijven liggen, en krijgen ze een eilandperron aan de oostzijde, Daar, aan de achterkant van een bedrijfsterrein, is er wel ruimte voor uitbreiding. Denkbaar is ook zijperrons aan de oude sporen, net ten noorden van de onderdoorgang Treurenburg. Ook in dat geval is er voldoende ruimte, achter een bedrijfsterrein.

In beide gevallen moet een nieuwe fiets- en voetbrug het voorplein verbinden met de woonwijken. Die zou een groenstrook volgen, dat zelf onder een hoogspanningslijn ligt. Dit is niet de mooiste plek van Den Bosch, en een goede inrichting van het stationsgebied is belangrijk.

De route naar de woonwijken, huidige toestand…

fietsbrug-orthen

 
Een nieuw station Orthen bedient de naoorlogse wijken tussen de spoorlijn, de A59, de A2, en de Bruistensingel. Dat komt bijna overeen met stadsdeel Noord, met 18 000 inwoners. Ook Engelen is vanuit dit station goed te bereiken, als de fietsverbinding opgewaardeerd wordt. Dat vereist een fietspad naar de Engelsedijk, een fietstunnel onder de A59, en een nieuwe fietsbrug over de Dieze bij Engelen zelf.

Na de bouw van de twee stations en station Hedel, is het logisch om een agglomeratie-dienst in te voeren. Dat kan de vorm nemen van een regionale dienst tussen Den Bosch en Geldermalsen (of Utrecht), met een aanvullende dienst tussen Hedel en Den Bosch. De drie stations zouden in elk geval een 10-minuten dienst moeten krijgen. De lijnvoering ten zuiden van Den Bosch wordt hier niet verder besproken.

Advertisements
Nieuwe stations in Den Bosch

One thought on “Nieuwe stations in Den Bosch

  1. Jules Vismale says:

    Ongeacht of er in de toekomst wel of geen twee nieuwe stations in de Brabantse hoofdstad (Maaspoort, Orthen en eventueel bij de A2) bijkomen: wat de dienstregeling van de bussen en treinen in
    ‘s-Hertogenbosch betreft, de problemen aldaar bij het station zijn vrijwel even erg gebleven of nog erger geworden! Het is daar zo verschrikkelijk krap bij de stationstunnel, de verbinding van het busstation achter het station over de tunnel heen (een eenrichtingsweg) en bij de drakenfontein dat het nog een wonder is dat daar geen ongelukken met bussen zijn gebeurd! Je wordt bij de Boschveldweg haast als fietser of automobilist van je sokken gereden door de afslaande bussen, de bussen nemen veel te veel ruimte in bij de fontein en de rotonde en door de eenrichtingsweg zitten de bussen en taxi’s elkaar alleen maar constant in de weg.
    Maar wat me ook is opgevallen bij het station is dat spoor 1 en de helft van het derde perron met spoor 6 en 7 erg stiefmoederlijk worden behandeld. Er stoppen daar niet of nauwelijks treinen, als er al treinen stoppen is het veel te ver van de voetgangersbrug waardoor je moet gaan hardlopen om geen trein te missen, roltrappen vallen steeds vaker uit door de kou en perron 1 lijkt bijna op een spookperron. Kortom: de ellende wat treinen, bussen, taxi’s etc. is daar gewoon rampzalig en als men bovendien in de toekomst ook het aantal treinen daar in ‘s-Hertogenbosch wil gaan verdubbelen en er 80 goederentreinen per dag door laat rijden veranderd het station zo in een soort atoombom! Ik hoop dat dit gehele en levensgevaarlijke gebied ooit zo snel mogelijk verdwijnt, samen met dat vreselijke station erbij!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.