Station Warns

Dit is een aanpassing van een eerder voorstel voor een snelle inter-regionale spoorlijn Amsterdam – Friesland, met een IJsselmeer-tunnel Andijk – Stavoren. Dit is het kortst mogelijk tunnel-tracé tussen tussen West-Friesland en Friesland, en sluit op op de bestaande spoorlijn Stavoren – Leeuwarden.

Tunnel onder IJsselmeer van West-Friesland naar Friesland, via Andijk.

 
Een nadeel is dat de lijn achter Stavoren aan de oppervlakte komt, en geen goede overstap biedt op de bestaande lijn. De trein zouden eerst in Sneek stoppen, en zuidwest-Friesland wordt daarmee niet goed bediend. Met een kleine aanpassing van het tracé, is het mogelijk een nieuw station aan te leggen, met overstap op de bestaande lijn. Het station komt wel in open veld te liggen: ten noorden van Warns, ten zuiden van Molkwar, ten oosten van Stavoren.

De IJsselmeer-tunnel bereikt Friesland in de buurt van Scharl (Skarl). De lijn zou waarschijnlijk in tunnel blijven, om het Johan Frisokanaal te kruisen. Het oorspronkelijk voorstel was dat de lijn aansloot op de bestaande lijn bij Station Molkwar, met een boog in de richting Stavoren. Dat vereist wel een aanvullende dienst, om één station te bedienen.

Tunnel onder IJsselmeer komt aan land in Friesland, bij Scharl / Skarl.

 
Al de nieuwe lijn iets verder naar het westen ligt, dan kruist het ook de lijn naar Stavoren. In dat geval is het mogelijk om een kruisstation aan te leggen, ongeveer waar de oude lijn de weg Molkwar – Warns kruist. De oude lijn wordt dan verhoogd, de nieuwe lijn zou hier op maaiveld lopen. Het tijdverlies van een extra stop wordt iets beperkt, doordat de snelle treinen klimmen na de kruising van het Johan Frisokanaal.

station-warns

 
Een station in open veld heeft wel nadelen, en de drie omliggende kernen zijn ook klein. (Het station bij Molkwar bedient officieel ook Koudum, maar voor reizigers richting Leeuwarden is het nauwelijks bruikbaar). Waarschijnlijk zouden niet alle treinen bij het nieuwe station Warns stoppen. Het is vooral bedoeld voor recreatief en toeristisch gebruik, als aansluiting van de regio vanuit de Randstad. Met aangepaste buslijnen, kan het ook de westkant van Gaasterland beter aansluiten op het spoorwegnet.

Advertisements
Station Warns

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.